Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
А-КОНТО
рос. а-конто (італ. a conto — в рахунок) — попередні (авансові) проплати рахунків за товарними операціями при експортно-імпортних відвантаженнях …
А-ФОРФЕ
рос. а-форфе (фр. a fortait — поставка) — кредитування міжнародних торговельних операцій шляхом розрахунків через перевідні векселі без права …
АІО-КРИТЕРІЇ
рос. АИО-критерии (англ. AIO measures) — критерії активності (ефективності) людської діяльності, критерії певних інтересів, позицій, думок.
ААА
рос. ААА найвищий рейтинг (оцінка) облігацій найвищої якості, що випускають корпорації США і високо котируються основними рейтинговими компаніями.
АБ ОВО
рос. аб ово (від латин. ab ovo — від яйця, починай спочатку, започатковуй "з нуля") -у Давньому Римі був звичай урочисту трапезу починати з яйця — …
АБ'ЮРАЦІЯ
рос. абьюрация (латин. abjuratio, від abjuro — клятвено відрікаюсь) — прилюдне зречення віри або своїх переконань.
АБЄКОР
рос. абекор (англ. ABECOR-Associated Banks of Europe Corporation) — абревіатурне написання назви "Асоційовані банки Європейської корпорації" — …
АБІТУРІЄНТ
рос. абитуриент (від латин. abituriens — той, хто збирається йти) — особа, яка вступає до вищого чи середнього навчального закладу.
АБАНДОН
рос. абандон (фр. abandon — відмова) — відмова власника страхового полісу застрахованої особи (переважно судно- чи вантажовласника) від своїх прав …
АБДИКАЦІЯ
рос. абдикация (від латин. abdicatio — зречення) — зречення, відмова від престолу, влади, посади, сану, права власності тощо.
АБОЛІЦІЯ
рос. аболиция (латин. abolitio -знищення, скасування) — 1. Скасування закону або рішення. 2. Ліквідація посади або відмова від неї. 3. Припинення …
АБОНЕМЕНТ
рос. абонемент (від фр. abonnement) — 1. Право користування чи обслуговування на визначений строк бібліотекою, місцем у театрі, на стадіоні, …
АБОНЕНТ
рос. абонент (нім. Abonnent, від фр. abonne — підписуватись) — особа чи організація, що користується або має право користуватись абонементом.
АБОНЕНТНА ПЛАТА
рос. абонентная плата Див. Плата абонентна.
АБОНЕНТСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
рос. абонентская задолженность несвоєчасна сплата сум зобов'язань абонента за надані йому послуги. У такому разі він може бути позбавлений права …
АБОНЕНТСЬКИЙ КАНАЛ
рос. абонентский канал канал, що з'єднує абонентську систему обробки даних з обчислювальною мережею.
АБОРИГЕНИ
рос. аборигены (від латин. aborigines, від ab origine — від початку) — корінні жителі країни чи місцевості. Інша назва автохтони.
АБРАКАДАБРА
рос. абракадабра (латин. abracadabra — заклинання, від грец. abraxos — назва божества і давньоєвр. dabar — слово) — незрозумілий набір слів, …
АБРЕВІАТУРА
рос. аббревиатура (італ. abbreviatura — короткий, від латин. abbrevio — скорочую) — 1. Скорочення кількох слів і з'єднання в одне складноскорочене …
АБРЕЖЕ
рос. абреже (фр. abrege, від abreger — скорочувати) — виписка, анотація, скорочений переказ твору.
АБРОГАЦІЯ
рос. аброгация (від латин. abrogatio, abrogo — знищую, скасовую) — скасування застарілих законів, рішень державної влади.
АБСЕНТЕЇЗМ
рос. абсентеизм (від латин. absens — відсутній) — зумисне ухилення від участі у виборах, зборах акціонерів з метою перешкоди прийняттю окремих …
АБСЕНТЕЇЗМ ЗЕМЛЕВЛАСНИЦЬКИЙ
рос. абсентеизм землевладельческий (від латин. absens — відсутній) — форма землеволодіння, за якою земля як умова виробництва відокремлена від …
АБСОЛЮТ
рос. абсолют (латин. absolutus- довершений, безумовний, необмежений) — те, що ні від чого не залежить, безвідносне.
АБСОЛЮТИЗУВАТИ
рос. абсолютизировать робити щось безумовним, самодостатнім; доводити до абсолюту.
АБСОЛЮТНІ СТАНДАРТИ
рос. абсолютные стандарты беззаперечні моральні норми, засади, релігійні закони, які закладені в основу прийняття рішень, що мають …
АБСОЛЮТНА ПЕРЕВАГА
рос. абсолютное преимущество досягнення підприємством, фірмою, окремою фізичною особою вищих показників результативності — економічної …
АБСОЛЮТНА РЕНТА
рос. абсолютная рента частина додаткової вартості, одержувана землевласником внаслідок монополії приватної власності на землю; надлишок вартості …
АБСОЛЮТНИЙ
рос. абсолютный (латин. absolutus) — безумовний; необмежений, безвідносний.
АБСОЛЮТНИЙ ПОРІГ
рос. абсолютный порог кількість збуджувальної або стимулюючої енергії, необхідної для виникнення відчуття (сприйняття).
АБСОЛЮЦІЯ
рос. абсолюция (латин. absolutio — звільнення, виправдання) — постанова суду, за якою підсудний звільняється від покарання.
АБСОРБЦІЙНИЙ ПІДХІД
рос. абсорбционный подход (від латин. absorptio — поглинання) — надання державної підтримки вітчизняному товаровиробнику й вітчизняній системі …
АБСОРБЦІЯ
рос. абсорбция (від латин. absoptio — поглинання) — залучення до підприємницько-фінансової діяльності держави осіб — іммігрантів з належними їм …
АБСТРАГУВАТИ
рос. абстрагировать (від латин. abstraho — відтягую, відриваю) — думкою виділяти з усіх ознак, властивостей, зв'язків конкретного предмета …
АБСТРАКТНІ ЕЛЕМЕНТИ
рос. абстрактные элементы нематеріальні елементи (складові) культури: інтелектуальні, наукові, професійні цінності, погляди, ідеї, ознаки …
АБСТРАКТНА ПРАЦЯ
рос. абстрактный труд праця, якою створюється вартість товару. Витрати людської праці взагалі, безвідносно до конкретної форми цієї витрати.
АБСТРАКТНЕ МИСЛЕННЯ
рос. абстрактное мышление один з видів людського мислення, який полягає в утворенні абстрактних понять і оперування ними.
АБСТРАКТНЕ ПОНЯТТЯ
рос. абстрактное понятие опосередковане, беззаперечне поняття, що базується на визначенні (виокремленні) суттєвих властивостей певних явищ, дій …
АБСТРАКТНИЙ
рос. абстрактный (від латин. abstractio — відтягнення, відвернення) — той, що є наслідком виділення у думці з усіх ознак, властивостей, зв'язків …
АБСТРАКЦІЯ
рос. абстракция (англ. abstraction — виділення) — метод наукового дослідження, що полягає у мисленому (умовному) відділенні (усуненні, …
АБСУРД
рос. абсурд (латин. absurdus — немилозвучний, безглуздий) — безглуздя, нісенітниця.
АВІА...
рос. авиа... (від латин. avis — птах) — у складних словах відповідає поняттю "авіаційний".
АВІАПОТЕКА
рос. авиапотека іпотечна застава, коли як гарантійне майно заставляється літак, гелікоптер чи інший літальний апарат.
АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
рос. авиационное страхование 1. Страхування літаків, вантажів від пошкоджень, аварій. 2. Страхування життя і здоров'я пасажирів під час перельоту, …
АВІЗО
рос. авизо (італ. avviso — повідомлення) — у банківській, комерційній, бухгалтерській практиці — офіційне письмове повідомлення одного контрагента …
АВІЗУВАТИ
рос. авизировать (від італ. av- VISO — повідомлення) — офіційно повідомляти клієнта про проведені банком (бухгалтерією) грошові операції на його …
АВІСТА
рос. ависта (італ. avista- за пред'явленням) — 1. Вексель на пред'явника, виданий без зазначення строку платежу (сплати). Він може бути оплачений …
АВАЛЬ
рос. аваль (фр. aval — порука) — поручительство (зобов'язання, гарантія) за векселем, надане третьою особою (стороною), котра перебирає на себе …
АВАЛЬНИЙ КРЕДИТ
рос. авальный кредит (від фр. aval — порука) — кредит банку, що надається клієнтові для забезпечення його гарантійних зобов'язань. Призначення …
АВАНГАРДНИЙ
рос. авангардный (фр. avant-garde, від avant — попереду і garde — охорона, букв. — передова охорона) — належний до авангарду, передовий, той, що …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.