Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
АВАНЗАЛ
рос. аванзал (від фр. avant — перед і нім. Saal — зал) — передній зал, приймальня.
АВАНС
рос. аванс (фр. avance — задаток, від avancer — платити наперед) — попередньо виплачена грошова сума в рахунок майбутніх платежів за матеріальні …
АВАНСОВА ЗАКУПІВЛЯ
рос. авансовая закупка форма комерційно-торговельних операцій, договірних зобов'язань. Сторона, зацікавлена у продажу своїх товарів у вигляді …
АВАНСОВАНІ ЗАСОБИ
рос. авансированные средства кошти, заздалегідь виділені для започаткування, реалізації певних підприємницьких програм, досягнення певних цілей.
АВАНСОВАНИЙ КАПІТАЛ
рос. авансированный капитал Див. Капітал авансований.
АВАНСОВИЙ ЗВІТ
рос. авансовий отчет звіт підзвітної особи на бланку типової форми про витрачання грошей, виданих їй наперед (авансом) юридичною особою для …
АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ
рос. авансовый платеж попереднє надання (перерахування) грошей за товари, послуги до моменту їх одержання або виконання.
АВАНСУВАННЯ
рос. авансирование (фр. avance, від латин. avancer — платити наперед) — надання у розпорядження однією договірною стороною іншій коштів у рахунок …
АВАНТАЖ
рос. авантаж (фр. avantage — перевага) — сприятливі умови для певної дії, одержання позитивного результату, певних вигод у здійсненні …
АВАНТАЖНИЙ
рос. авантажный (від фр. avantage — перевага) — той, що справляє приємне враження зовнішністю; привабливий, інтересний.
АВАНТЮРА
рос. авантюра (фр. aventure, букв. — пригода) — 1. Ризиковане, сумнівне діяння, часто з корисливими цілями, розраховане на випадковий успіх. 2. …
АВАНТЮРИСТ
рос. авантюрист людина, схильна до авантюрних дій, пройдисвіт, шукач легких, сумнівних результатів, аморальних і протиправних пригод.
АВАРІЙНІ РОБОТИ
рос. аварийные работы роботи з ліквідації наслідків дії стихійних сил або сил технологічного характеру (повені, снігові замети, зсуви, руйнування …
АВАРІЙНА ПІДПИСКА
рос. аварийная подписка письмове зобов'язання вантажо-одержувача (чи відвантажувача), яке надається власникові транспортного засобу (морського …
АВАРІЙНИЙ ЗАПАС
рос. аварийный запас запас, який створюється на підприємствах (окрім страхового запасу) як технічно необхідний резерв матеріалів, палива чи …
АВАРІЙНИЙ КОМІСАР
рос. аварийный комиссар фізична або юридична особа, до послуг якої звертаються страхівники для захисту своїх інтересів у разі страхового випадку …
АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
рос. аварийный сертификат документ, який засвідчує причини, характер і розміри збитків, завданих застрахованому майну під час аварії.
АВАРІЯ
рос. авария (італ. avaria — пошкодження, збиток) — 1. Нещасний випадок, велика невдача, порушення нормального ритму праці. 2. Шкода, збитки, …
АВЕРАЖ
рос. авераж (від англ. avaraging — упосереднення) — упосереднені строки оплати кредитів, позик частинами (щомісячні, щоквартальні, річні тощо).
АВЕРАЖНИЙ СТРОК
рос. аверажный срок узгоджені (прийняті) строки сплати кредитів частинами, поетапно (місяць, квартал, півріччя, рік).
АВЕРС
рос. аверс (фр. аvers, від латин. adversus — повернутий обличчям) — лицьовий бік грошової купюри, монети, медалі.
АВРАЛ
рос. аврал (від англ. OVER — нагору і all — усі) — незаплановане залучення всього персоналу судна, підприємства, установи до виконання певних …
АВТАРКІЯ
рос. автаркия (грец. autarkea — самовдоволення) — створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни або групи країн, …
АВТЕНТИЧНИЙ
рос. аутентичный (від грец. authentilos — справжній) — дійсний, рівнозначний, той, що ґрунтується на першоджерелі.
АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ
рос. аутентичный текст офіційний текст міжнародного акту, договору, підписаного уповноваженими представниками і скріпленого печатками відповідних …
АВТО...
рос. авто... (від грец. autos — сам) — у складних словах відповідає поняттям "само..." (напр.: авторегулятор, автоблокування).
АВТОБІОГРАФІЯ
рос. автобиография життєпис якої-небудь особи, складений нею самою.
АВТОГРАФ
рос. автограф 1. Власноручний, зазвичай пам'ятний, підпис або напис. 2. Власноручний авторський рукописний текст.
АВТОГРАФІЯ
рос. автография точне відтворення почерку або зображення, зробленого від руки.
АВТОКРАТ
рос. автократ (грец. autokrates — самовладний, від autos — сам і kratos — влада) — необмежений, повновладний правитель.
АВТОКРАТІЯ
рос. автократия (грец. autokra-teia-самовладдя, самоуправство) — 1. Система, принципи, форми і методи управління державою, регіоном, …
АВТОЛОГІЯ
рос. автология вживання слів у їх прямому значенні на відміну від переносного.
АВТОМАТ
рос. автомат (від грец. automatos- самодіючий) — технічний пристрій, що здійснює будь-які процеси, дії чи операції (напр., технологічні операції …
АВТОМАТИЗАЦІЯ
рос. автоматизация впровадження у виробничу та невиробничу сфери систем управління машинної техніки, сучасних технологій з метою вдосконалення і …
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ (АСУ)
рос. автоматизированные системы управлений (АСУ) сучасні системи управління суспільно-економічними процесами, які забезпечують життєдіяльність …
АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА (АІПС)
рос. автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) сукупність мовних, алгоритмічних і технічних засобів, призначених для автоматичного …
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ (АСЕП)
рос. автоматизированная система электронных платежей (АСЭП) система переказу платежів окремими особами (фізичними або юридичними), що ґрунтується …
АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (АРМ)
рос. автоматизированное рабочее место (АРМ) комплекс технічних і програмних засобів індивідуального користування, зорієнтований на виконання …
АВТОМАТИКА
рос. автоматика (від грец. automatos — самодіючий) — 1. Сукупність механізмів і пристроїв, які виконують операції, певну роботу без участі людини. …
АВТОМАТИЧНА КОМПРЕСІЯ ТЕКСТУ
рос. автоматическая компрессия текста стиснення тексту за допомогою ЕОМ з повним або частковим зберіганням його змісту.
АВТОМАТИЧНИЙ
рос. автоматический 1. Той, що виконується пристроєм без втручання людини. 2. Переносно — машинальний, мимовільний.
АВТОМАТИЧНИЙ СТАБІЛІЗАТОР
рос. автоматический стабилизатор економічна змінна, яка дає змогу без постійного втручання вирівнювати коливання в системі державних фінансів і …
АВТОМАТИЧНИЙАНАЛІЗ ТЕКСТУ
рос. автоматический анализ текста дослідження тексту природною мовою за допомогою ЕОМ з метою встановлення його семантико-синтаксичної структури …
АВТОМОБІЛЬНИЙ ПОДАТОК
рос. автомобильный налог визначений державними органами збір з фізичних і юридичних осіб — власників транспортних засобів для відшкодування …
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТАРИФ
рос. автомобильный тариф різновид митного збору (тарифу), встановленого для автотранспортних засобів, які перетинають кордон.
АВТОНОМІЯ
рос. автономия (грец. autono-mia — незалежність) — 1. Самоврядування певної частини території держави (регіону), що здійснюється в обсягах, межах, …
АВТОНОМНІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ
рос. ав-тономные капиталовложения частина капіталовкладень цільового призначення, яка централізовано направляється державними органами на …
АВТОНОМНИЙ
рос. автономный той, що користується автономією.
АВТОНОМНИЙ БЮДЖЕТ
рос. автономный бюджет самостійні кошториси доходів і видатків, відносно незалежні від загально-державного бюджету. А.б. мають державні і змішані …
АВТОПАРК
рос. автопарк 1. Автотранспортне підприємство, яке здійснює автомобільні перевезення, а також збереження, технічне обслуговування і ремонт …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.