Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру З (374)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
ЗЕЛЕНА КНИГА ЄС
рос. зеленая книга ес документ ЄС, що містить технічні вимоги до здійснення політики, проголошеної у Білій книзі ЄС. Див, також Біла книга ЄС.
ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
рос. земельная собственность історично визначена суспільна форма привласнення землі як предмета природи. Виражає виробничі відносини між людьми з …
ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА
рос. земельная рента Див. Рента земельна.
ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК
рос. земельный банк Див. Банк земельний.
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР
рос. земельный кадастр Див. Кадастр земельний.
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
рос. земельный кодекс форма систематизації земельного законодавства. Встановлює види власності на землю, визначає компенсацію адміністративних …
ЗЕМЕЛЬНИЙ КРЕДИТ
рос. земельный кредит довгострокові позики під заставу нерухомості — землі. Надаються іпотечними банками. Див. також Кредит іпотечний.
ЗЕМЕЛЬНИЙ НАДІЛ
рос. земельный надел земельна ділянка, якою наділений конкретний власник — фізична чи юридична особа (безкоштовно або за плату).
ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК
рос. земельный налог основна форма плати за використання земельних ресурсів. Вид місцевого податку. Платниками З.п. є фізичні та юридичні особи, …
ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД
рос. земельный фонд загальна площа земель, що належить групі землекористувачів, підприємству, кооперативу, або земель, що входять в …
ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
рос. землевладение володіння землею за правом власності. 3. може бути приватне, державне, громадське й різних юридичних осіб, воно не завжди …
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
рос. землеупорядочение технічно-організаційні заходи і діяльність відповідних, найчастіше державних, органів, спрямовані на впорядкування і …
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
рос. землеиспользование 1. Господарське використання землі, що перебуває в особистій чи суспільній власності. У трудових господарствах 3. …
ЗЕМЛЕУСТРІЙ
рос. землеустройство закони, правила, норми використання, застосування земельних угідь, а також їх купівлі, продажу, успадкування.
ЗЕМЛЯ
рос. земля 1. Ресурс, що використовується для виробництва с.-г. продукції, будівництва будинків, міст, залізничних та автомобільних шляхів, один …
ЗЛАТНИК
рос. златник перша українська золота монета, що була в обігу в Київському князівстві у Х-ХІ ст. і важила 4,2 г. Вага 3. була потім покладена в …
ЗЛИТТЯ
рос. слияние об'єднання (здебільшого добровільне) майна і діяльності кількох компаній з метою створення нової компанії або поглинання однією з них …
ЗЛОТИЙ
рос. злотый грошова одиниця Польщі, дорівнює 100 грошам.
ЗМІНА ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ
рос. изменение стоимости запасов зростання або зниження вартості виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції. Обчислюється як …
ЗМІННІ ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
рос. переменные издержки производства витрати, що безпосередньо зв'язані з обсягами виробництва, зростають разом із збільшенням їх обсягів. Напр., …
ЗМІННІСТЬ
рос. сменность показник кількості змін роботи виробничої дільниці, цеху або підприємства за добу незалежно від рівня завантаженості робочих місць …
ЗМІННІСТЬ ПОКАЗНИКА СТІЙКОСТІ
рос. изменяемость показателя устойчивости показник, що відображає відхилення рівня стійкості наявних коштів від очікуваного через коливання в …
ЗМІННИЙ БЮДЖЕТ
рос. скользящий бюджет заздалегідь розроблений (спланований, спрогнозований) середньостроковий бюджет з урахуванням можливих щорічних внесень …
ЗМІННИЙ КАПІТАЛ
рос. капитал переменный Див. Капітал змінний.
ЗМІШАНІ БАНКИ
рос. смешанные банки Див. Банки змішані.
ЗМІШАНІ ПІДПРИЄМСТВА
рос. смешанные предприятия підприємства з різними формами власності, кожна з яких представлена своєю часткою (паєм).
ЗМІШАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
рос. смешанные перевозки Див. Перевезення змішані.
ЗМІШАНА ЕКОНОМІКА
рос. смешанная экономика економіка країни, в якій поєднуються риси ринкової і централізованої економічних систем.
ЗМІШАНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
рос. смешанное страхование жизни вид особистого страхування, за яким страхова сума виплачується після закінчення терміну дії договору страхування, …
ЗМІШАНЕ ТОВАРИСТВО
рос. смешанное товарищество Див. Товариство змішане.
ЗМОВА
рос. сговор попередня домовленість, яка не оголошується, між кількома учасниками економічних операцій діяти певним чином в особистих інтересах і …
ЗНІМАННЯ ВЕРШКІВ
рос. "снятие сливок" цінова політика, що проводиться виробниками і торговими фірмами при введенні на ринок нового товару. Вона розрахована на …
ЗНАК
рос. знак матеріальний предмет, подія чи дія, що сприймаються відчуттям і виступають у свідомості як вказівка, позначення чи представлення іншого …
ЗНАК ВІДМІННОСТІ
рос. знак различия знак, що засвідчує ранг членства на біржі.
ЗНАК ТОВАРНИЙ
рос. знак товарный Див. Товарний знак.
ЗНАК ФІРМОВИЙ
рос. знак фирменный Див. Торгова марка.
ЗНАКИ ГРОШОВІ
рос. знаки денежные Див. Грошові знаки.
ЗНАКИ ЗОЛОТА
рос. знаки золота паперові гроші, що заміняють золото як засіб обігу й платежу.
ЗНАРЯДДЯ ВИРОБНИЦТВА
рос. средства производства знаряддя праці, найголовніша частина засобів праці. З.в. є машини, верстати, прилади, двигуни, інструменти та інші …
ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ
рос. орудия труда частина засобів виробництва, за допомогою яких людина впливає на об'єкти, предмети праці. У сучасній економічній науці термін …
ЗНАХІДКА
рос. находка річ, загублена власником або особою, якій її власник передав у володіння, і ким-небудь знайдена. Виплату будь-яких винагород за …
ЗНЕЦІНЕННЯ ГРОШЕЙ
рос. обесценивание денег зниження купівельної спроможності грошей, тобто можливості придбання кількості товарів, яку можна купити на грошову …
ЗНИЖКА
рос. скидка 1. Передбачене зниження базової ціни товару для проведення фасування, додаткової реклами або на розмір природних втрат, псування, бою …
ЗНИЖКА БОНУСНА
рос. скидка бонусная Див. Бонусні знижки.
ЗНИЖКА ОПТОВА
рос. скидка оптовая знижка, яка залежить від розміру партії товару, що купується.
ЗНИЖКА СЕЗОННА
рос. скидка сезонная зниження ціни товару в період несезонного його продажу.
ЗНИЖКА ТОРГОВА
рос. скидка торговая умовна назва частки роздрібної ціни товару, зумовлена необхідністю відшкодування торгових витрат і створення прибутку …
ЗНОС
рос. износ старіння, знос основних засобів (будинків, устаткування тощо) в процесі їх виробничого використання. Розрізняють фізичний 3., що …
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
рос. обязательства оформлені договором відносини, коли одна із договірних сторін зобов'язана здійснити певні дії на користь іншої сторони, або …
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БЕЗСТРОКОВЕ
рос. обязательство бессрочное зобов'язання векселедавця, за яким вимога може бути пред'явлена у будь-який час.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.