Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру І (515)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
ІЄНА
рос. иена грошова одиниця Японії, поділяється на 100 сенів. І. називались старовинні золоті й срібні монети Японії.
ІЄРАРХІЧНА БАЗА ДАНИХ
рос. иерархическая база данных 1. База даних, яка реалізована відповідно до ієрархічної моделі даних. 2. База даних, в якій ієрархія інформаційних …
ІЄРАРХІЧНА МЕРЕЖА
рос. иерархическая сеть багаторівнева мережа, побудована на базі технічних засобів, різних за структурою, але однорідних на кожному рівні з'єднань.
ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ ДАНИХ
рос. иерархическая модель данных модель даних, призначена для представлення ієрархічної структури і для маніпулювання ними.
ІЄРАРХІЧНА СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ
рос. иерархическая система связи система телекомунікацій. в якій апаратура вищого рівня виконує ширші функції, ніж апаратура нижчого рівня.
ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА
рос. иерархическая структура множина чого-небудь, частково упорядкована так, що існує рівно один елемент цієї множини, який не має попереднього, а …
ІЄРАРХІЯ
рос. иерархия (від грец. hierarchia) — поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих за посадою або чином осіб вищим. У …
ІЄРОГЛІФИ
рос. иероглифы 1. Фігурні знаки давньоєгипетського письма (IV тис. до н.е. -III ст.). І. називають також знаки китайської, японської та інших …
ІГНОРУВАТИ
рос. игнорировать (від латин. ignoro — не знаю, не помічаю) — нехтувати, не звертати уваги, навмисне не помічати.
ІДЕАЛ
рос. идеал (фр. ideal) — 1. Досконалість. 2. Досконалий зв'язок між чим-небудь. 3. Найвища кінцева мета прагнення, дій. 4. Ідеальний образ, що …
ІДЕАЛІЗАЦІЯ
рос. идеализация (фр. idealistion, від ideal — ідеал) — 1. Уявлення про когось чи щось як про значно краще й досконале, ніж воно є насправді; …
ІДЕАЛЬНИЙ
рос. идеальный (фр. ideal) — 1. Той, що стосується ідеї, діяльності мислення. 2. Уявний, не існуючий реально. 3. Досконалий, взірцевий, той, що …
ІДЕАЛЬНИЙ РИНОК
рос. идеальный рынок висококонкурентний, цілковито вільний ринок, якому притаманні такі ознаки: необмежена кількість учасників ринку-продавців і …
ІДЕЙНІСТЬ
рос. идейность відданість певній цілісній системі ідей і відповідному їй соціальному, моральному та естетичному ідеалові; відстоювання …
ІДЕЙНИЙ
рос. идейный той, що стосується ідеї; відданий певній ідеї і відповідному їй ідеалові, той, що відстоює певні ідеї.
ІДЕНТИФІКАТОР
рос. идентификатор (англ. identifier — тотожний) — 1. Ряд символів, що використовуються для найменування певного елемента програми (змінної, …
ІДЕНТИФІКАТОР КОРИСТУВАЧА
рос. идентификатор пользователя символічне ім'я, яке дається кожному користувачеві системи і містить від одного до восьми знаків.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ
рос. идентификация (від латин. identificus — тотожний) — 1. Ототожнення, прирівнення, уподібнення. 2. Встановлення на основі визначених ознак …
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА
рос. идентификация пользователя посвідчення або підтвердження автентичності особи або будь-якої інстанції при їх зверненні до захищеної …
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕРМІНАЛУ
рос. идентификация терминала автоматична передача на термінал користувача встановленої ідентифікуючої кодової комбінації, що відноситься до …
ІДЕНТИЧНІСТЬ
рос. идентичность (від латин. identicus — однаковий, тотожний) — рівнозначність, тотожність, однаковість.
ІДЕОГРАМА
рос. идеограмма фігура або графічний знак, який передає певне поняття або ідею даної мови, на відміну від букв, що відображають звук.
ІДЕОЛОГ
рос. идеолог виразник, захисник певної ідеології, якогось класу, соціальної групи, партії.
ІДЕОЛОГІЯ
рос. идеология система політичних, правових, етичних, художніх, філософських, релігійних поглядів: суспільна свідомість.
ІДЕЯ
рос. идея 1. Найвища форма пізнання й мислення, яка не тільки відображає об'єкт, а й спрямована на його перетворення. 2. Думка, загальне поняття …
ІДЕЯ ТОВАРУ
рос. идея товара загальне бачення можливого товару, який фірма могла б, на її думку, запропонувати на ринку.
ІДОЛ
рос. идол переносно — об'єкт безрозсудливого, сліпого поклоніння.
ІЗ... , ІЗО...
рос. из..., изо... (від грец. isos — рівний, однаковий) — у складних словах означає рівність або подібність за формою чи призначенням (напр., …
ІЗОГРАФІЯ
рос. изография 1. Точне відтворення яких-небудь письмен, рукописів, почерків тощо. 2. Іконопис.
ІЗОКВАНТА
рос. изокванта лінія, що графічно відображає різні поєднання витрат, за яких може бути виготовлений заданий обсяг продукції.
ІЗОЛЮВАТИ
рос. изолировать (фр. isoler, від латин. insula — острів) — 1. Відокремити, помістити окремо, не допускаючи стикання, стосунків з іншими. 2. …
ІЗОЛЯЦІЯ
рос. изоляция (від фр. isolation — відділення) — 1. Роз'єднання, відособлення. 2. Заборона спілкування, відокремлення чогось від навколишнього …
ІЗОТИМИ
рос. изотимы графічні криві однакових бюджетних витрат або однакових витрат виробництва, що застосовуються при побудові бюджетних обмежень.
ІЗОФОРИ
рос. изофоры криві однакової дохідності.
ІКЕБАНА
рос. икебана (япон.) — 1. Мистецтво складати з квітів, рослин, гілок букети, художні композиції, часом із символічним значенням. 2. Вази для цих …
ІКОНОТЕКА
рос. иконотека (від грец. eikon — зображення і theke — вмістилище) — колекція, зібрання зображень за визначеною тематикою.
ІЛОТИ
рос. илоты (грец. eilos (eilotes)) — 1. Підкорене дорійцями землеробське населення Стародавньої Спарти. І. вважалися власністю держави і за своїм …
ІЛЮЗІЯ
рос. иллюзия (латин. illusio, від illudo — висміюю, обманюю) — 1. Оманливе, хибне сприйняття людиною дійсності. 2. Нездійсненна мрія, …
ІЛЮЗІЯ ГРОШОВА
рос. иллюзия денежная орієнтація отримувача грошових доходів на їх номінальну величину без врахування купівельної спроможності грошей, що …
ІЛЮЗОРНИЙ
рос. иллюзорный (латин. illusorius — облудний) — примарний, уявний, нездійсненний.
ІЛЮМІНАЦІЯ
рос. иллюминация (від латин. illuminatio — освітлення) — 1. Яскраве різнобарвне освітлення вулиць, будинків. магазинів тощо. 2. Засіб світлової …
ІЛЮСТРАЦІЯ
рос. иллюстрация (латин. illustratio, від illustro — освітлюю, пояснюю) — 1. Зображення, яке наочно пояснює або доповнює будь-який друкований …
ІМ'Я ДАНИХ
рос. имя данных Див. Ідентифікатор.
ІМ'Я ДОБРЕ
рос. имя доброе біржовий термін, що означає реєстрацію цінних паперів для того, щоб забезпечити поставку з дотриманням встановлених правил.
ІМ'Я ЛОГІЧНОГО ПРИСТРОЮ
рос. имя логического устройства Див. Логічний пристрій.
ІМ..., ІН...
рос. им.... ин... (латин. im..., in...) — префікс, що означає заперечення, відсутність чогось або проникнення в щось.
ІМІДЖ
рос. имидж (від англ. image — образ. зображення) — сформований і постійно підтримуваний стабільний "образ", враження людського середовища …
ІМІТАТОР
рос. имитатор програма або прилад, які моделюють функціональні характеристики іншої програми або приладу.
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ
рос. имитационная модель числова економіко-математична модель досліджуваної системи, призначена для використання у процесі машинної імітації.
ІМІТАЦІЙНИЙ ЛАГ
рос. имитационный лаг лаг відставання, який, згідно з теоріями з питань технології, існує між виробництвом нової продукції країною-новатором і …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.