Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру І (515)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
ІНДИФЕРЕНТИЗМ , ІНДИФЕРЕНТНІСТЬ
рос. индифферентизм, индифферентность (від латин. indifferens (indifferen-tis) — байдужий) — байдуже ставлення до чогось.
ІНДОСАМЕНТ
рос. индоссамент (нім. Indossament, італ. indosamento, від in — на і dorsum — спина) — передатний напис власника на звороті чеків, векселів, …
ІНДОСАМЕНТ ІМЕННИЙ
рос. индоссамент именной індосамент, що містить назву особи, на користь якої переводить документ.
ІНДОСАМЕНТ БЛАНКОВИЙ
рос. индоссамент бланковый індосамент на пред'явника, тобто без назви особи, на користь якої переведений документ,
ІНДОСАМЕНТ ДРУЖНІЙ
рос. индоссамент дружеский індосамент, який виконує гарантійну функцію.
ІНДОСАМЕНТ ОБМЕЖЕНИЙ
рос. индоссамент ограниченный документ (вексель) з написом, який виключає можливість передачі його іншій особі.
ІНДОСАМЕНТ ОРДЕРНИЙ
рос. индоссамент ордерный форма індосаменту, за якої в передавальному написі вказують конкретну особу (індосанта), за чиїм наказом вексель …
ІНДОСАМЕНТ ПОВНИЙ
рос. индоссамент полный Див. Індосамент іменний.
ІНДОСАМЕНТ ЦІЛЬОВИЙ
рос. индоссамент целевой форма індосаменту, за якої вказують мету передавання векселя іншій особі (напр., "Для депонування"). Такий напис має …
ІНДОСАНТ
рос. индоссант (від нім. indossant) — особа, що передає свої права за векселем іншій особі, про що перша особа зазначає у передатному напису на …
ІНДОСАТ
рос. индоссат особа, на користь якої передається документ за індосаментом (передатним написом).
ІНДОСО
рос. индоссо проставлення напису на звороті цінного паперу.
ІНДУКТА
рос. индукта назва мита, що збиралося з купців за привезені товари до Гетьманщини у другій половині XVII — першій половині XVIII ст. Право на …
ІНДУКТИВНИЙ
рос. индуктивный 1. Заснований на індукції; той, що користується методом індукції. 2. Метод дослідження, за якого від спостереження окремих фактів …
ІНДУКЦІЯ
рос. индукция (латин. inductio — наведення, збудження) — 1. Спосіб математичних доведень і визначень. 2. Логічний умовивід від часткових …
ІНДУЛЬГЕНЦІЯ
рос. индульгенция (латин. indulgentia — милість, прощення) — у Римському праві — помилування з нагоди якогось торжества.
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ
рос. индустриализация процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства країни, і особливо промисловості.
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ КРАЇНИ
рос. индустриализация страны переведення економіки країни на промислові рейки, значне збільшення частки промислового виробництва в економіці, …
ІНДУСТРІЯ
рос. индустрия (латин. industria -діяльність, старанність) — промисловість.
ІНЕРТНИЙ
рос. инертный (від латин. iners (inertis) — невправний, млявий) — бездіяльний, нерухомий, відсталий.
ІНЕРЦІЯ
рос. инерция (від латин. inertia — бездіяльність, нерухомість) — властивість тіла зберігати рівномірний прямолінійний рух або спокій, поки …
ІНЖЕНЕР
рос. инженер (фр. ingenieur, від латин. ingenium — здібність, винахідливість) — спеціаліст з вищою технічною освітою.
ІНЖЕНЕР-РЕЗИДЕНТ
рос. инженер-резидент спеціаліст інженерно-консультативної фірми, відряджений для нагляду за здійсненням передбаченого у контракті обсягу послуг …
ІНЖИНІРИНГ
рос. инжиниринг (англ. ingineering, від латин. ingenium — винахідливість) — інженерно-консультаційні послуги. роботи дослідницького, …
ІНЖИНІРИНГ ФІНАНСОВИЙ
рос. инжиниринг финансовый розроблення нових фінансових інструментів та операційних схем, придатних для здійснення фінансово-кредитних операцій.
ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ
рос. инжиниринговая компания компанія, що спеціалізується на наданні інжинірингових послуг. Користується статутом формально незалежної, здатна …
ІНКАСАТОР
рос. инкассатор посадова особа, уповноважена збирати грошові надходження у касах різних організацій і перевозити їх у банк, а також розвозити …
ІНКАСАЦІЙНИЙ ВЕКСЕЛЬ
рос. инкассационный вексель вексель, що передається у банк з метою отримання боргу. Сума акредитується на рахунок клієнта після погашення …
ІНКАСАЦІЯ
рос. инкассация (від італ. incasso) — здійснюється банками за дорученням підприємств, установ та інших організацій, що проводить операції з …
ІНКАСО
рос. инкассо банківська розрахункова операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта отримує на підставі розрахункових документів …
ІНКАСО ІМПОРТНЕ
рос. инкассо импортное інкасо у міжнародних розрахунках після отримання банком грошей з юридичних і фізичних осіб за різними товарними …
ІНКАСО ДОКУМЕНТАРНЕ
рос. инкассо документарное інкасо фінансових документів, що супроводжується комерційними документами (напр., рахунки, транспортні і страхові …
ІНКАСО ЕКСПОРТНЕ
рос. инкассо экспортное інкасо у міжнародних розрахунках після отримання банком грошей з юридичних і фізичних осіб за різними товарними …
ІНКАСО З НАСТУПНИМ АКЦЕПТОМ
рос. инкассо с последующим акцептом форма банківських безготівкових розрахунків, за якої оплата здійснюється відразу після подання розрахункових …
ІНКАСО ЧЕКІВ
рос. инкассо чеков переказ грошей з рахунків осіб, які виписали чек, на рахунки отримувачів чеків.
ІНКАСО ЧИСТЕ
рос. инкассо чистое банківська операція одержання належних клієнтові грошей на підставі чистих фінансових документів (розрахункових документів, …
ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ
рос. инкассовое поручение документ, що відіграє роль платіжної вимоги, складається і представляється у банк підприємствами у тих випадках, коли …
ІНКАСУВАННЯ БОРГОВИХ ВИМОГ
рос. инкассирование долговых требований банківська операція отримання за дорученням клієнта коштів від його боржника в рахунок погашення боргу або …
ІНКАСУВАННЯ ВЕКСЕЛЯ
рос. инкассирование векселя банківська операція щодо стягнення певної суми з боржника за дорученням векселевласника.
ІНКВІЗИТОР
рос. инквизитор (латин. inquisitor — вистежувач) — 1. Член суду інквізиції. 2. Переносно-жорстока людина, мучитель.
ІНКВІЗИЦІЯ
рос. инквизиция (латин. inquisitio — розшук, розслідування) — 1-У католицькій церкві — особливий церковний суд у справах про єретиків, що існував …
ІНКОГНІТО
рос. инкогнито (італ. incognito від латин. incognitus — невпізнаний, невідомий) — 1. Таємно, не відкриваючи свого імені. 2. Особа, що криється під …
ІНКОНГРУЕНТНИЙ
рос. инконгруентный (від латин. incognruens — невідповідний) — неоднаковий, різний.
ІНКОРПОРАЦІЯ
рос. инкорпорация (від латин. incorporatio — приєднання) — 1. Включення до свого складу, приєднання інших організацій. 2. Надання згідно з законом …
ІНКОРПОРУВАТИ
рос. инкорпорировать (від латин. incorporo — включаю до складу) — приєднувати, включати.
ІНКОТЕРМИ
рос. инкотермы міжнародне прийняті тлумачення термінів, виразів, які найчастіше трапляються у зовнішньоторговельних контрактах.
ІНКОТЕРМС
рос. "инкотермс" збірник міжнародних термінів з тлумаченнями. Визначає обов'язки імпортера й експортера, маючи на меті запобігти можливим …
ІНКРИМІНУВАННЯ
рос. инкриминирование (від ін... і латин. сгітеп — провина, злочин) — пред'явлення обвинувачення у вчиненні злочину.
ІНКРИМІНУВАТИ
рос. инкриминировать звинувачувати у чому-небудь, ставити в провину; пред'являти конкретній особі звинуваченні у здійсненні незаконної операції.
ІНКУБАТОРИ
рос. инкубаторы спеціалізовані організації (центри розвитку бізнесу та підприємництва, регіональні технологічні та інноваційні центри при …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.