Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру К (798)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
КАРТАЛІЗМ
рос. картализм номіналістична теорія грошей.
КАРТЕЛЬ
рос. картель одна з форм монополістичних об'єднань підприємців, підприємств однієї чи кількох країн, що виробляють однотипну продукцію з метою …
КАРТЕЛЬНА УГОДА
рос. картельное соглашение 1. Домовленість між двома або кількома підприємствами, фірмами про створення картелю. 2. Спеціальний (нерідко таємний) …
КАРТЕЛЬНА УГОДА ВЕРТИКАЛЬНА
рос. картельное соглашение вертикальное домовленість між підприємствами (фірмами), спрямована на обстеження гнучкості операцій ринку (учасників …
КАРТЕЛЬНА УГОДА ГОРИЗОНТАЛЬНА
рос. картельное соглашение горизонтальное домовленість між підприємствами, фірмами, однаковими чи близькими за спеціалізацією, про обсяги …
КАРТЕЛЬНЕ ПРАВО
рос. картельное право одна з форм антимонопольного права, що забороняє деякі з видів картельних угод.
КАРТКА БАНКІВСЬКА
рос. карточка банковская спеціальної форми кредитна картка, що видається банком своїм клієнтам.
КАРТКА ГРОШОВА
рос. карточка денежная картка, за якою можна отримати готівку з автомата (банкомата, термінала) а також здійснити терміновий грошовий переказ з …
КАРТКА ДЕБЕТОВА
рос. карточка дебетовая Див. Дебетові картонки.
КАРТКА ДИСКОНТНА
рос. карточка дисконтная кредитна картка, за якою надається спеціальна знижка.
КАРТКА КОМПАНІЇ
рос. карточка компании 1. Картка, що видається менеджерам або іншим співробітникам компанії для оплати рахунків компанії. 2. Кредитна або дебетова …
КАРТКА КРЕДИТНА
рос. карточка кредитная Див. Кредитна картка.
КАРТКА КРЕДИТНА РЕВОЛЬВЕРНА
рос. карточка кредитная револьверная кредитна картка з самовідновлювальним кредитом у міру погашення боргу.
КАРТОГРАФІЯ
рос. картография наука про географічні карти (мапи), методи їх створення та використання.
КАРТОТЕКА
рос. картотека 1. Сукупність, набір карток — носіїв інформації, що об'єднані, систематизовані і розміщені в певному порядку (за алфавітом, темами, …
КАРТОЧКА
рос. карточка вид облікового реєстру, що являє собою окремий аркуш (бланк).
КАРТОЧКА ПЛАСТИКОВА
рос. карточка пластиковая спеціальна пластикова пластина, за допомогою якої здійснюють усі види грошових платежів (кредитних, дебетних, …
КАРТОЧКА ПЛАТІЖНА
рос. карточка платежная карточка, за допомогою якої здійснюють платежі й грошові операції.
КАРТУШ
рос. картуш графічна прикраса, найчастіше у вигляді щита, панно, планшета, на яких уміщують рекламний текст, декоративні елементи, емблеми, герби …
КАСА
рос. касса 1. Структурний підрозділ на підприємствах, в організаціях, установах, банках, де зберігається готівка. 2. Рахунок бухгалтерського …
КАСА ВАЛЮТНА
рос. касса валютная сукупність надходжень і платежів в іноземній валюті.
КАСА ДЕПОЗИТНА
рос. касса депозитная Див. Депозитна каса.
КАСА ПРИХОДНА
рос. касса приходная каса банку, що приймає платежі готівкою від громадян та організацій.
КАСАЦІЯ
рос. кассация 1. Перегляд, скасування, відміна судового рішення нижчої судової інстанції, яке ще не набрало сили закону, вищою судовою інстанцією …
КАСКО
рос. каско 1. Страхування корпусів суден зі всіма механізмами, технологією, оснасткою. 2. Страхування перевізних засобів.
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ
рос. кассовые операции операції підприємств, організацій та установ, пов'язані з одержанням і видачею готівки. Ці операції оформлюють прибутковими …
КАСОВІ РЕЗЕРВИ
рос. кассовые резервы тимчасово вільна касова готівка, що створюється у зв'язку з відстрочкою або зменшенням витрат, достроковими або збільшеними …
КАСОВА ГОТІВКА
рос. наличные деньги в кассе 1. Гроші, які є у касах підприємств, організацій, кредитних та інших установ для забезпечення власних потреб. 2. …
КАСОВА ДИСЦИПЛІНА
рос. кассовая дисциплина Див. Дисципліна касова.
КАСОВА ЗАЯВКА
рос. кассовая заявка відомості, які щокварталу подають підприємства та господарські організації до установ банку про планування ними надходжень і …
КАСОВА КНИГА
рос. кассовая книга бухгалтерська книга, призначена для обліку готівки в касі підприємства, організації, установи і операції про її приймання й …
КАСОВА ПІЛЬГА
рос. кассовая льгота надання банком клієнтові можливості мати від'ємне сальдо поточного рахунку протягом короткострокового періоду. Така пільга …
КАСОВА УГОДА
рос. кассовая сделка 1. Операція з цінними паперами на фондовій біржі, коли цінні папери оплачуються і передаються покупцеві, як правило, в день …
КАСОВЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
рос. кассовое исполнение бюджета касові операції, пов'язані з надхоженням коштів у бюджет і їх видачею, обліком наявності бюджетних коштів у …
КАСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
рос. кассовое планирование одна з форм регулювання грошового обігу. Його провадять шляхом складання та виконання касового плану національного …
КАСОВИЙ ДЕФІЦИТ
рос. кассовый дефицит ситуація, коли виявляється нестача готівки у підприємства (організації, установи).
КАСОВИЙ ЖУРНАЛ
рос. кассовый журнал складені за певною формою в спеціальному обліковому документі облікові відомості, в яких відбивається рух (надходження і …
КАСОВИЙ ОБОРОТ
рос. кассовый оборот обіг готівки, що пройшла через касу підприємства (організації, установи).
КАСОВИЙ ОРДЕР
рос. кассовый ордер бухгалтерський документ, на підставі якого каси підприємств, установ та організацій приймають або видають готівку. Каси …
КАСОВИЙ ПЛАН
рос. кассовый план план, що визначає обсяг і джерела грошових надходжень у касу.
КАСТА
рос. каста 1. Відокремлена група людей з певними стабільними правилами, нормами, звичаями, законами, з суровою регламентацією відносин. 2. …
КАСТОДІ
рос. кастоди банківська послуга за відповідальне збереження акцій торгових компаній.
КАТАЛОГ
рос. каталог 1. Систематизований віддрукований перелік предметів, товарів, послуг, складений за певними ознаками для полегшення їх пошуку та …
КАТАЛОГ ФАЙЛІВ
рос. каталог файлов каталог, що зберігає інформацію про найменування, обсяг, розміщення, час створення і останньої зміни файла.
КАТАЛОГІЗАЦІЯ
рос. каталогизация занесення в каталог описання файла (бібліотеки файлів).
КАТЕГОРІЇ
рос. категории 1. Загальні поняття форми мислення і свідомості, які відображають загальні властивості, взаємозв'язки й відношення об'єктивної …
КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНІ
рос. категории экономические логічні поняття або вирази, що відбивають головне, суттєве, найхарактерніше в реальних відносинах економічного життя …
КАТЕГОРІЯ
рос. категория розряд, порядкове місце, що визначає професійний рівень працівників або якість товарів.
КАТЕГОРИЧНИЙ
рос. категорический 1. Рішучий, безперечний, безумовний, вирішальний. 2. Категоричне судження-беззаперечне, логічне, безумовне, яке не має …
КАФ
рос. каф (англ. CAF) — базові умови поставки та оплати товару, згідно з якими продавець повинен доставити товар на борт судна (як передбачається …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.