Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Л (270)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
ЛАГ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
рос. лаг инвестионный розрив у часі між здійснення інвестицій і їх окупністю. Включає в себе обороту усіх виробничих капіталовкладень (у т.ч. …
ЛАГ ЧАСОВИЙ
рос. лаг временной економічний показник, що відображає вц вання або випередження в часі одного немічного явища порівняно з іншим, п заним з ним …
ЛАЖ
рос. лаж 1. Перевищення ринкової ціни 3( (вираженої в грошовому вимірі країші золотим номіналом, офіційним курсом, з лене знеціненням паперових …
ЛАЗЕР
рос. лазер посилення світла за допомого" кованого випромінювання) — прилг генерування або підсилення монохроь ного світла.
ЛАЗЕРНИЙ ДРУКУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
рос. лазерное печатающее устройство матричний друкарський пристрій, в зображення символів наносяться лазерним променем і переносяться на папір за …
ЛАЙНЕР
рос. лайнер 1. Велике швидкохідне пасажирське або вантажне судно, що регулярно курсує між певними портами. 2. Великий літак для далекого …
ЛАКОНІЗМ
рос. лаконизм гранично стисле висловлення думки. Походить від назви давньогрецької місцевості Лаконії, жителі якої (спартанці) вирізнялись …
ЛАКОНІЧНИЙ
рос. лаконичный короткий, стисло виражений, небагатослівний.
ЛАМПСУМ
рос. лампсум 1. Велика сума, загальна сума. 2. Тверда незмінна сума, що виплачується за фрахт судна незалежно від ваги вантажу.
ЛАМПСУМ-РОЯЛТІ
рос. лампсум-роялти фіксована орендна плата.
ЛАНДШАФТ
рос. ландшафт 1. Загальний вид місцевості. 2. Л. географічний- однорідна за походженням, територіальне цілісна ділянка земної поверхні, якісно …
ЛАРІ
рос. лари грошова одиниця Грузії.
ЛАСТ
рос. ласт 1. Міра корабельного вантажу, що дорівнює 2 т. 2. Міра необтесаного лісу, що дорівнює 40 куб. футів. 3. Міра сипких продуктів у різних …
ЛАТ
рос. лат грошова одиниця Латвії, введена у 1993р.
ЛАТЕНТНА ЕКОНОМІКА
рос. латентная экономика різновид тіньової нелегітимної економіки, що має яскраво виражений криміногенний характер. Найвища латентність …
ЛАТЕНТНИЙ
рос. латентний прихований; той, що не виявляє себе видимими ознаками.
ЛАТИФУНДІЯ
рос. латифундия велике земельне володіння.
ЛАТРІЯ
рос. .. .латрия у складних словах відповідає поняттям "служіння", "поклоніння".
ЛАУРЕАТ
рос. лауреат 1. У давніх греків і римлян — переможець у змаганнях ораторів, спортсменів, музикантів, яких вшановували лавровим вінком. 2. Звання, …
ЛЕВ
рос. лев грошова одиниця Болгарії, що складається із 100 стотинок. Введена в 1880 р. у зв'язку з утворенням незалежного Болгарського князівства.
ЛЕГІСЛАТУРА
рос. легислатура 1. В державному праві окремих європейських країн законний строк, а також визначений період діяльності, повноважень законодавчого …
ЛЕГІТИМАЦІЯ
рос. легитимация узаконення, визнання або підтвердження законності прав і повноважень фізичних і юридичних осіб, а також підтвердження законності …
ЛЕГІТИМНІСТЬ
рос. легитимность законність дій або підтвердження законності повноваження, права діяльності фізичних чи юридичних осіб.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ
рос. легализация 1. Узаконення, надання юридичної сили, дозвіл діяльності організації. 2. Підтвердження справжності та юридичної сили документа, …
ЛЕГАЛІЗМ
рос. легализм поведінка, що лише зовнішньо узгоджується з загальноприйнятими моральними вимогами, не відповідаючи справжньому духові моральності.
ЛЕГАЛЬНІСТЬ
рос. легальность дозволеність, відповідність чинним законам; оформлене належним чином становище організацій, установ, партій, груп, друкованих …
ЛЕГАЛЬНИЙ
рос. легальный законний, визнаний, дозволений законом, офіційними документами, рішеннями, зафіксований нормативно-методичними матеріалами.
ЛЕГАТ
рос. легат доручення спадкоємцю передати певній особі частину спадщини або певну суму грошей.
ЛЕГЕНДА
рос. легенда 1. Напис на монеті, медалі. 2. Видумана біографія, що застосовується в розвідувальних органах.
ЛЕГЕНДАРНИЙ
рос. легендарный той, що містить легенду, є легендою, оточений ореолом легенди, незвичайний.
ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
рос. легкая промышленность сукупність галузей промисловості, підприємства яких виготовляють головним чином предмети масового народного споживання. …
ЛЕГУА
рос. легуа міра довжини в країнах Латинської Америки (від 4 км до 6,6 км): на Кубі, напр., Л. = 4,24 км.
ЛЕЙ
рос. лей 1. Грошова одиниця Румунії, яка введена в обіг в 1867 р. Поділяється на 100 бані. З 1890 р. румунський Л. став єдиною національною …
ЛЕЙТМОТИВ
рос. лейтмотив 1. Основний мотив, що повторюється у музичному творі. 2. Переносно-основна тема, провідна думка, що панує у творі, науковій праці, …
ЛЕК
рос. лек грошова одиниця Албанії, що введена в обіг в 1947 р.
ЛЕКАЖ
рос. лекаж втрата у вазі або об'ємі товару внаслідок його пересипання, витікання при зберіганні і транспортуванні.
ЛЕКСЕМА
рос. лексема слово-тип, структурний елемент мови; словникова одиниця з усіма її формами й значеннями в різних контекстах.
ЛЕКСИКА
рос. лексика 1. Сукупність слів окремої мови, діалекту. 2. Культура офіційно-ділової мови, яка полягає у мовній стандартизації, вмінні грамотно, …
ЛЕКСИКОГРАФІЯ
рос. лексикография 1. Розділ мовознавства, який розробляє теоретичні принципи укладання словників. 2. Збирання слів та укладання словників як опис …
ЛЕКСИКОН
рос. лексикон словниковий запас якоїсь особи.
ЛЕКСИЧНИЙ
рос. лексический той, що стосується слів, словника.
ЛЕКТОР
рос. лектор особа, яка читає лекцію публічно, за програмою навчального закладу тощо.
ЛЕКЦІЯ
рос. лекция 1. Публічний виступ з певного питання. Одна з основних форм поширення політичних і наукових знань. 2. Виклад програмної теми …
ЛЕМПІРА
рос. лемпира грошова одиниця Гондурасу, поділяється на 100 сентаво.
ЛЕНД-ЛІЗ
рос. ленд-лиз система передачі в позику або оренду зброї, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольчих та інших товарів і послуг …
ЛЕНДІНҐ-БІЗНЕС
рос. лендинг-бизнес угода, бізнес-операція, результати якої змінюють активи фірми і відображаються в її фінансових звітах. До таких угод належать, …
ЛЕОНЕ
рос. леоне грошова одиниця Сьєрра-Леоне, поділяється на 100 центів.
ЛЕПТА
рос. лепта 1. Розмінна монета Греції, що дорівнює 1/100 драхми. 2. Переносно-по-сильний внесок у будь-яку справу.
ЛЕССЕ-ФЕР
рос. лессе-фер політика державного невтручання в економіку і вільної конкуренції.
ЛИСТ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
рос. лист инвестиционный список цінних паперів, що 2 регулярно випускаються банком, який рекомендується клієнтам для розміщення капіталу.

< 1 2 3 4 5 6 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.