Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Л (270)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
ЛИСТ АНОНІМНИЙ
рос. письмо анонимное письмове повідомлення, заява про певні факти без зазначення прізвища автора, адресоване до державних органів, громадських …
ЛИСТ АТЕСТАЦІЙНИЙ
рос. лист аттестационный документ, в якому міститься характеристика роботи працівника, котрий проходить атестацію, її оцінка і рішення …
ЛИСТ ЗАСТАВНИЙ
рос. лист закладной цінний папір, забезпеченням якого є нерухомість, заставлена банку (земля, будівлі тощо).
ЛИСТ ЗАСТАВНИЙ ЗАГАЛЬНИЙ
рос. лист закладной общий облігація, забезпечена сукупною заставою на власність компанії, вищою від якої можуть бути одна чи більше застав.
ЛИСТ КОНКУРЕНТНИЙ
рос. лист конкурентный документ, що зумовлює інформацію про техніко-економічні показники, якість, ціни і комерційні умови при реалізації товару, …
ЛИСТ КУПОННИЙ
рос. лист купонный Див. Купон.
ЛИСТ ПАКУВАЛЬНИЙ
рос. лист упаковочный супровідний документ до вантажу, де дається перелік усіх видів і сортів товарів, що перебувають у кожному товарному місці. …
ЛИСТКИ
рос. листки спеціальні видання Національного котирувального бюро США з інформацією про ціни на цінні папери, що перебувають в обігу на …
ЛИСТКИ ЖОВТІ
рос. листки желтые листки Національного котирувального бюро США, в яких надрукована інформація про ціни на облігації, що перебувають в обігу на …
ЛИСТКИ РОЖЕВІ
рос. листки розовые листки Національного котирувального бюро США, в яких містяться ціни на цінні папери, крім облігацій, що перебувають в обігу на …
ЛИТ
рос. лит грошова одиниця Литви, що дорівнює 100 центів. Введена з 1993 р.
ЛИХВАР
рос. ростовщик окремі особи — власники майнового, фінансового капіталу, що формують свій капітал за рахунок надання позики (грошима, …
ЛИХВАРСТВО
рос. ростовщичество вид підприємницької діяльності зі здійсненням комерційних майново-фінансових операцій, за яких власник матеріальних цінностей …
ЛИХВАРСЬКИЙ КАПІТАЛ
рос. ростовщический капитал особлива форма позичкового капіталу, за якої власник грошового позичкового капіталу надає у позику грошові кошти з …
ЛИХВАРСЬКИЙ КРЕДИТ
рос. ростовщический кредит Див. Кредит лихварський.
ЛИШОК ВИРОБНИКА
рос. излишек производителя різниця між поточною ринковою вартістю товару і мінімальною ціною, за якою виробник згоден продати свій товар.
ЛИШОК СПОЖИВАЧА
рос. излишек потребителя різниця між ринковою ціною, за якою споживач придбав товар, і максимальною ціною, яку він згоден заплатити за даний товар.
ЛОБІ
рос. лобби дії державних органів, законодавчих, виконавчих, судових властей, спрямовані на підтримку окремих галузей та сфер економіки регіонів, …
ЛОБІ АГРАРНЕ
рос. лобби аграрное дії лобістів аграрно-промислового комплексу в сільському господарстві.
ЛОБІЗМ
рос. лоббизм система впливу на членів законодавчих органів у деяких країнах з метою ухвалення або не-ухвалення того чи іншого законопроекту, …
ЛОБІЮВАННЯ , ЛОБІРУВАННЯ
рос. лоббирование Див. Лобі.
ЛОГІЗМ
рос. ...логизм у складних словах відповідає поняттям "слово", "словосполучення" (напр., неологізм, фразеологізм).
ЛОГІКА
рос. логика 1. Наука про форми, закони та прийоми людського мислення, застосування яких у процесі міркування й пізнання забезпечує досягнення …
ЛОГІКА МАТЕМАТИЧНА
рос. логика математическая символічні вираження формальної логіки, найвищий етап її розвитку.
ЛОГІКА ФОРМАЛЬНА
рос. логика формальная наука, що вивчає форми мислення (поняття, судження, умовиводи) та структури наукового знання (дедуктивні системи, схеми …
ЛОГІСТИКА
рос. логистика 1. Комплексне управління розподілом, розміщенням, потоками транспортування товарно-матеріальних цінностей з метою координації і …
ЛОГІЧНЕ ОПИСАННЯ БАЗИ ДАНИХ
рос. логическое описание базы данных схема, описання структури усієї бази даних у тому вигляді, в якому вона надається користувачам. …
ЛОГІЧНИЙ
рос. логический 1. Той, що стосується логіки, заснований на законах логіки. 2. Необхідний, закономірний.
ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ
рос. логическое устройство абстрактне позначення приладу вводу-виводу у вигляді додаткової назви, наданої приладові в програм, операційній …
ЛОГІЯ
рос. ...логия у складних словах відповідає поняттям "наука", "знання" (напр., соціологія, психологія).
ЛОГО...
рос. лого... у складних словах відповідає поняттям "слово", "мова", "мовлення" (напр., логопат. логогриф)
ЛОГОГРАМА
рос. логограмма скорочення; еліптична (скорочена) форма мови, необхідна в деяких ситуаціях спілкування (телеграма, реклама тощо).
ЛОГОГРИФ
рос. логогриф (загадка) — вид шаради-загадки, в якій задумане слово може мати різні значення після переставляння або опущення складів чи літер.
ЛОГОТИП
рос. логотип спеціально розроблені оригінальні знаки, зображення, що відображають (уособлюють) зміст, повну або скорочену назву підприємства, …
ЛОГРОЛІНГ
рос. логроллинг практика торгівлі голосами/серед членів законодавчих органів.
ЛОДИНГ
рос. лодинг плата за ризики, що сплачується додатково до процентів та акцизних платежів, стягується банком з номінальної вартості переводного …
ЛОЖА
рос. ложа 1. Престижні місця для глядачів у залі театру. 2. Таємне товариство і місце зборів масонів.
ЛОЗУНГ
рос. лозунг заклик, у якому стисло виражено провідну ідею, завдання, вимогу, принцип, мету і програму політичної, громадської організації.
ЛОКАЛІЗАЦІЯ
рос. локализация обмеження місця дії того чи іншого явища, процесу певними просторовими межами.
ЛОКАЛІЗУВАТИ
рос. локализировать не допускати поширення чого-небудь далі визначеного місця.
ЛОКАЛЬНИЙ
рос. локальный місцевий, той, що не виходить за визначені межі.
ЛОКАУТ
рос. локаут масове звільнення працівників або закриття підприємств, що застосовується власниками підприємств у відповідь на страйки або непомірне …
ЛОКО
рос. локо 1. Одна з умов угоди купівлі-продажу, згідно з якою ціна, що призначається продавцем за товар і послугу, не включає витрат, пов'язаних з …
ЛОКТ-ІН
рос. локт-ин ситуація, коли інвестор вагається продавати свої дохідні цінні папери, оскільки одержаний від цього дохід стане об'єктом податку на …
ЛОМБАРД
рос. ломбард кредитна установа, що видає позики для особистих цілей під заставу рухомого майна, цінних речей, коштовностей, виробів мистецтва. У …
ЛОМБАРДНА СТАВКА
рос. ломбардная ставка процентна ставка, за якою центральний банк видає кредити комерційним банкам під заставу цінних паперів.
ЛОМБАРДНИЙ БІЛЕТ
рос. ломбардный билет спеціальний, документ (підписка ломбарду), що видається ломбардом власнику зданої у ломбард речі, як підтвердження, що дана …
ЛОМБАРДНИЙ КРЕДИТ
рос. ломбардный кредит короткостроковий кредит під заставу рухомого майна, що легко реалізується. У XII-XIII ст. Л.к. почали надавати банки. …
ЛОНГ-СТРОК
рос. лонг-строк довгострокова фінансова операція, розрахована на кілька років, як правило, більш як три.
ЛОРО-КОНТО
рос. лоро-конто 1. Комерційний рахунок, що відкривається банком своєму банку-кореспонденту, який виконує операції за дорученням даного банку. 2. …

< 1 2 3 4 5 6 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.