Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру М (548)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
МЕТРИЧНА СИСТЕМА МІР
рос. метрическая система мер система мір довжини, площі, об'єму, ваги і місткості, що в її основу покладено метр і кг, побудована на десятковій …
МЕТРОЛОГІЯ
рос. метрология 1. Наука про вимірювання з високою точністю. Її завданням є встановлення систем одиниць вимірювання, створення і зберігання …
МЕТРОПОЛІЯ
рос. метрополия 1. У Стародавній Греції — місто — (поліс), головне щодо заснованих ним поселень в інших землях. 2. Назва держави, що володіє …
МЕХАНІЗАЦІЯ
рос. механизация 1. Один із основних напрямів вдосконалення ручної праці, розвитку науково-технічного прогресу, який полягає в широкому …
МЕХАНІЗМ
рос. механизм 1. Пристрій, прилад, що здійснює ряд певних механічних виробничих операцій. 2. Сукупність процесів, прийомів, методів, підходів. …
МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
рос. механизм валютных курсов механізм підтримки стабільних валютних курсів. Він полягає в тому, що коли валютний курс країни досягає верхньої або …
МЕХАНІЗМ ГРОШОВОЇ ТРАНСМІСІЇ
рос. механизм денежной трансмиссии механізм впливу зміни пропозиції грошей на рішення суб'єктів господарств, підприємств щодо обсягів витрат на …
МЕХАНІЗМ РИНКОВИЙ
рос. механизм рыночный система функціонування ринку, яка передбачає формування ринку, вибір механізмів ефективного впливу на економічні процеси, …
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
рос. механизм управления спосіб організації управління суспільним виробництвом з притаманними йому формами, методами, засобами, що відповідають …
МЕЦЕНАТ
рос. меценат 1. Політичний діяч Стародавнього Риму (І ст. до н.е.), який прославився покровительством поетам та художникам. 2. Покровитель, який …
МЕЦЕНАТСТВО
рос. меценатство благодійницька діяльність для збереження і примноження різнобічних культурних та духовних національних цінностей. Покровительство …
МИЛЯ
рос. миля міра відстані, яка в різних країнах становить від 0,52 до 11,2 км. М. морська — довжина однієї мінути дути земного мериді-ана- 1652 м.
МИНУЛА ПРАЦЯ
рос. прошлый труд уречевлена праця, втілена у засобах виробництва і предметах споживання.
МИСЛЕННЯ
рос. мышление процес активного, цілеспрямованого, узагальненого. опосередкованого, суттєвого та системного відтворення дійсності і вирішення …
МИСТЕЦТВО КОМЕРЦІЙНЕ
рос. искусство коммерческое сукупність знань, прийомів і методів, завдяки яким підприємець може ефективно вести справу.
МИТА БІРЖОВІ
рос. пошлины биржевые плата, що стягується біржовим комітетом із членів та відвідувачів біржі за право здійснювати біржові угоди.
МИТА ДОРОЖНІ
рос. пошлины дорожные вид внутрішнього мита, що сплачується за проїзд транспорту, перевезення вантажів, перегін худоби по дорозі, водними шляхами, …
МИТНІ ПІЛЬГИ
рос. таможенные льготы переваги у вигляді зниження чи відміни мита і обмежень, що надаються окремим юридичним і фізичним особам.
МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ
рос. таможенные формальности дії, що виконуються митницею при ввезенні й вивезенні товарів, особистих речей та вантажів, регламентовані державою, …
МИТНА БАНДЕРОЛЬ
рос. таможенная бандероль наклейка на товарі, що свідчить про сплату мита або акцизу.
МИТНА БЛОКАДА
рос. таможенная блокада економічна ізоляція одних держав іншими державами шляхом встановлення надвисоких митних тарифів, створення митних бар'єрів.
МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
рос. таможенная декларация Див. Декларація митна.
МИТНА КОНВЕНЦІЯ
рос. таможенная конвенция міжнародний договір, де зазначаються принципи митного режиму, контролю і митних зборів між країнами, що приєдналися до …
МИТНА ПОЛІТИКА
рос. таможенная политика сукупність заходів щодо економічної охорони державного кордону, які полягають у контролі за ввезенням іноземних і …
МИТНИЙ КОДЕКС
рос. таможенный кодекс зведення законодавчих актів, що регулюють організацію і діяльність митних органів.
МИТНИЙ КОРДОН
рос. таможенная граница кордон території, провіз товарів через який вимагає заповнення митної декларації і сплати мита. Як правило, збігається з …
МИТНИЙ ОГЛЯД
рос. таможенный досмотр перевірка митником вантажів та особистих речей, що перевозяться через кордон; проводиться для встановлення характеристик …
МИТНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ
рос. таможенный протекционизм державна економічна стратегія захисту вітчизняних товаровиробників від іноземної конкуренції шляхом застосування …
МИТНИЙ СКЛАД
рос. таможенный склад приміщення, місце для зберігання товарів до пропуску в країну або за кордон.
МИТНИЙ СОЮЗ
рос. таможенный союз угода двох або кількох держав про спільну митну політику. Держави, що уклали М.с., скасовують встановлене для них мито і …
МИТНИЙ ТАРИФ
рос. таможенный тариф 1. Інструмент торгової політики і державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії з світовим ринком. 2. …
МИТНИЦЯ
рос. таможня державна установа, що контролює перевезення вантажів, товарів, майна, цінностей, тварин тощо через кордон, здійснює перевірку митних …
МИТО
рос. пошлина державний податок, що стягується з юридичних і фізичних осіб у разі здійснення між ними або між ними і державою певних дій. …
МИТО ДЕРЖАВНЕ
рос. пошлина государственная один із видів державних грошових зборів, що беруть з громадян, установ і організацій органи державного управління і …
МИТО ЗВОРОТНЕ
рос. пошлина возвратная сума ввізного мита, що підлягає поверненню при вивезенні продукції, одержаної в результаті переробки ввезеного товару; …
МИША
рос. мышь портативний прилад, з'єднаний з комп'ютером за допомогою кабелю. Переміщуючись по певній поверхні, "миша" контролює курсор на моніторі, …
МНЕМОНІКА , МНЕМОТЕХНІКА
рос. мнемоника, мнемотехника система методів, способів, технологій, які полегшують запам'ятовування та збільшують обсяг пам'яті.
МНОЖИННІСТЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
рос. множество валютных курсов диференціювання валютних курсів виходячи з відповідності валют щодо різних видів операцій, специфіки товарів і …
МОБІЛІЗАЦІЯ
рос. мобилизация 1. Зосередження сил, засобів для досягнення певної мети. 2. Збір та приведення у бойову готовність збройних сил держави. 3. …
МОБІЛЬНІСТЬ
рос. мобильность оперативність, здатність невідкладно та ефективно щось здійснювати, залучати до виконання, реалізовувати завдання, плани.
МОБІЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНА
рос. мобильность социальная рухливість соціальних груп у суспільній структурі. Розрізняють горизонтальну М.с. (перехід людей із однієї соціальної …
МОБІЛЬНИЙ
рос. мобильный рухливий, здатний до швидкої дії і переміщення.
МОБІЛЬНИЙ ФАКТОР
рос. мобильный фактор фактор виробництва, який вільно переміщується між галузями.
МОВА ІМПЕРАТИВНА
рос. язык императивный Див. Імперативна мова.
МОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА
рос. язык информационно-поисковый Див. Інформаційно-пошукова мова.
МОВА АСЕМБЛЕРА
рос. язык ассемблера 1. Автокод, що розширений такими засобами мов програмування високого рівня, як вираження, макрокоманди, або засобами, що …
МОВА ВИЗНАЧЕННЯ ДАНИХ
рос. язык определения данных формальна мова, що використовується для визначення структури даних, які зберігаються у базі даних.
МОВА ВИСОКОГО РІВНЯ
рос. язык высокого уровня мова програмування, яка дає можливість програмісту писати програму укрупненими командами (операторами), називаючи їх …
МОВА ДЕКЛАРАТИВНА
рос. язык декларативный Див. Декларативна мова.
МОВА ДЕСКРИПТОРНА ІНФОРМАЦІЙНА
рос. язык дескрипторный информационный інформаційна мова, одиницями якої є дескриптори, що є: 1) одним із ключових слів, яке ідентифікує документ …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.