Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру М (548)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
МАТРИЦЯ ФУНКЦІОНАЛЬНА
рос. матрица функциональная один із важливих інструментів організаційного проектування, що має форму таблиці і призначений для розмежування …
МАТРИЧНА МОДЕЛЬ
рос. матричная модель математична модель, представлена у формі таблиці, матриці.
МАТРИЧНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
рос. матричная структура управления структура, побудована за функціональним принципом; вона передбачає, що за кожною службою закріплено певні …
МАТРИЧНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ
рос. матричный метод прогнозирования метод прогнозування, що ґрунтується на матричній інтерпретації експертних оцінок зв'язків окремих аспектів.
МАФІЯ
рос. мафия організована групова злочинність; злочинні групи, пов'язані між собою. М., як правило, одержує підтримку корумпованих державних …
МАШИННА ГРАФІКА
рос. машинная графика введення, виведення, відображення, перетворення і редагування графічних об'єктів під управлінням ЕОМ. У режимі графічного …
МАШИННА КОМАНДА
рос. машинная команда описування операції (елементарна частина програми), яку повинна виконати ЕОМ. Містить код операції, можливо операнди. …
МАШИННА МОВА
рос. машинный язык мова програмування, призначена для представлення програм у формі послідовності машинних команд.
МАШИННИЙ НОСІЙ
рос. машинный носитель магнітна стрічка, магнітний диск, на які переносять дані документа з метою наступної обробки інформації.
МАШИННИЙ ПЕРЕКЛАД
рос. машинный перевод переклад за допомогою ЕОМ з однієї природної мови на іншу. Розрізняють прямий М.п. і М.п.за допомогою мови-посередника.
МАШИННИЙ ЧАС
рос. машинное время 1. Інтервал часу, протягом якого обчислювальна система або термінал у системі розподілу часу використовується даним …
МАШИНО-ГОДИНА
рос. машино-час показник часу, протягом якого машину (верстат, агрегат, апарат) використовують у даному виробничому процесі.
МБРР
рос. мбрр Міжнародний Банк реконструкції і розвитку (інша назва — Всесвітній банк) — міжнародна кредитна організація, що є спеціалізованою …
МЕГА...
рос. мега... у складних словах відповідає поняттям "мільйон", "велетенський", "грандіозний" (напр., мегафон, мегават).
МЕГАВАТ
рос. мегаватт одиниця електричної потужності — мільйон (106) вт.
МЕГАГЕРЦ
рос. мегагерц одиниця частоти коливань — мільйон (106) гц.
МЕГАПОЛІС
рос. мегаполис найбільша форма міського розселення, що утворюється в результаті інтеграції головного міста з навколишніми поселеннями, …
МЕГАТЕНДЕНЦІЯ
рос. мегатенденция величезні соціально-економічні, політичні й технологічні зміни, що формуються і розвиваються протягом тривалого часу (7-101 …
МЕГАТОННА
рос. мегатонна умовна одиниця потужності ядерного заряду, яка відповідає потужності вибуху в один мільйон тонн тринітротолуолу.
МЕГАЦИКЛ
рос. мегацикл мільйон (106) циклів.
МЕГОМ
рос. мегом одиниця електричного опору, дорівнює мільйону (106) омів.
МЕДІАЦІЯ
рос. медиация у міжнародному праві один із засобів мирного розв'язання міжнародних суперечностей, спорів за участю третьої держави. Третя держава …
МЕДІО
рос. медио термін виконання біржових операцій, який припадає на середину місяця (на 15 число).
МЕДАЛІСТ
рос. медалист власник медалі, особа, нагороджена медаллю.
МЕДАЛЬ
рос. медаль металевий знак, здебільшого округлої форми, виготовлений на честь якоїсь події (історичної, культурної, наукової), видатної особи, …
МЕДАЛЬЄР
рос. медальер гравер, який виготовляє печатки, штампи медалей, відзнак тощо.
МЕДЖЛІС
рос. меджлис (араб. — збори, рада) — 1. Парламент у Туреччині. 2. Нижня палата парламенту в Ірані. 3. Народний М. — парламент у Мальдівській …
МЕДРЕСЕ
рос. медресе середня і вища релігійна школа у мусульман у країнах Близького й Середнього Сходу.
МЕЖА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
рос. граница производственных возможностей графік у вигляді кривої, що показує граничні виробничі можливості економічного суб'єкта.
МЕЖА ЦІН
рос. потолок цен законодавче встановлений максимальний рівень цін на товари й послуги. Встановлюється з метою обмеження зростання цін і підвищення …
МЕЛІОРАТИВНІ БАНКИ
рос. мелиоративные банки спеціалізовані банки, що здійснюють банківські операції, пов'язані з кредитуванням великомасштабних, часом міждержавних, …
МЕЛІОРАТИВНИЙ КАДАСТР
рос. мелиоративный кадастр сукупність даних про кількісний і якісний облік стану й використання зрошуваних і осушених земель та всіх основних …
МЕЛОН
рос. мелон сума надзвичайно високих прибутків, призначена для розподілу.
МЕМОРІАЛ
рос. мемориал 1. Меморіально-скульптурний комплекс, що увічнює пам'ять видатних подій або людей. 2. Пам'ятна книга. 3. Бухгалтерська книга для …
МЕМОРІЯ
рос. мемория витяг, запис з коротким викладом суті (змісту) справи (документа).
МЕМОРАНДУМ
рос. меморандум 1. Заява, лист, звернення з приводу особливо важливих питань. 2. У міжнародних відносинах-дипломатичне офіційне звернення уряду …
МЕМОРАНДУМ КОМПАНІЇ
рос. меморандум компании документ, що приймається установчими зборами акціонерних компаній у Великобританії та США і визначає зовнішні відносини …
МЕНЕДЖЕР
рос. менеджер професійний керуючий, який має спеціальну підготовку з питань підприємницької діяльності в економіці, праві, соціальній психології, …
МЕНЕДЖЕРИЗМ
рос. менеджеризм наука про управління виробництвом, підприємством, фінансами, культурологічним бізнесом. Методи, засоби, принципи сучасного …
МЕНЕДЖМЕНТ
рос. менеджмент 1. Сукупність принципів, методів, засобів, функцій і форм управління організаціями, установами з метою реалізації стратегічних …
МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГУ
рос. менеджмент маркетинга організована координаційна система планування, управління і контролю усіх маркетингових операцій, починаючи від …
МЕНЕДЖМЕНТ СТРАТЕГІЧНИЙ
рос. менеджмент стратегический система заходів управлінської діяльності фірми, корпорації з розробки концепцій, довгострокових програм, визначення …
МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСОВИЙ
рос. менеджмент финансовый система комплексного управління фінансовими ресурсами організацій, фірм, починаючи від визначення схем фінансової …
МЕНЕДЖМЕНТ ЦІЛЬОВИЙ
рос. менеджмент целевой система управлінських рішень, заходів щодо визначення виробничих завдань, програм для окремих структур фірми, певних …
МЕНЮ
рос. меню 1. Перелік страв з вказанням ціни, що пропонуються споживачеві у підприємствах громадського харчування (їдальнях, ресторанах, кафе та …
МЕР
рос. мэр виборна особа, яка очолює міські органи самоврядування. В Україні — міський голова.
МЕРІЯ
рос. мерия 1. Муніципальне місцеве самоврядування, очолюване мером (в Україні — міським головою). 2. Будинок муніципального управління.
МЕРЕЖА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
рос. сеть передачи данных сукупність ланцюгів передачі даних і комутуючих приладів, що дає змогу здійснювати взаємне сполучення прикінцевого …
МЕРКАНТИЛІЗМ
рос. меркантилизм один з підходів міжнародної торгівлі, який активно застосовувався у ХV-ХVIII ст. і передбачав контроль міжнародної торгівлі та …
МЕРКАНТИЛЬНІСТЬ
рос. меркантильность 1. Надзвичайна, дріб'язкова ощадливість. 2. Переносно — своєкорисливість, гендлярство, пов'язане з матеріальною вигодою.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.