Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру П (780)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
ПАЙ КООПЕРАТИВНИЙ
рос. пай кооперативный майновий внесок членів кооперативних організацій, який разом з іншими коштами — членськими внесками цільового призначення є …
ПАЙОВИЙ ФОНД
рос. паевой фонд сума пайових внесків компанії, підприємства, фірми, кооперативу, товариства. Фіксується у пайовому свідоцтві. Величина паю …
ПАЙОВИК
рос. паевик особа, котра внесла пай і стала, таким чином, членом товариства, в яке внесений пай.
ПАЙСА , ПАЙС
рос. пайса, пайс розмінна монета Індії та Пакистану, дорівнює 1/100 рупії, а також Бангладеш, дорівнює 1/100 таки.
ПАКГАУЗ
рос. пакгауз складське приміщення для тимчасового зберігання вантажів при митницях, залізничних станціях і т.п.
ПАКЕТ ДИСКІВ
рос. пакет дисков комплект з кількох магнітних дисків — носіїв інформації.
ПАКЕТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. пакет ценных бумаг партія цінних паперів на велику суму.
ПАКЕТНИЙ ФАЙЛ
рос. пакетный файл Див. Командний файл.
ПАКОТИЛЬНИЙ ТОВАР
рос. пакотильный товар товар низької якості.
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
рос. топливно-энергетический комплекс комплекс базових галузей промисловості, котрі виробляють паливно-енергетичні ресурси. Об'єднує виробничу …
ПАПЕТТО
рос. папетто срібна монета Папської області, карбувалася в 1754-1866 рр.
ПАРА
рос. пара розмінна монета Туреччини, дорівнює 1/40 куруша (піастра); Югославії — дорівнює 1/100 югославського динара.
ПАРАДИГМА
рос. парадигма 1. Система форм одного й того самого слова, зокрема, яка представлена у вигляді таблиці (відмінювання іменників, дієслів). 2. …
ПАРАЛЕЛЬНА ВАЛЮТА
рос. параллельная валюта Див. Валюта паралельна.
ПАРАЛЕЛЬНА УГОДА
рос. параллельная сделка Див. Угода паралельна.
ПАРАМЕТР
рос. параметр 1. Показник, величина якого має значний вплив на економічні процеси. 2. Величина, що зберігає стале значення лише в умовах …
ПАРАСОЛЬКА ПОДАТКОВА
рос. зонтик налоговый перенесення наперед збитків минулих років для захисту поточних і майбутніх доходів від податків шляхом зменшення доходів на …
ПАРАСОЛЬКА ЦІН
рос. зонтик цен підтримка цін, встановлених фірмою-лідером, товарним монополістом.
ПАРАФ
рос. параф 1. Розчерк у підпису. 2. Скорочений підпис, ініціали.
ПАРАФІЯ
рос. парафия 1. Церковна громада — первинна (нижча) адміністративно-територіальна одиниця, юридична особа, що об'єднує віруючих. Керівний орган — …
ПАРАФУВАННЯ
рос. парафирование 1-У міжнародній юридичній практиці — попереднє підтвердження умов договору його сторонами, скріплення підписами вповноважених …
ПАРИТЕТ
рос. паритет 1. Рівність, рівнозначність, рівне представництво сторін під час здійснення договірних актів, розгляду конфліктів, поділу майна, …
ПАРИТЕТ ВАЛЮТНИЙ
рос. паритет валютный законодавче встановлене співвідношення між двома валютами, яке є основою валютного курсу. У часи існування золотого …
ПАРИТЕТ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
рос. паритет покупательной способности визначене співвідношення вартості асортиментного набору товару або вартості послуг, згрупованих за певними …
ПАРИТЕТНА ЦІНА
рос. паритетная цена ціна на с.-г. продукцію, що дає можливість с.-г. виробнику за визначений державою обсяг продукції одержувати грошовий дохід, …
ПАРИТЕТНИЙ КУРС
рос. паритетный курс Див. Курс паритетний.
ПАРКЕТ
рос. паркет біржа, на якій усі операції з цінними паперами здійснюються за посередництва офіційних біржових маклерів. Відрізняється від Куліси, де …
ПАРОЛЬ
рос. пароль 1. Особистий код користувача (групи користувачів), який використовується з метою авторизації доступу до Інформації в ЕОМ і її захисту …
ПАРТІЯ
рос. партия 1. Політична організація. 2. Група осіб, створена для виконання певної програми, роботи, завдання (розвідувальна, геофізична). 3. …
ПАРТІЯ ПОСТАВОК ТОВАРІВ
рос. партия поставок товаров зібраний (згрупований) за певними споживними чи вартісними ознаками асортиментний набір (або окремий різновид товару) …
ПАРТІЯ ТОВАРУ
рос. партия товара 1. Певна кількість товару, підібрана за певними споживчими чи вартісними ознаками. 2. Певна кількість виготовленої, проданої, …
ПАРТНЕР
рос. партнер фізична чи юридична особа — співучасник якоїсь справи, діяльності, договірна сторона.
ПАРТНЕРСТВО
рос. партнерство 1. Добровільна співпраця двох або кількох фізичних чи юридичних осіб, фірм, корпорацій, регіональних, міжрегіональних, …
ПАРЦЕЛА
рос. парцелла дрібна партія товару, вантажу.
ПАРЦЕЛЯЦІЯ
рос. парцелляция поділ землі на дрібні ділянки (парцели).
ПАСАЖ
рос. пассаж 1. Крита галерея з двома рядами магазинів або офісів, контор і з виходами на сусідні вулиці. 2. Окреме місце в тексті книги. 3. …
ПАСИВ
рос. пассив 1. Одна із сторін бухгалтерського балансу (права), що характеризує джерела формування, надходжень коштів підприємств, організацій, …
ПАСИВИ
рос. пассивы суми офіційно пред'явлених фінансових вимог до фізичних чи юридичних осіб.
ПАСИВИ БАЛАНСУ
рос. пассивы баланса одна з двох частин бухгалтерського балансу, звичайно права, в якій на певну дату відображено джерела утворення коштів …
ПАСИВИ БАНКУ
рос. пассивы банка операції, завдяки яким банки формують свої фінансові ресурси у вигляді власних, залучених і емітованих коштів для проведення …
ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
рос. пассивные операции банков операції, 3'а допомогою яких банки формують грошові ресурси для забезпечення кредитування проектів своїх клієнтів, …
ПАСИВНІ РАХУНКИ
рос. пассивные счета рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображені джерела формування коштів і зазначається цільове їх спрямування.
ПАСИВНИЙ БАЛАНС
рос. пассивный баланс баланс, у якому витрати перевищують надходження.
ПАСИВНИЙ ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
рос. пассивный платежный баланс зовнішній платіжний баланс країни, в якому платежі і закордонні витрати перевищують надходження з-за кордону.
ПАСИВНИЙ ТОРГОВИЙ БАЛАНС
рос. пассивный торговый баланс торговий баланс, в якому ввезення товарів перевищує вивезення.
ПАСПОРТ
рос. паспорт 1. Документ, що засвідчує особу, її громадянство — належність до певної держави. 2. П. підприємства — документ виробничої структури, …
ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА
рос. паспорт предприятия Див. Паспорт.
ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ
рос. паспортизация оборудования підготовка технічного паспорта, що характеризує склад обладнання, а також його призначення, умови роботи, …
ПАСПОРТНА СИСТЕМА
рос. паспортная система сукупність правових норм, що регулюють порядок видачі та обміну паспортів, прописку і виписку громадян з метою …
ПАСТКА
рос. ловушка економічна ситуація, яка нагадує замкнене коло; становище, в якому спроба вийти із пастки одним шляхом веде в ту саму пастку іншим …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.