Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру П (780)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ
рос. переводной вексель вексель, що містить письмовий наказ кредитора (трасанта), адресований платникові (трасатові), сплатити третій особі …
ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЯ
рос. переквалификация набування нової професії або кваліфікації працівниками, які вивільнюються з ряду причин з однієї роботи і переводяться за …
ПЕРЕМІЩЕНИЙ ВЕКСЕЛЬ
рос. перемещенный вексель комерційний цінний папір (чек, переказний вексель), який може бути оплачений у будь-якому місці незалежно від того, де …
ПЕРЕНЕСЕННЯ
рос. перенос перенесення часу поставки товарів через заміну існуючого контракту на новий.
ПЕРЕОБЛІК
рос. переучет черговий облік матеріальних цінностей.
ПЕРЕОЦІНКА
рос. переоценка зміна оцінки, нова оцінка вартості товарів, основних засобів, майна, зміна номінальної вартості вкладів у зв'язку з інфляцією, …
ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ
рос. перепись населения статистичне спостереження для одержання даних про чисельність, склад та розміщення населення за станом на певний момент. …
ПЕРЕПЛАТА
рос. переплата сума платежів, що була внесена понад належну до сплати і яка має бути повернена платнику.
ПЕРЕПОСТУПКА
рос. переуступка передача третій особі прав відносно другої особи з боку того, хто має ці права (перша особа).
ПЕРЕРАХУВАННЯ
рос. перечисление переведення коштів з одного рахунку на інший.
ПЕРЕРАХУНОК
рос. перерасчет зміна раніше нарахованої суми платежів, виплат у зв'язку зі зміною обставин (зміна податкових ставок, процентів, тарифів, цін, …
ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДІВ
рос. перераспределение доходов вилучення частини доходів у одних для передання їх іншим, або добровільне передавання доходів одними іншим, хто їх …
ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ
рос. перераспределение средств передання коштів і матеріальних засобів одних осіб іншим, а також зміна цільового призначення коштів.
ПЕРЕСЕЛЕННЯ
рос. переселение переміщення громадян з густонаселених у малонаселені райони країни на постійне проживання, що проводиться згідно з державним …
ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИЙ СЛІП
рос. перестраховочный слип документ, що розсилається перестраховиком потенційним перестрахувальникам з пропозицією взяти участь у факультативному …
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
рос. перестрахование сукупність відносин між страховиками щодо страхування ризику. Страховик, беручи на страхування ризик, що перевищує його …
ПЕРЕТВОРЕННЯ ДАНИХ
рос. преобразование данных 1. Процес зміни даних за переходу від однієї форми представлення до іншої або за перенесення даних з одного фізичного …
ПЕРЕХІДНІ ЗАЛИШКИ
рос. переходящие остатки невикористані в поточному році кошти, ресурси, що переходять на наступний рік.
ПЕРЕШКОДА
рос. помеха поява у процесі комунікації незапланованого втручання середовища або спотворення, в результаті чого до отримувача надходить …
ПЕРЛЮСТРАЦІЯ
рос. перлюстрация розпечатування і перегляд поштової кореспонденції без відома адресата.
ПЕРОН
рос. перрон залізнична платформа, до якої підходять пасажирські поїзди.
ПЕРСОНА
рос. персона особа, поважна особа.
ПЕРСОНАЛ
рос. персонал особовий склад установи, підприємства, фірми або частина цього складу, виділена за ознакою характеру виконуваної роботи …
ПЕРСОНАЛЬНА СИСТЕМА
рос. персональная система абонентська система, призначена для одночасної роботи з одним користувачем.
ПЕРСОНАЛЬНИЙ
рос. персональный особистий, особовий. власний.
ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕР
рос. персональный компьютер малогабаритна і недорога універсальна ЕОМ для широкого кола користувачів. За способом застосування розрізняють три …
ПЕРСПЕКТИВА
рос. перспектива види, плани на майбутнє.
ПЕРСПЕКТИВНІ ПОКАЗНИКИ
рос. перспективные показатели кількісні характеристики економічних процесів, що встановлюються для майбутніх періодів і слугують важливим …
ПЕРСПЕКТИВНИЙ
рос. перспективный 1. Той, що стосується перспективи. 2. Той, що належить до майбутнього, передбачає майбутній розвиток.
ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
рос. перспек-тивный анализ аналіз вірогідного розвитку основних соціально-економічних факторів у перспективі.
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
рос. перспективный план 1. Проект економічного розвитку в цілому, господарського комплексу, окремих галузей, підприємств, фірм на довгострокову …
ПЕРТУРБАЦІЯ
рос. пертурбация 1. Раптове порушення нормального процесу, перебігу чогось, що призводить до хаосу, безладу. 2. Переносно — раптові, часом …
ПЕРШИЙ РИЗИК
рос. первый риск система відшкодування збитків у майновому страхуванні, за якого збиток, менший від страхової суми, відшкодовується повністю, а …
ПЕСЕВА
рос. песева розмінна монета Гани, дорівнює 1/100 нового седі.
ПЕСЕТА , ПЕЗЕТА
рос. песета, пезета грошова одиниця Іспанії, дорівнює 100 сентішо.
ПЕСИМІЗМ
рос. пессимизм світовідчуття, пройняте відчаєм, зневірою в сучасному і майбутньому. Протилежне — оптимізм.
ПЕСО
рос. песо грошова одиниця Аргентини, Куби, Мексики та деяких інших країн.
ПЕЧАТКА
рос. печать металевий або гумовий штамп з нарізними знаками для відбитків на документах фарбою, на сургучі чи воску. Існують П. гербові (містять …
ПИТОМІ ВИТРАТИ РЕСУРСІВ
рос. удельные расходы ресурсов витрати ресурсів даного виду на виробництво одиниці продукції (у натуральному або вартісному вираженні).
ПИТОМІ КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
рос. удельные капитальные вложения капітальні вкладення у розрахунку на одиницю приросту річного обсягу продукції підприємства, одержаного завдяки …
ПЛАВАЮЧА ПРОЦЕНТНА СТАВКА
рос. плавающая процентная ставка процентна ставка середньострокових і довгострокових кредитів, розмір якої не фіксується на весь період …
ПЛАГІАТ
рос. плагиат привласнення або запозичення змісту чи тексту з чужого наукового або літературного твору, результатів іншої інтелектуальної праці без …
ПЛАКАТ
рос. плакат 1. Вид мистецтва, інформація політичного, економічного, рекламного характеру, зображення у вигляді афіші з метою інформування …
ПЛАН
рос. план 1. Модель майбутнього стану економічної системи в цілому, господарства країни, галузей, регіонів, окремих підприємств, фірм, компаній. У …
ПЛАН МАРШАЛЛА
рос. план маршалла спеціальна міждержавна програма фінансової допомоги у відбудові Західної Європи з боку США, яка здійснювалася з 1948 р. до 1952 …
ПЛАН РАХУНКІВ
рос. план счетов система, сукупність упорядкованих бухгалтерських рахунків.
ПЛАН-ПРОГНОЗ
рос. план-прогноз можливий розвиток економічної системи, господарства, регіонів, галузей при дії певних факторів, сила впливу яких враховується …
ПЛАНІЗМ
рос. планизм доктринальне обґрунтування. Вживається рідко і означає прагнення планово організувати людську діяльність у сфері економіки. Доктрина …
ПЛАНИ ІНДИКАТИВНІ
рос. планы индикативные радчі плани.
ПЛАНИ ДЕРЖАВНІ
рос. планы государственные національні плани, що розробляються на рівні всього господарства країни.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.