Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру П (780)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
ПОСТАЧАЛЬНИК
рос. поставщик юридична чи фізична особа, товаровиробник, торговець, що забезпечує постачання товарів покупцям відповідно до замовлень, заявок, …
ПОСТАЧАННЯ
рос. снабжение матеріально-технічне забезпечення підприємства основними і оборотними засобами виробництва.
ПОСТЕР
рос. постер 1. Воєнізований охоронець підприємства, фірми, установи, окремої особи. 2. Рекламна інформація про певні товари, послуги, віддрукована …
ПОСТКОНТРОЛЬ
рос. постконтроль контроль результатів обчислень після виконання програми.
ПОСТОРІНКОВО ДРУКУЮЧИЙ ПРИЛАД
рос. постранично печатающее устройство тип пристрою, який друкує одночасно цілу сторінку вихідних даних. Інформація однієї сторінки накопичується …
ПОСТПАКЕТ
рос. постпакет пакунок з листами, які адресовані в один пункт.
ПОСТПРОГРАМА
рос. постпрограмма програма, що аналізує причини появи несправностей (помилок, перебоїв) і викликаної ними зупинки у процесі виконання основної …
ПОСТПРОЦЕСОР
рос. постпроцессор обслуговуюча програма, що перетворює результат роботи іншої програми відповідно до вимог формату, тобто вносить виправлення в …
ПОСТСКРИПТУМ
рос. постскриптум приписка до тексту закінченого листа після підпису автора, як правило, з загальноприйнятими позначками P.S.
ПОСТУЛАТ
рос. постулат підтвердження, яке при побудові наукової теорії приймають без доведення (аксіома).
ПОСТУПКА ВИМОГИ \(ЦЕСІЯ\)
рос. уступка требования (цессия) передача кредитором своїх прав за зобов'язанням під час його дії іншій особі. Здійснюється укладанням угоди між …
ПОСТФАКТУМ
рос. постфактум дії, що чиняться після того, як щось здійснилося, сталося, відбулося.
ПОТІК
рос. поток грошова чи товарна маса, що перебуває в обігу певний час.
ПОТЕНТАНТ
рос. потентант володар, державець, коронована особа.
ПОТЕНЦІАЛ
рос. потенциал наявні можливості, ресурси, запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення, здійснення чогось (напр., П. економічний — …
ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЧИЙ
рос. потенциал производственный 1. Реальні можливості виробництва: наявність факторів виробництва, забезпеченість його найголовнішими …
ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНИЙ
рос. потенциал экономический сукупність економічних можливостей держави, які можуть бути використані для потреб суспільства. П.е. відображає …
ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИЙ
рос. потенциал трудовой забезпеченість виробництва трудовими ресурсами, кваліфікація і рівень професійної підготовки яких відповідає його …
ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
рос. потенциальные возможности передбачувані можливості підприємства, фірми здійснювати в майбутньому виробництво товарів і послуг, одержувати …
ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОПИТ
рос. потенциальный спрос попит, обсяг якого визначається кон'юнктурою ринку: купівельною спроможністю, кількістю потенційних споживачів і рівнем …
ПОТЕНЦІЙНИЙ РИНОК
рос. потенциальный рынок ринок з певною купівельною спроможністю на товари, що користуються попитом на цьому ринку.
ПОТЕНЦІЯ
рос. потенция наявна можливість, здатність, що може виявитись у разі потреби за певних умов: достатність ресурсів, сил для здійснення планів, …
ПОТЕНЩЙНА КОНКУРЕНЦІЯ
рос. потенциальная конкуренция можливість вступу в певну галузь нових фірм, які можуть вплинути на рівень прибутковості вже існуючих.
ПОТОКОВЕ ВИРОБНИЦТВО
рос. поточное производство масштабне виробництво, випуск продукції на якому здійснюється на потокових лініях — спеціально оснащених, послідовно …
ПОТОЧНІ ВИТРАТИ
рос. текущие издерж-ки грошові витрати на товари та послуги, призначені для щоденного використання або споживання. Відображаються на поточних …
ПОТОЧНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
рос. текущая стоимость основных средств вартість основних засобів, активів, обчислена з урахуванням зношення, залишкова вартість основних фондів.
ПОТОЧНА ЗВІТНІСТЬ
рос. текущая отчетность звітність, що надають підприємства, організації та установи всіх відомств і міністерств, незалежно від форми власності, у …
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
рос. текущий контроль контроль, що здійснюється у процесі проведення фінансово-господарських операцій на основі даних операційного обліку з метою …
ПОТОЧНИЙ РАХУНОК
рос. текущий счет рахунок, що відкривають в установах банків підприємствам, організаціям й установам, які не ведуть господарської діяльності, та …
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ
рос. текущий ремонт Див. Ремонт поточний. Профілактичний ремонт.
ПОТРЕБА
рос. потребность стан, обумовлений незадоволенням вимог особи, що необхідний для її нормальної життєдіяльності, і спрямований на усунення цієї …
ПОТРЕБИ
рос. потребности потреби людей у певних видах продукції, послуг, речей, які вони намагаються споживати і використовувати. П. можуть бути й на …
ПОТРЕБИ СОЦІАЛЬНІ
рос. потребности социальные потреби, зумовлені суспільною природою людини: потреби в спілкуванні, обміні духовними здобутками, в праці, …
ПОТУЖНІСТЬ ВИРОБНИЧА
рос. мощность производственная максимально можливий випуск певної продукції галуззю промисловості, підприємством або його дільницями за найліпшого …
ПОЧАСОВА ОПЛАТА ПРАЦІ
рос. повременная оплата труда форма оплати праці, в основі якої лежить принцип залежності величини заробітної плати від кількості робочого часу, …
ПОЧАТКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
рос. первоначальная стоимость основных средств вартість будівництва споруд, придбання устаткування, за якою ці основні засоби внесені в баланс …
ПОЧАТКОВА ПОДАТКОВА ЗНИЖКА
рос. первоначальная налоговая скидка часткове або повне звільнення від податків, що надається на початку діяльності підприємця. фірми, на період …
ПОЧАТКОВИЙ КУРС
рос. начальный курс курс цінних паперів під час відкриття біржі, на початку функціонування ринку.
ПОШТАМТ
рос. почтамт установа, яка обслуговує населення, організації, підприємства, установи всіма видами поштового, телеграфного, телефонного й …
ПОШТОВІ ЗБОРИ
рос. почтовые сборы платежі за послуги підприємств поштового зв'язку, які стягують з підприємств, організацій, установ та громадян за …
ПОШТОВА СКРИНЬКА
рос. почтовый ящик 1. Засіб електронної пошти для зберігання документів або даних у вигляді захищеної сфери пам'яті. За такої системи адресати …
ПОШТОВО-ОЩАДНІ БАНКИ
рос. почтово-сберегательные банки різновид ощадних установ у розвинутих країнах. Це банки, об'єднані організаційно з поштовою системою.
ПОШУК ДАНИХ
рос. поиск данных сукупність операцій, методів і процедур визначення місцезнаходження даних, що здійснюються за певною програмою або за допомогою …
ПОШУКОВІ РОБОТИ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
рос. изыскательские работы для капитального строительства комплекс економічних і технічних досліджень, які дають можливість обґрунтувати …
ПРІЗВИЩЕ
рос. фамилия родове найменування особи, яке разом з особистим ім'ям індивідуалізує людину.
ПРІОРИТЕТ
рос. приоритет першість у відкритті, висловленні ідеї; переважне право, значення. Напр., пріоритетні напрями розвитку, пріоритетні галузі …
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
рос. правовое регулирование предпринимательства форма і засоби регулювання та впливу на суспільно-економічні, правові та майнові відносини в …
ПРАВОЗДАТНІСТЬ
рос. правомочность визнана державою здатність фізичної (особа, громадянин) та юридичної особи (підприємства, організації, установи, громадські …
ПРАВОЗДАТНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНА
рос. правоспособность специальная здатність громадянина чи організації, установи — суб'єкта правових відносин мати певні додаткові права, які …
ПРАВОЗДАТНІСТЬ ЧАСТКОВО ОБМЕЖЕНА
рос. правоспособность частично ограниченная часткове обмеження суб'єктів правовідносин у здійсненні окремих елементів правових відносин у випадках …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.