Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Р (615)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
РЕПРОДУКУВАТИ
рос. репродуцировать (від re... і латин. produko — створюю) — відновлювати щось (напр., вироблену продукцію), відтворювати.
РЕПУТАЦІЯ
рос. репутация загальна думка, що створилась навколо кого-небудь, чого-небудь (людини., фірми або товару).
РЕСИПРОСІТІ
рос. ресипросити зустрічні договори перестрахування, звичайна вимога перестрахувальника — надати адекватну взаємність.
РЕСКОНТРО
рос. ресконтро (італ. riscontro) — допоміжна бухгалтерська книга, що складається з поодиноких особових рахунків.
РЕСКРИПЦІЇ
рос. рескрипции (англ. rescriptions) — казначейські облігації і векселі зі строками до 4 років, що випускаються для акумуляції коштів і …
РЕСКРИПЦІЇ СТЕРИЛІЗОВАНІ
рос. рескрипции стерилизованные рескрипції, що купуються усіма банками країни в обов'язковому порядку. Кошти від емісії блокуються на спеціальному …
РЕСПЕКТ
рос. респект (фр. respect, від латин. respectus — повага) — пошана, повага, шляхетність.
РЕСПЕКТАБЕЛЬНИЙ
рос. респектабельный (фр. respectable) — поважний, гідний, солідний, шляхетний, розважливий.
РЕСТ
рос. рест (англ. rest) — залишок.
РЕСТАВРАЦІЯ
рос. реставрация (від латин. resauratio — відновлення) — відновлення, відбудова чого-небудь у первісному або близькому до первісного вигляді. …
РЕСТАНТ
рос. рестант (від латин. restans (restantis) — той, що залишається) — 1. Лишок заборгованості на час складання балансу. 2. Товар, що не …
РЕСТАРТ
рос. рестарт 1. Повторний запуск програми. 2. Відновлення роботи системи після її аварійного зупинення.
РЕСТИТУЦІЯ
рос. реституция (від латин. restitutio — відновлення) — 1. Взаємне повернення сторонами, що уклали угоду, отриманих згідно з договором грошей і …
РЕСТОРАН
рос. ресторан підприємство громадського харчування. Відрізняється від їдальні і кафе формою обслуговування, ширшим асортиментом страв, вищим …
РЕСТРИКЦІЙНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
рос. рестрикционная фискальная политика політика скорочення сукупного попиту населення за рахунок зменшення державних витрат на закупівлю товарів …
РЕСТРИКЦІЯ
рос. рестрикция (від латин. restrictio — обмеження) — 1. Обмеження кредитів, що їх надає центральний банк комерційним банкам. Таке обмеження …
РЕСУРСИ
рос. ресурсы (фр. ressources — допоміжний засіб, від латин. resurgo — підіймаюсь, виникаю, поновлююсь знову) — природні, сировинні, матеріальні, …
РЕСУРСИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ
рос. ресурсы воспроизводимые виробничі ресурси, які можуть бути відновлені (робоча сила, устаткування тощо).
РЕСУРСИ ВАЛЮТНІ
рос. ресурсы валютные Див. Валютні ресурси.
РЕСУРСИ ВТОРИННІ
рос. ресурсы вторичные відходи, що виникають у процесі виробничого та особистого споживання матеріалів і виробів, які можуть бути утилізовані й …
РЕСУРСИ ВТОРИННІ МАТЕРІАЛЬНІ
рос. ресурсы вторичные материальные матеріали і вироби, які після первинного використання можуть застосовуватись повторно у виробництві як вихідна …
РЕСУРСИ ЕКОНОМІЧНІ
рос. ресурсы экономические джерела і засоби забезпечення виробництва. Р.е. поділяються на природні (сировинні, геофізичні), трудові (людський …
РЕСУРСИ МАТЕРІАЛЬНІ І СИРОВИННІ
рос. ресурсы материальные и сырьевые сукупність засобів та предметів праці, які має країна для здійснення процесу виробництва. Їх розмір …
РЕСУРСИ ПРИРОДНІ
рос. ресурсы природные Див. Природні ресурси.
РЕСУРСИ ТРУДОВІ
рос. ресурсы трудовые Див. Трудові ресурси.
РЕСУРСИ ФІНАНСОВІ
рос. ресурсы финансовые грошові фонди фінансової системи, які використовуються для забезпечення безперебійного функціонування і розвитку …
РЕСУРСИ ФІРМИ
рос. ресурсы фирмы засоби, цінності, запаси, джерела доходів тощо, що забезпечують стабільну роботу фірми за основними видами її діяльності і …
РЕТИРУВАТИСЯ
рос. ретироваться (фр. se retirer) — відступати, здаватися, уникати.
РЕТОРСІЇ
рос. реторсии (від латин. retorsio-зворотна дія) — обмежувальні заходи, які вживаються державою у відповідь на аналогічні дії іншої держави, що …
РЕТРАГЕНТ
рос. ретрагент особа, що здійснює викуп закладених цінних паперів.
РЕТРАТТА
рос. ретратта (італ. retratta, від латин. retrago — тягну назад) — зворотний переказний вексель. Інша назва — ретур.
РЕТРЕКТИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
рос. ретрективные ценные бумаги (від латин. retorsio — зворотна дія) — облігації або привілейовані акції, які можуть бути пред'явлені емітенту в …
РЕТРЕКТИВНІСТЬ
рос. ретрективность (від латин. retorsio — зворотна дія) — можливість викупу цінних паперів їх власником на завчасно домовлених умовах з …
РЕТРОАКТИВНІСТЬ
рос. ретроактивность (від латин. retro — назад і активність) — зворотна сила закону.
РЕТРОГРАД
рос. ретроград (латин. retrogra-dus — той, хто йде назад, задкує) — 1. Противник руху вперед, прогресу, реакціонер. 2. Людина із застарілими …
РЕТРОСПЕКТИВА
рос. ретроспектива (від латин. retro — назад і specto — дивлюсь) — звернення до минулого, погляд у минуле, аналіз минулих дій, подій, досягнень.
РЕТРОСПЕКЦІЯ
рос. ретроспекция спосіб оцінки сучасності з позицій минулих подій, дій, тенденцій.
РЕТРОЦЕСІОНЕР
рос. ретроцессионер перестраховик, який ризикує у перестрахуванні в порядку ретроцесії.
РЕТРОЦЕСІЯ
рос. ретроцессия 1. Передача перестраховиком частини взятого на себе ризику іншим перестраховикам, подальше дрібнення ризиків. 2. Передача частини …
РЕТУР
рос. ретур те саме, що й ретратта. Див. Ретратта.
РЕФІНАНСУВАННЯ
рос. рефинансирование відшкодування старої державної заборгованості шляхом випуску облігацій нової позики, головним чином, заміни …
РЕФІНАНСУВАННЯ КРЕДИТУ
рос. рефинансирование кредита залучення комерційним банком дешевих короткострокових міжбанківських позик або кредитів центрального банку для …
РЕФАКЦІЯ
рос. рефакция знижка з ціни або ваги товару, якщо фактична якість його нижча за передбачену договорами, стандартами чи технічними умовами. …
РЕФЕРАТ
рос. реферат 1. Коротке викладення наукової праці, розробленої програми, змісту висвітленої проблеми. 2. Стислий зміст наукової дисертації, …
РЕФЕРЕНДУМ
рос. референдум всенародне голосування (опитування), що проводиться у зв'язку з прийняттям нової конституції, інших важливих законів або із …
РЕФЕРЕНТ
рос. референт посадова особа, що готує доповіді керівникові, консультує його з певних питань і дає пропозиції, здійснює певне коло доручень.
РЕФЕРЕНТНІ ГРУПИ
рос. референтные группы групи, які здійснюють прямий (при особистому контакті) чи непрямий вплив на відношення людини до когось (чогось) і на його …
РЕФЕРЕНЦІЯ
рос. референция 1. Довідка про роботу і службові обов'язки особи, що містить одночасно відгук про її роботу. 2. Рекомендація, характеристика, яка …
РЕФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА
рос. рефляционная политика один із видів антициклічного регулювання економіки поряд з дефляційною політикою.
РЕФЛЯЦІЯ
рос. рефляция відновлення знижених цін до попереднього рівня, що здійснюється з допомогою державних заходів у період пожвавлення економіки з метою …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.