Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Р (615)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
РІВЕНЬ БІДНОСТІ
рос. уровень бедности рівень доходу, що забезпечує прожитковий мінімум. Визначається або у вигляді співвідношення з середнім доходом у країні, або …
РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ
рос. уровень безработицы показник, який характеризує стан ділової активності. Визначається відношенням кількості безробітних до загального числа …
РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
рос. уровень экономического развития стан економіки країни у певний історичний момент. Є узагальнюючим поняттям і характеризується кількома …
РІВЕНЬ ЖИТТЯ
рос. уровень жизни рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, що характеризують міру забезпечення …
РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ
рос. уровень занятости показник, який характеризує стан використання трудових ресурсів; визначається відношенням кількості зайнятих до загальної …
РІВЕНЬ КОНФОРМНОСТІ
рос. уровень конформности ступінь відповідності якості товарів, продукції, послуг визначеним (заявленим) характеристикам.
РІВЕНЬ ПРОЦЕНТА
рос. уровень процента Див. Норма процента.
РІВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
рос. уровень рентабельности Див. Рентабельність.
РІВЕНЬ ЦІН
рос. уровень цен середньозважена ціна, за яку куплені готові товари, послуги, цінні папери в даний проміжок часу.
РІВНІСТЬ
рос. равенство 1. Якісне поняття, що використовується в економічній науці в розумінні "рівність доходів", "майнова рівність", "рівність …
РІВНІСТЬ КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
рос. равенство конечного результата принцип у менеджменті, згідно з яким той самий результат може бути отриманий різними способами за різних …
РІВНОВАГА ЕКОНОМІЧНА
рос. равновесие экономическое стан економічної системи, ринку, що характеризується збалансованістю. врівноваженням двох різно-напрямлених …
РІВНОВАГА РИНКОВА
рос. равновесие рыночное досягнення стабільності ринкової кон'юнктури, коли обсяг і структура попиту на товари і послуги збалансована з обсягом і …
РІВНОВАЖНА ЦІНА
рос. равновесная цена ціна товару, що встановлюється на ринку при досягненні рівноваги між попитом і пропозицією цього товару.
РІЗНИЦЯ БАЗИСНА
рос. различие базисное різниця між ціною на реальний товар на біржі і ціною ф'ючерсного контракту.
РІЗНИЦЯ КУРСОВА
рос. разница курсовая Див. Курсова різниця.
РІЗНИЦЯ НА ПІЛЬГОВОМУ ТАРИФІ
рос. разность на льготном тарифе виграш, отриманий за рахунок сплати пільгового мита.
РІЗНИЦЯ ПОДАТКОВА
рос. разница налоговая сума податкової недоплати або переплати, що створюється в організаціях, які сплачують податок за середніми процентами.
РІЛЛЯ
рос. пахота найважливіша частина земельних угідь, що використовується для вирощування с.-г. культур (зернових, технічних, овочевих, кормових та …
РІСТОРНО
рос. ристорно відрахування страховиком частки страхової премії в разі скасування договору внаслідок настання обставин, що дають йому на це право. …
РІЧ
рос. вещь предмет зовнішнього світу, що має ціну і є об'єктом права власності.
РІЧНИЙ БАЛАНС
рос. годовой баланс один із видів бухгалтерського звітного балансу підприємства, фірми, компанії, що містить баланс доходів і видатків, прибутків …
РІЧНИЙ ЗВІТ
рос. годовой отчет документ. що є звітом підприємства, фірми, компанії про фінансово-господарську діяльність за рік. Подається державним органам, …
РІШЕННЯ
рос. решение висновок за результатами всебічного аналізу розвитку та прогнозування тієї чи іншої ситуації. Р. приймають і керівники різних рангів, …
РІШЕННЯ УПРАВЛІНСЬКЕ
рос. решение управленческое прийняття керівником у процесі здійснення ним функцій управління рішення стосовно конкретних організаційно-економічних …
РАБ
рос. раб безправна людина, що перебуває у повній власності свого господаря — рабовласника, владного розпоряджатися не лише результатами її праці, …
РАБАТ
рос. рабат 1. Знижка з тарифу, яку надають компанії-перевізники вантажовідправникам за використання ними для перевезення своїх вантажів виключно …
РАДА
рос. совет 1. Порада, вказівка, настанова щодо виконання роботи, зобов'язань та ін. 2. Орган державної влади, самоврядування. 3. Колегіальний …
РАДА ДИРЕКТОРІВ
рос. совет директоров керівний виконавчий орган акціонерного товариства, корпорації, що обирається акціонерами для вирішення принципових питань …
РАДА СТАРІЙШИН
рос. совет старейшин в Україні XVII-XVIII ст. — дорадчий орган при гетьмані, до складу якого входила вся генеральна старшина.
РАДИКАЛ
рос. радикал 1. Прихильник крайніх, рішучих дій, поглядів. 2. Член радикальної партії. 3. Знак математичної дії добування кореня.
РАДИКАЛЬНИЙ
рос. радикальный рішучий крок або захід, що суттєво впливає на перебіг обставин, ситуацій, виконання планів, реалізацію програм.
РАЗОВИЙ ЗБІР
рос. разовый сбор один із видів платежів, що сплачує населення і підприємці, який надходить до місцевого бюджету. Напр., Р.з. проводять на ринках …
РАЙОН
рос. район місцевість, що вирізняється за географічними, економічними, адміністративними та іншими ознаками (Р. промисловий, Р. економічний, Р. …
РАЙТЕР
рос. райтер особа, яка бере зобов'язання продажу "кол" і купівлі "пут" основних цінних паперів за опційною ціною.
РАЙТС
рос. райтс привілейовані акції чи облігації, що їх пропонують наявним акціонерам або передплатникам за ціною, нижчою від ринкової.
РАЙФФАЗЕН БАНК
рос. райффазен-банк невеликий кредитний кооперативу німецькомовних країнах, що кредитує на пільгових умовах своїх членів.
РАЙЦЯ
рос. райца виборна посадова особа, член магістрату в містах України за часів феодалізму, радник. Інша назва-ратман.
РАМБУРГ
рос. рамбург у міжнародній торгівлі — оплата купленого товару, що здійснюється через посередників банку.
РАМБУРСУВАТИ
рос. рамбурсировать повертати, сплачувати борги (як свої, так і третьої особи), відшкодовувати витрати, оплачувати за векселедавця.
РАНГ
рос. ранг 1. Ступінь класифікації іпотечних застав. 2. Показник рівня значущості посадової особи. 3. Клас, розряд.
РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
рос. ранговые поместья 1. Земельні володіння, що їх надавав гетьман в Україні у XVII-XVIII ст. козацтву (здебільшого старшинам) "на ранг", як …
РАНД
рос. ранд грошова одиниця Південно-Африканської Республіки, введена 1961 р. Поділяється на 100 центів.
РАНДЕВУ
рос. рандеву 1-У морському флоті — обумовлене місце зустрічі кораблів. 2. Наперед призначене побачення.
РАНЖИР
рос. ранжир 1. Розміщення, розташування когось, чогось у певному порядку, за певною системою. 2. Певний порядок, встановлений відповідно до …
РАНЖИРУВАННЯ
рос. ранжирование 1. Послідовне розміщення чогось. 2. Розміщення економічних показників (величин) у певному порядку залежно від значущості величин …
РАНТЬЄ
рос. рантье особа (соціальна група людей), основним джерелом доходу якої є проценти від наданих у позичку грошей або від придбаних цінних паперів.
РАНЧЕРО
рос. ранчеро власник маєтку (ранчо), садиби, ферми.
РАНЧО
рос. ранчо 1. У країнах Латинської Америки — хутір, садиба, маєток. 2. У США- тваринницька ферма.
РАПОРТ
рос. раппорт 1. Звіт про виконання завдання, зобов'язання. 2. Службове або військове повідомлення про щось важливе.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.