Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Р (615)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
РЕКЕТ
рос. рекет (англ. racket) — незаконне (шляхом погроз, шантажу) здирство злочинними елементами, рекетирами грошей з підприємців.
РЕКЕТИР
рос. рекетир злочинець, що займається рекетом, шантажист, здирник, вимагач.
РЕКЛАМА
рос. реклама (від латин. reclamo- вигукую) — відкрите оповіщення фірмою потенційних покупців, споживачів щодо якості товарів і послуг, їх …
РЕКЛАМА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА
рос. реклама общенациональная тип реклами, який використовується для просування відомих у масштабах країни товарів, що мають фірмову марку. Для …
РЕКЛАМА ЗОВНІШНЯ
рос. реклама наружная рекламні засоби у вигляді вивісок, зовнішніх плакатів, щитів, світлових установок на будівлях, узбіччі доріг тощо; містять …
РЕКЛАМА МАРКИ
рос. реклама марки рекламна діяльність, що має на меті довгострокове формування іміджу, запам'ятовування конкретної товарної (торгової) марки.
РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТІ
рос. реклама на транспорте різновид реклами, що охоплює мільйони людей, які користуються громадським транспортом. Розрізняють три види такої …
РЕКЛАМА НАГАДУВАЛЬНА
рос. реклама напоминающая різновид рекламної ді-яльності, спрямованої на те, щоб спонукати споживача згадати про товар. Є важливою на етапі …
РЕКЛАМА ОПОСЕРЕДКОВАНА
рос. реклама косвенная рекламування товарів і послуг за допомогою інтерв'ю, публікацій, радіо- і телепередач, в яких згадується товар, що …
РЕКЛАМА ПРЕСТИЖНА
рос. реклама престижная рекламна діяльність з метою формування довгострокового іміджу компанії, фірми або особи.
РЕКЛАМАЦІЯ
рос. рекламация (від латин. reclamatio — звучний вираз) — заява, що містить обґрунтовану претензію щодо недоброякісного товару або неналежного …
РЕКЛАМНІ СУВЕНІРИ
рос. рекламные сувениры реклама за допомогою дрібних сувенірів, що роздаються безкоштовно, у вигляді предметів утилітарного призначення, що …
РЕКЛАМНІ ФІЛЬМИ
рос. рекламные филь-мы засіб реклами, що поєднує звук і зображення. Використовується два типи рекламних фільмів: короткометражні, які мають …
РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ
рос. рекламная компания здійснення комплексу ретельно спланованих рекламних заходів, розрахованих на певний проміжок часу, район дії, ринок, коло …
РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО
рос. рекламное агентство спеціалізована компанія, що розробляє рекламні заходи і розміщує рекламу.
РЕКЛАМНЕ ШОУ
рос. рекламное шоу поширення відомостей про кого-небудь, про що-небудь з метою їх популяризації у формі розкішного сценічного видовища, дійства за …
РЕКЛАМНИЙ ПРОСПЕКТ
рос. рекламный проспект друкована реклама, кольорове видання, буклет, що містять інформацію про товар або групу товарів, які пропонуються однією …
РЕКЛАМОДАВЕЦЬ
рос. рекламодатель замовник реклами, в ролі якого можуть виступати виробничники, торговельні фірми, фірми послуг, дистрибутери, державні і …
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ
рос. рекомендательное письмо письмова записка, яка часто подається особисто, інколи безадресна. Р.л. містить рекомендаційну характеристику певної …
РЕКОМЕНДАЦІЯ
рос. рекомендация (від латин. recommendatio-порада) — 1. Письмовий або усний позитивний відгук про людину чи фірму у формі підтримки її …
РЕКОМЕНДУВАТИ
рос. рекомендовать (від латин. recommendo — доручаю, довіряю) — 1. Складати рекомендацію про когось, про щось. 2. Радити, пропонувати. 3. …
РЕКОНВЕРСІЯ
рос. реконверсия (від ре... і латин. conversio) — перехід економіки країни після закінчення війни до виробництва продукції цивільного призначення.
РЕКОНСТРУКЦІЯ
рос. реконструкция (від ре... і латин. constructio — побудова) — докорінна перебудова, поліпшення, удосконалення або впорядкування міст, селищ, …
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
рос. реконструкция предприятий здійснення комплексу заходів щодо збільшення виробничих потужностей, впровадження нових технологій, підвищення …
РЕКРЕАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
рос. рекреационные услуги послуги, пов'язані з проведенням відпочинку, зміцненням здоров'я, використанням вільного часу. Рекреаційні підприємства, …
РЕКРЕАЦІЯ
рос. рекреация (від латин. recreatio — відновлення) — 1. Вільний від роботи час, дні, призначені для відпочинку. 2. Відновлення сил, відпочинок, …
РЕКРЕДИТИВ
рос. рекредитив (від ре... і латин. creditum — довіряю) — лист або телеграма, що відкликає попередні доручення щодо відкриття кредиту, надання …
РЕКТОР
рос. ректор (латин. rector -управитель, керівник, від rego — керую) — особа, яка очолює вищий навчальний заклад.
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
рос. рекультивация земель (від ре... і латин. cultus — оброблення, введення) — здійснення комплексу заходів для забезпечення можливості повторного …
РЕКУПЕРАЦІЯ
рос. рекуперация (від латин. recuperatio-повернення) — 1. Поновлення курсу акцій після його різкого зниження. 2. Повторний сеанс читання курсів …
РЕЛЯТИВНИЙ
рос. релятивный (латин. relativus) — відносний.
РЕЛЯЦІЙНА МОВА
рос. реляционный язык мова, що використовується у реляційних базах даних для опису даних, маніпулювання ними і запитів.
РЕМІГРАЦІЯ
рос. ремиграция зворотна міграція населення, тобто рух його в місця, з яких воно раніше виїхало. Див. також Міграція населення.
РЕМІЗ
рос. ремиз (фр. remise) — 1. Виплата грошей за допомогою переказу векселя на ім'я особи, якій належить виплатити гроші. 2. Комісійна винагорода, …
РЕМІСІЯ
рос. ремиссия (латин. remissio — послаблення) — знижка з ціни товару, яку здійснює продавець з метою заокруглення ціни.
РЕМІСНИЦТВО
рос. ремесленничество заняття ремеслом. З розвитком техніки Р., крім хисту і досвіду, вимагало дедалі більшого спеціального навчання. У період …
РЕМІТЕНТ
рос. ремитент (від латин. remitio — відсилаю) — особа, на ім'я якої первинний власник переказує свій вексель, виписує переказний вексель (тратту).
РЕМІТУВАННЯ
рос. ремитирование спосіб погашення заборгованості в іноземній валюті, який полягає в тому, що боржник купує на валюту своєї країни іноземну …
РЕМАРКА
рос. ремарка (від фр. remarque -позначка, примітка) — примітка на полях книги, помітка у торговій книзі, на рахунку та ін.
РЕМАРКЕТИНГ
рос. ремаркетинг маркетингові заходи, що проводяться у разі зниження попиту на товар.
РЕМЕДІУМ
рос. ремедиум (від. латин. remedium — засіб проти чого-небудь) — дозволене законом відхилення фактичної ваги і проби монети від встановлених …
РЕМЕСЛО
рос. ремесло дрібне виробництво готових виробів для задоволення побутових потреб, що ґрунтується на ручній техніці за відсутності …
РЕМОНТ
рос. ремонт (фр. remonte — поправити, знову зібрати) — в техніці і будівництві — підтримання в робочому стані машин, устаткування, будівель, …
РЕМОНТ АВАРІЙНИЙ
рос. ремонт аварийный ремонт основних засобів, який здійснюється поза планом, внаслідок виникнення аварійних ситуацій.
РЕМОНТ КАПІТАЛЬНИЙ
рос. ремонт капитальный Див. Капітальний ремонт.
РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
рос. ремонт основных средств часткове відновлення об'єктів, основних засобів підприємства для підтримки їх у робочому стані. Розрізняють ремонт …
РЕМОНТ ПЛАНОВИЙ
рос. ремонт плановый ремонт основних засобів, який здійснюється відповідно до намічених строків, планів.
РЕМОНТ ПОТОЧНИЙ
рос. ремонт текущий часткове відновлення основних засобів, що здійснюється за рахунок витрат виробництва.
РЕМОНТ СЕРЕДНІЙ
рос. ремонт средний часткове відновлення (зменшення зносу) основних засобів виробництва, що здійснюється, як і за поточного ремонту, за рахунок …
РЕМЮОР
рос. ремюор (від фр. remuer — рухати, зрушувати з місця) — високопрофесійний фахівець-винороб, що володіє рідкісними технічними прийомами …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.