Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Б (396)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
БІРЖОВЕ КОТИРУВАННЯ
рос. биржевое котирование Див. Котирування біржове.
БІРЖОВЕ МИТО
рос. биржевая пошлина плата, яку стягує біржовий комітет із членів та відвідувачів біржі за право участі в біржових операціях.
БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ
рос. биржевой бюллетень Див. Бюлетень біржовий.
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ
рос. биржевой комитет орган управління біржею. Обирається загальними зборами членів біржі на обумовлений час. Визначає економічну політику та …
БІРЖОВИЙ КУРС
рос. биржевой курс ринкова вартість цінних паперів (акції, облігації, сертифікату, векселя), за якою вони реалізуються (котируються) на біржових …
БІРЖОВИЙ МАКЛЕР
рос. биржевой маклер офіційний комерційний співробітник біржі, який бере участь у біржових операціях як організатор акцій купівлі-продажу товарів, …
БІРЖОВИЙ ОБОРОТ
рос. биржевой оборот статистичний показник загального обсягу товарів, проданих на товарних біржах за певний проміжок часу (день, декаду, місяць, …
БІРЖОВИЙ ПОДАТОК
рос. биржевой налог сума грошей, яка сплачується покупцями та продавцями товарів, цінних паперів учасникам біржових операцій за надане їм право …
БІРЖОВИЙ ПРИБУТОК
рос. биржевая прибыль прибуток від проведення біржових операцій: торгівлі товарами і цінними паперами, валютою та від надання біржових послуг. …
БІРЖОВИЙ РИНГ
рос. биржевой ринг ділянка біржового приміщення — зал, де відбуваються біржові торги. Розміщується, як правило, дещо нижче від рівня підлоги …
БІСТРО
рос. бистро (фр. bistro, від рос. быстро — швидко) — невеличкий ресторан, кафе, корчма, де обслуговують відвідувачів нашвидкуруч.
БІТ
рос. бит (від англ. binary-двійковий і digit — знак, цифра) — одиниця вимірювання кількості інформації в двійковій системі.
БІХЕВІОРИЗМ
рос. бихевиоризм (англ. be- haviourism, від behaviour — поведінка) — теорія вивчення психології окремих груп споживачів товарів або послуг, їх …
БААЛ , ВААЛ
рос. баал, ваал (семіт. баал — пан) — 1. У Стародавній Сирії, Палестині бог родючості, вод, війни тощо. 2. Переносно — служіння Ваалу — гонитва за …
БАГАТОАБОНЕНТНА СИСТЕМА
рос. многоабонентная система обчислювальна система, якою одночасно можуть користуватись кілька користувачів у режимі розподілу часу, які мають …
БАГАТОВАРІАНТНИЙ ПРОГНОЗ
рос. многовариантный прогноз прогноз, що містить кілька якісних або кількісних характеристик об'єкта прогнозування (мультиплексний прогноз).
БАГАТОГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
рос. многоотраслевая диверсификация Див. Диверсифікація багатогалузева.
БАГАТОРІВНЕВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОСТУП
рос. многоуровневый коллективный доступ метод доступу, який забезпечує рішення проблеми змагання між терміналами, які використовують загальний …
БАГАТОРАЗОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ
рос. многократное налогообложение багаторазове обкладання податками (стягнення податків) одних і тих самих суб'єктів підприємницької діяльності за …
БАГАТОСТОРОННІ РОЗРАХУНКИ
рос. многосторонние расчеты система взаємних розрахунків між кількома великими регіональними, міжрегіональними або міждержавними організаціями.
БАГАТОТОМНИЙ ФАЙЛ
рос. многотомный файл файл даних, для розміщення якого треба більше одного змінного носія інформації (тома), напр., кілька дискет.
БАЗА
рос. база (фр. base, від грец. basis — основа) — 1. Сукупність цифрових значень (даних), які належать до конкретного часу й використовуються як …
БАЗА ДАНИХ
рос. база данных сукупність інформаційних матеріалів, числових даних, значень, згрупованих за певними ознаками, які використовуються в аналізі й …
БАЗА ДАНИХ ПОКУПЦІВ
рос. база данных покупателей згрупований за певними ознаками, доступний обсяг інформації про покупців, що постійно змінюється й доповнюється. Це …
БАЗА ЕКОНОМІЧНО-ТЕХНІЧНА
рос. база экономично-техническая сукупність підприємств і промислових потужностей, потенціал яких можна використати для розв'язання тих чи інших …
БАЗА ЗНАНЬ
рос. база знаний сукупність формалізованих знань у вигляді фактів і правил, що відображають евристичні знання про методи розв'язання завдань у …
БАЗА КОНТРАКТУ
рос. база контракта визначена (обумовлена) двостороннім біржовим контрактом кількість різновидів товарів (марок, ґатунків), представлена на продаж …
БАЗА НАУКОВА
рос. база научная 1. Сукупність науково-організаційних основ будь-якої діяльності. 2. Сукупність наукових розробок, які використовуються для …
БАЗА ПРОМИСЛОВА
рос. база промышленная сукупність промислових підприємств і виробничих потужностей, які можна використати для виробництва тієї чи іншої товарної …
БАЗАР
рос. базар 1. Спеціально відведене місце у населених пунктах з легкими спорудами для демонстрації (показу) товарів с.-г. продукції та продуктів …
БАЗИС
рос. базис (латин. basis — основа, підґрунтя) — 1-У біржовій практиці надбавка до первинної (базисної) ціни біржового котирування або знижка з …
БАЗИСНА ВАЛЮТА
рос. базисная валюта валюта, якає базовою зрівняльною валютою відносно курсу, до якого встановлюються котирування інших валют (напр., долар США, …
БАЗИСНА ВЕЛИЧИНА
рос. базисная величина певний показник, величина, взята за основу, з якою порівнюється будь-яка ін-ша, наступна величина або ряд величин …
БАЗИСНА УМОВА ПОСТАВКИ
рос. базисное условие поставки визначені зовнішньоекономічними контрактами, угодами умови поставок експортної продукції, якими передбачаються …
БАЗИСНА ЦІНА
рос. базисная цена Див. Ціна базисна.
БАЗИСНИЙ ПРИБУТОК
рос. базисная прибыль розрахунковий, очікуваний прибуток поточного звітного року, який береться, як правило, при розрахунках основних показників …
БАЗИСНИЙ ПУНКТ
рос. базисный пункт 1. Умовно порівняльна величина, яка схожа, але дещо різниться від поняття "процент". Застосовується, коли порівнюються питомі …
БАЗОВА МЕРЕЖА
рос. базовая сеть компоненти мережі ЕОМ, що забезпечують передачу інформації.
БАЗОВА МОВА
рос. базовый язык мова програмування, що надає можливість звернення до будь-якої процедури системи управління банком даних (СУБД).
БАЗОВА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
рос. базовая рентабельность рентабельність попереднього року, яка використовується при плануванні прибутку за допомогою аналітичного методу. …
БАЗОВА СТАВКА БАНКУ
рос. базовая ставка банка річна процентна ставка банку, яку він визначає як розмір плати у відсотках за різноманітні види його кредитів. Залежно …
БАЗОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
рос. базовое программное обеспечение сукупність наявних видань операційної системи, пакетів прикладних програм, що розширюють можливості …
БАЗОВИЙ РІК
рос. базисный год рік, який береться як основний, відправний, базовий при аналізі динаміки розвитку економічних показників. Напр., при розрахунках …
БАЙ
рос. бай (тюрк.) — багатій, великий землевласник, лихвар.
БАЙ-БЕК
рос. бай-бек (англ. buy-back-викуповувати) — особливі умови контрактів товарообмінних операцій, за якими продавець, який постачає обладнання, …
БАЙЗА
рос. байза розмінна монета Оману, дорівнює і /1000 ріала Саїді.
БАЙТ
рос. байт (від англ. byte) — одиниця обсягу інформації, якою комп'ютер може оперувати як одним цілим. Б. дорівнює 8 бітам.
БАКАЛІЯ
рос. бакалея (від араб. баккал — продавець харчів) — магазини або відділи, що торгують: хлібопродуктами, м'ясопродуктами, сіллю, цукром, чаєм, …
БАКАЛАВР
рос. бакалавр (латин. baccalau-reus, від baccalarius — старший студент, клерк, землероб-орендар — з кельт.) — 1. Початковий вчений ступінь у ряді …
БАКШИШ
рос. бакшиш (перс. — дарунок) — хабар, подачка, чайові.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.