Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Б (396)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
БОРГ
рос. долг грошова сума, взята у борг на конкретно визначений термін за певними борговими зобов'язаннями щодо сплати за боргові послуги і з …
БОРГ ДЕРЖАВНИЙ ВНУТРІШНІЙ
рос. долг государственный внутренний 1. Сума грошових коштів, одержаних державою від населення за рахунок реалізації облігацій державної позики і …
БОРГ ДЕРЖАВНИЙ ЗОВНІШНІЙ
рос. долг государственный внешний загальна сума одержаних і несплачених кредитів разом з сумою несплачених боргів за закуплені товари й послуги та …
БОРГОВА ВИМОГА
рос. долговое требование вимога кредитора, постачальника товарів (продавця), представлена дебіторові (покупцеві), щодо погашення його зобов'язань. …
БОРГОВА КНИГА
рос. долговая книга книга, до якої заносяться боргові зобов'язання дебіторів і покупців. Застосовується, як правило, на дрібних підприємствах і в …
БОРГОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
рос. долговое обязательство .- документ, який видається позичальником (кредитором) боржнику (дебітору) при одержанні кредиту. Б.з. засвідчує факт …
БОРГОВИЙ ПОЗОВ
рос. долговой иск офіційне, документально оформлене звернення кредитора до дебітора про виконання зобов'язань щодо кредиту (сплати боргу). Може …
БОРГОВИЙ ЦІННИЙ ПАПІР
рос. долговая ценная бумага цінні папери, документи, облігації, векселі, що засвідчують одержання емітентом позик, які належить повернути …
БОРДЕРО
рос. бордеро (від фр. bordereau) — 1. Витяг з бухгалтерських документів. 2. Перелік (опис) документів, що надсилаються. 3. Комплект документів, на …
БОРЖНИК
рос. должник фізична чи юридична особа, що має боргові матеріальні зобов'язання щодо необхідності повернення боргів.
БОС
рос. босс (англ. boss) — 1. Господар (хазяїн) підприємства, керівник установи, фірми, підприємець. 2. Керівник профспілки, політичної партії.
БРАВАДА
рос. бравада (фр. bravade) — показна хоробрість і зневага до небезпеки.
БРАВУВАТИ
рос. бравировать (фр. bravor) — удавано зневажливо ставитись до небезпеки; хизуватись, виявляти показну сміливість.
БРАК
рос. брак (від старе нім. Brack) — 1. Зіпсована або неякісна чи з окремими вадами продукція, непридатна або малопридатна для використання. 2. …
БРАКЕР
рос. бракер посадова особа (інженер, технік, технолог, товарознавець), що перевіряє якісь товарів (виробів), визначає їх відповідність стандартам, …
БРАКЕРАЖ
рос. бракераж операції, процеси перевірки якості товарів, їх відповідності стандартам, технічним умовам, вимогам, обумовленим у комерційних …
БРЕЙК
рос. брейк (від англ. break) — стрімке, неочікуване падіння цін на товарних і фондових біржах.
БРЕТТОНВУДСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
рос. Бреттонвудская валютная система (від англ. Bretton Woods system) — офіційно визнана валютна система, створена у 1944 р. відповідно до рішень …
БРИГАДА
рос. бригада (франц. brigade, від італ. brigata — товариство, загін) — 1. Військове з'єднання, що складається з військових частин (полків, …
БРИГАДА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
рос. бригада сельскохозяйственная бригади, які функціонують при сільських кооперативних підприємствах. Б.с. була основною виробничою одиницею в …
БРИГАДИР
рос. бригадир (нім. Brigadier, від фр. brigadier) — 1. Керівник робітничої або с.-г. бригади. 2. У військових формуваннях окремих держав — …
БРИТАНСЬКА ЕКСПОРТНО-СЕРВІСНА СЛУЖБА
рос. Британская экспертно-сервисная служба (BESO — British Executive SERVICE OVERSEAS) — благодійна організація, створена в 1972 р. урядом, …
БРИТАНСЬКА РАДА В УКРАЇНІ
рос. британский союз в украине (The British Council in Ukraine) — недержавна некомерційна організація, що має офіс у Великобританії та …
БРИФІНГ
рос. брифинг (англ. briefing — букв. інструктаж, орієнтація) — інформаційна нарада представників засобів масової інформації, на якій спеціально …
БРОКЕР
рос. брокер (англ. broker, від broke — займатись маклерством) — зареєстрований на біржі посередник (агент), який організовує укладання контрактів …
БРОКЕРІДЖ
рос. брокеридж винагорода (премія), яку отримує брокер за проведені комерційні операції на фондових чи товарних ринках. Як правило, визначається у …
БРОКЕРАЖ
рос. брокераж (англ. broker, broke — займатись маклерством) — проведення комерційних біржових операцій з цінними паперами за дорученням продавця …
БРОКЕРСЬКІ КРЕДИТИ
рос. брокерские кредиты кредити, які надаються банками біржовим брокерам, маклерам-брокерам, агентам та дилерам для здійснення операцій на …
БРОКЕРСЬКА КОМІСІЯ
рос. брокерская комиссия плата, яку одержують брокери за посередницьку діяльність з клієнтів, за дорученням яких вони виконують операції на …
БРОКЕРСЬКА ПОЗИЧКА
рос. брокерская ссуда гроші, які позичають брокери у банків або інших брокерів для використання в різних комерційних цілях.
БРОКЕРСЬКА ФІРМА
рос. брокерская фирма офіційна структура — юридична особа, яка надає брокерські посередницькі послуги, здійснює біржові операції.
БРОКЕРСЬКЕ МІСЦЕ
рос. брокерское мес-то офіційно оформлене членство на бір-жі з правом участі у торгах, укладання угод купівлі-продажу товарів, цінних паперів, …
БРОНЮВАННЯ
рос. бронирование попереднє, заздалегідь заплановане резервування, надбання можливості використовувати певну частину товарно-матеріальних …
БРУДЕРШАФТ
рос. брудершафт (від нім. Bruderschaft — братство) — випити Б. або на Б. — означає одночасно випити вино на знак дружби й відтоді звертатися один …
БРУТТО
рос. брутто (від італ. brutto, букв. — грубий, брудний) — 1. Вага товару з упаковкою, тарою, загальна вага (на відміну від ваги нетто — чистої …
БРУТТО ЗА НЕТТО
рос. брутто за нетто (італ. brutto, букв. -брудний, грубий і netto, букв. — чистий) — умови договору купівлі-продажу, згідно з яким розрахунок за …
БРУТТО-ДОХІД
рос. брутто-доход дохід від підприємницької діяльності (вкладення коштів у нерухомість, цінні папери), вирахуваний (визначений) у загальному …
БРУТТО-ЕФЕКТ ОПОДАТКУВАННЯ
рос. брутто-эффект налогообложения непередбачені витрати, які дорівнюють скороченню розміру чистого прибутку, споживчої вигоди і вигоди …
БРУТТО-ПРЕМІЯ
рос. брутто-премия сума внесків страхування, яка вираховується, виходячи з брутто-ставки і розміру страхової суми.
БРУТТО-ПРИБУТОК
рос. брутто-прибыль сума від продажу (товарообороту), взята за мінімум витрат виробництва, розрахованих до сплати податків.
БРУТТО-ПРОДАЖА
рос. брутто-продажа загальна сума від усього продажу (валовий товарооборот).
БРУТТО-ПРОЦЕНТИ
рос. брутто-проценты процентні платежі, розраховані до визначення (розрахунків) розмірів стягування податків.
БРУТТО-СТАВКА
рос. брутто-ставка сума товарної ставки платежів за страхуванням, яка становить суму нетто-ставки і надбавок для відшкодування витрат на …
БУК
рос. бук кон'юнктурна ситуація на біржі, коли можливості валютного дилера з біржових операцій купівлі-продажу вичерпані і безперспективні.
БУКІНІСТ
рос. букинист (фр. bouquiniste, від bouquin — стара книга) — торговець рідкісними чи стародавніми книгами, що були в ужитку.
БУКІНГ-НОТА
рос. букинг-нота (від англ. booking note) — вид контракту з морських вантажних перевезень, за яким чітко визначені умови і специфіка перевезення …
БУКЛЕТ
рос. буклет (від фр. bouclette — кільце, пряжечка) — видання на одному аркуші паперу друкованого матеріалу, який складається згинами у вигляді …
БУКМЕКЕР
рос. букмекер (англ. bookmaker) — службова особа в ігровому бізнесі, яка приймає грошові ставки від гравців на тоталізаторі.
БУМ
рос. бум (англ. boom) — 1. Штучне короткочасне піднесення у промисловості, торгівлі та інших сферах господарства, яке характеризується …
БУМЕРАНГ
рос. бумеранг (англ. boomerang, з австрал. мов.) — 1. Бойова метальна зброя давніх австралійських народів. Має серповидну конфігурацію. Після …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.