Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру С (601)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
СІ
рос. си універсальна мова програмування високого рівня, що має велику мобільність. Її часто називають "мовою системного програмування", оскільки …
СІБОР
рос. сибор ставка за міжбанківськими депозитами в іноземній валюті на сінгапурському ринку.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
рос. сельское хозяйство галузь економіки країни, що виробляє с.-г. продукцію рослинного і тваринного походження. Забезпечує потреби у більшості …
СІЛЬСЬКИЙ РИНОК
рос. сельский рынок торговельне підприємство, спеціально обладнаний майданчик для продажу с.-г. продуктів у сільській місцевості.
СІМЕЙНА ВЛАСНІСТЬ
рос. семейная собственность власність, що належить на загальних засадах усім членам сім'ї і є одним із різновидів приватної власності.
СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ
рос. семейный бюджет Див. Бюджет сім'ї.
СІТІ
рос. сити історичне ядро, центральна частина Лондона, місце скупчення фінансового і торговельного бізнесу держави і ділових кіл світу. С. — …
СІТЬОВА БАЗА ДАНИХ
рос. сетевая база данных база даних, що реалізована відповідно до сітьової моделі даних.
СІТЬОВА МОДЕЛЬ ДАНИХ
рос. сетевая модель данных 1. Модель даних, у якій для підпорядкованого запису може існувати більше однієї вихідної. 2. Модель даних, призначена …
СІТЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ
рос. сетевое планирование и управление метод планування, оснований на графічному зображенні певного комплексу робіт у їх логічній послідовності, …
СІТЬОВИЙ ПРОЦЕСОР
рос. сетевой процессор процесор, що виконує функції сполучення ЕОМ з мережею.
СІФ
рос. сиф у міжнародних торговельних операціях — обумовлені контрактами умови, що визначають порядок поставок та оплати витрат транспортування, …
САБЛЕТ
рос. саблет передання чартеру одним фрахтівником для виконання іншому з умовою відповідальності основного фрахтівника за виконання взятих ним за …
САБОТАЖ
рос. саботаж 1. Свідоме, задумане невиконання або недбале виконання особою чи групою осіб своїх службових або інших обов'язків. 2. Приховане …
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО
рос. садоводческое товарищество об'єднання, яке добровільно створюється робітниками і службовцями для колективного користування земельними …
САДИБА
рос. усадьба невелика ділянка землі з житловим будинком, господарськими будівлями, садом і городом, що перебувають в особистому користуванні …
САЖЕНЬ
рос. сажень одиниця довжини. Див. також Міри.
САКВОЯЖ
рос. саквояж ручна дорожня сумка (торбина), виготовлена зі шкіри або з іншого матеріалу, з замком.
САКРАМЕНТАЛЬНИЙ
рос. сакраментальный священний, духовний, звичаєвий, традиційний.
САЛОН
рос. салон 1. Періодичні виставки сучасного мистецтва, здебільшого у Франції (осінній, весняний С.). 2. Приміщення для виставок, демонстрації …
САЛЬДАР
рос. сальдар ліквідувати, сплатити, закрити рахунок, борг тощо.
САЛЬДО
рос. сальдо 1. Кінцевий результат фінансової діяльності (фінансової операції). Визначається як різниця між грошовими надходженнями і видатками за …
САЛЬДО АКТИВНЕ
рос. сальдо активное перевищення надходжень над видатками. Напр., грошових доходів над видатками підприємства за певний відтинок часу, вартості …
САЛЬДО ВЗАЄМНИХ РОЗРАХУНКІВ
рос. сальдо взаимных расчетов результат співвідношення платежів і надходжень коштів, що відбиваються на особовому рахунку господарської …
САЛЬДО ДЕБЕТОВЕ
рос. сальдо дебетовое перевищення підсумкових сум за дебетом рахунку порівняно з кредитом. Показується в активі балансу.
САЛЬДО ДО ПЕРЕНЕСЕННЯ
рос. сальдо к переносу операція з перенесення сальдо з одного звітно-фінансового періоду в інший.
САЛЬДО КОНВЕРСІЇ
рос. сальдо конверсии різниця між вартістю облігацій, що конвертуються, і вартістю акцій, що отримуються натомість.
САЛЬДО КРЕДИТОВЕ
рос. сальдо кредитовое 1. Перевищення підсумкових сум за кредитом рахунку порівняно з дебетом. Показується у пасиві балансу. 2. У біржових …
САЛЬДО НЕГАТИВНЕ
рос. сальдо негативное перевищення видатків над надходженнями підприємства, фірми, компанії; у міжнародній торгівлі — перевищення вартості імпорту …
САЛЬДО НЕТТО-ПРОЦЕНТІВ
рос. сальдо нетто-процентов різниця між процентом, що отримує банк за надання кредиту, і процентом, який оплачується за залучені кошти, що …
САЛЬДО ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
рос. сальдо платежного баланса різниця між платежами за кордон і надходженнями коштів з-за кордону.
САЛЬДО ПОЗИТИВНЕ
рос. сальдо положи-тельное Див. Сальдо активне.
САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСУ
рос. сальдо торгового баланса різниця між вартістю експорту товарів і послуг та вартістю імпортованих у країну товарів і послуг.
САЛЬДОВИЙ БАЛАНС
рос. сальдовый баланс Див. Баланс сальдовий.
САЛЬДУВАННЯ
рос. сальдирование кінцева оплата порахунку.
САЛЬДУВАННЯ РАХУНКІВ
рос. сальдирование счетов додавання до сальдо рахунку на ту саму суму, але в протилежному напрямі, щоб таким чином сальдо рахунку дорівнювало нулю …
САМОБУТНІСТЬ
рос. самобытность своєрідність, самостійність у розвитку, в культурі, духовності, звичаях, обрядах, традиціях (на противагу наслідуванню).
САМОНАСТРОЮВАННЯ
рос. самонастройка 1. Здатність системи самостійно, без впливу зовні, самоупорядковуватись. 2. У сфері управління суспільним виробництвом — …
САМООБСЛУГОВУВАННЯ
рос. самообслу живание спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець дістає можливість прямого доступу до них і вибору потрібного йому товару …
САМООКУПНІСТЬ
рос. самоокупаемость принцип ведення господарства (функціонування підприємницької структури), за яким доходи від діяльності підприємства …
САМОПОМІЧ
рос. "самопомощь" поширена назва кредитових ощадно-позичкових кооперативів — кредитних спілок, що були організовані наприкінці ХIX ст. в різних …
САМОПРАВНІСТЬ
рос. самоуправство самовільне (свавільне) здійснення свого дійсного або уявного права, заперечуваного іншою особою. В Україні карається законом.
САМОРЕГУЛЮВАННЯ
рос. саморегулирование форма управління економічними процесами (ведення господарства), за якої досягається ситуація пропорційної збалансованості …
САМОСВІДОМІСТЬ
рос. самосознание усвідомлення людиною самої себе у своїх стосунках з людьми, народом, державою і навколишньою дійсністю.
САМОСЕРТИФІКАЦІЯ
рос. самосертификация визначення і документальне підтвердження технічних, технологічних, біологічних, хімічних, екологічних, споживчих …
САМОСТРАХУВАННЯ
рос. самострахование 1. Створення страхувальником особистих страхових (резервних) фондів за рахунок регулярних відрахувань, відкладання грошових …
САМОУПРАВЛІННЯ
рос. самоуправление спосіб, режим управління підприємством, за яким основні функції управління його діяльністю здійснює саме підприємство, без …
САМОФІНАНСУВАННЯ
рос. самофинансирование здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, за якою не тільки поточні витрати, а й капіталовкладення …
САН
рос. сан звання, пов'язане з почесним становищем, високою посадою у службовій ієрархії; звання священнослужителя.
САНІТАРІЯ
рос. санитария галузь гігієни; система гігієнічних норм, правил, заходів, спрямованих на оздоровлення умов життєзабезпечення, побуту, здоров'я і …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.