Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру С (601)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
САНІТАРНА ІНСПЕКЦІЯ
рос. санитарная инспекция орган державного санітарного нагляду, який здійснює контроль за санітарним станом, дотриманням відповідних норм і правил …
САНАЦІЯ
рос. санация комплекс дій, заходів, вживаних державою, її органами, банківськими інституціями, спрямованих на попередження фінансового спаду, …
САНДВІЧ
рос. сандвич 1. Бутерброд з будь-яким наповненням (закускою). 2. Переносно-жива реклама, людина, яка когось чи щось рекламує, носячи на собі …
САНКЦІЇ БАНКІВСЬКІ
рос. санкции банковские система примусових заходів фінансового покарання, впливу на своїх клієнтів за порушення ними договірних зобов'язань та …
САНКЦІЇ ДОГОВІРНІ
рос. санкции договорные заходи примусового впливу на порушників правил нормативного ведення господарської та фінансової діяльності шляхом …
САНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНІ
рос. санкции экономические визначена законами держави, угодами, договорами, контрактами система примусових заходів щодо фізичних і юридичних осіб, …
САНКЦІЇ КРЕДИТНІ
рос. санкции кредитные Див. Санкції банківські.
САНКЦІЇ ФІНАНСОВІ
рос. санкции финансовые заходи примусового впливу на порушників правил фінансово-господарської діяльності шляхом застосування фінансових важелів …
САНКЦІЇ ШТРАФНІ
рос. санкции штрафные Див. Штрафні санкції.
САНКЦІЯ
рос. санкция 1. Визначена державними законодавчими актами, угодами, договорами, контрактами примусова відповідальність за порушення правових, …
САНТИ...
рос. санти... у складних словах означає "сота частина". Напр., сантиметр, сантилітр, сантиграм.
САНТИМ
рос. сантим 1. Грошова одиниця Франції до 1795 р. 2. Розмінна монета ряду країн: Франції — 1/100 французького франка: Алжиру-1/100 алжирського …
САНТИМЕТР
рос. сантиметр 1. Одиниця довжини, що дорівнює 1/100 лі. 2. Лінійка або стрічка, на яку нанесено розмітку у сантиметрах. 3. Одиниця електричної …
САНУВАННЯ
рос. санирование Див. Санація.
САТАНГ
рос. сатанг грошова одиниця Таїланду, дорівнює 1/100 бата (тікаля).
САТЕЛІТ
рос. сателит 1. В астрономії — супутник планети. 2. Держава, яка є формально незалежною, але фактично підпорядкована іншій, більшій …
САТИСФАКЦІЯ
рос. сатисфакция 1. У вищих суспільних, ділових колах вчинення особою, що спричинила моральні чи інші збитки (понизила імідж, принизила честь) …
СВІДОК
рос. свидетель особа, яка володіє відомостями (інформацією) про обставини, що мають значення для даної судової справи і яку викликають у слідчі …
СВІДОЦТВО
рос. свидетельство 1. Документ, що підтверджує що-небудь. 2. Титул, який підтверджує право володіння частиною капіталу фірми. Розрізняють такі …
СВІДОЦТВО КАРАНТИННЕ
рос. свидетельство карантинное виданий офіційними санітарно-епідеміологічними органами документ, що засвідчує неушкодженість, незараженість, …
СВІДОЦТВО ПАЙОВЕ
рос. свидетельство паевое письмове свідоцтво про сплату засновницького внеску, видане пайовикам, членам колективу, товариства з обмеженою …
СВІНГ
рос. свинг 1. Верхня межа клірингового кредитування, клірингових взаємних розрахунків, що здійснюються фірмами за двосторонніми угодами; …
СВІТИНГ , СВЕЙТИНГ
рос. свитинг, свейтинг найтяжча форма експлуатації працівників.
СВІТОВІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ
рос. мировые финансовые центры Див. Міжнародні фінансові центри.
СВІТОВІ ЦІНИ
рос. мировые цены Див. Ціни світового ринку.
СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
рос. мировая валютная система здійснення грошових операцій (міжнародна торгівля, інвестиції), що пов'язують країни світу і відбуваються в межах …
СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ (СОТ)
рос. Международная торговая организация (МТО) (англ. World Trade Organization, WTO) організація, угоду (хартію) про створення якої підписали …
СВІТОВА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА
рос. мировая продовольственная программа міжнародна організація, створена у 1961 р. разом з ООН та Продовольчою і с.-г. організацією ООН (ФАО) з …
СВІТОВА УГОДА
рос. мировое соглашение угода між сторонами-партнерами іноземних держав про припинення (розв'язання) виникаючих між ними претензій, суперечок …
СВІТОВА ЦІНА
рос. мировая цена грошовий вираз інтернаціональної (міжнародної) вартості товару, що реалізується на світовому ринку. Практично виступає як …
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
рос. мировое хозяйство взаємопов'язані і взаємодіючі господарства різних країн світу, що функціонують за погодженими правилами, послідовне їх …
СВІТОВИЙ КОНГРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ (СКВУ)
рос. Мировой конгресс свободных украинцев (МКСУ) позапартійна громадська організація, створена в 1967 р. як координаційний центр української …
СВІТОВИЙ РИНОК
рос. мировой рынок 1. Сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, що базуються на міжнародному поділі праці та інших факторів …
СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ
рос. мирохозяйственные связи Див. Міжнародні економічні відносини.
СВІТОГОСПОДАРСЬКА СИСТЕМА
рос. мирохозяйственная система Див. Світове господарство.
СВІТЧ
рос. свитч 1. Ліквідація раніше взятих зобов'язань і завершення операцій з одним видом цінних паперів, валют та перехід до операцій з іншими …
СВІФТ
рос. свифт автоматизована система здійснення міжнародних грошових розрахунків і платежів з використанням комп'ютерів і міжбанківських …
СВОБОДА ВИБОРУ
рос. свобода выбора 1. Право власника вільно використовувати на свій розсуд наявні ресурси і гроші. 2. Право працівників вибирати за своїм …
СВОБОДА ДОГОВОРУ
рос. свобода договора основоположний принцип договірного права, який означає, що сторони договору за власним розсудом вирішують питання про …
СВОБОДА ПІДПРИЄМНИЦТВА
рос. свобода предпринимательства право підприємства, фірми, компанії використовувати економічні ресурси для виробництва товарів за власним вибором …
СВОБОДА ТОРГІВЛІ
рос. свобода торговли відсутність будь-яких бар'єрів і обмежень у торгівлі між фірмами, особами, державами. Принцип свободи торгівлі реалізується, …
СВОП
рос. своп операція обміну національної валюти на іноземну із зобов'язанням зворотного обміну через певний час.
СВОП-КУРС
рос. своп-курс ціни одночасної купівлі і продажу банками іноземної валюти за умови розрахунків за ними у різні дати.
СВОП-ОПЕРАЦІЇ
рос. своп-операции торговельно-фінансові обмінні операції: 1) С.-о. з метою продовження строків би цінних паперів — продаж цінних паперів з …
СВОПІНГ
рос. свопинг продаж і наступна, майже одночасна, купівля цінних паперів, що здійснюється з метою уникнення податків, які доводиться платити за …
СВОПЦІОН
рос. свопцион комбінація свопу та опціону у формі опціону на укладення операції своп на певних умовах.
СВЯТКОВІ ДНІ
рос. праздничные дни вільні від роботи дні, присвячені видатним подіям або традиційним датам. В Україні щорічними С.д. є і січня — Новий рік, 7 …
СЕГМЕНТ
рос. сегмент 1. Частина простору, обмежена поверхнею кулі або іншою поверхнею і відділена січною площиною. 2. Умовна одиниця логічного розподілу …
СЕГМЕНТ ПРОГРАМИ
рос. сегмент программы умовно автономна частина програми, що виконується без необхідності завантаження усієї програми в оперативну пам'ять …
СЕГМЕНТ РИНКУ
рос. сегмент рынка відокремлена і згрупована за певними ознаками частка товарного або регіонального ринку. Напр., згрупування споживачів за їхніми …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.