Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру С (601)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ
рос. сегментация рынка групування і поділ ринку на окремі частки (сегменти) за певними ознаками: товарознавчими (за принципом комплексного …
СЕГРЕГАЦІЯ
рос. сегрегация 1. Розподіл коштів і операцій клієнта і брокера, різних клієнтів. 2. У металургії — неоднорідність хімічного сплаву через його …
СЕДІ
рос. седи грошова одиниця Гани (з 1967 р. — новий седіі); поділяється на 100 песів.
СЕЗОН
рос. сезон 1. Пора року (весна, літо, осінь, зима). 2. Частина року, на яку припадають особливі природні явища, виробничі навантаження, дозвілля, …
СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ
рос. сезонные колебания підвищення або зниження рівня економічної активності, масштабів економічної діяльності внаслідок зміни сезонів року.
СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ ЦІН
рос. сезонные колебания цен Див. Сезонні ціни.
СЕЗОННІ ЦІНИ
рос. сезонные цены ціни, що змінюються залежно від періоду року (ціни на с.-г. продукцію), сезону (ціни на сезонні види одягу та взуття). Такі …
СЕЗОННІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
рос. сезонность производства пов'язана з сезонами року нерівномірність випуску продукції деяких галузей промисловості, будівництва, сільського і …
СЕЗОННЕ БЕЗРОБІТТЯ
рос. сезонная безработица безробіття, яке виникає внаслідок сезонного характеру деяких видів робіт, виробництв. Напр., взимку значно скорочуються …
СЕЗОННИЙ ФАКТОР
рос. сезонный фактор Див. Сезонність виробництва.
СЕЙЛ-ПРОМОУШН
рос. сейл-промоушн 1. Просування товару, стимулювання збуту. 2. Заохочення праці торгових працівників за допомогою премій, подарунків.
СЕЙФ
рос. сейф 1. Вогненепроникна, охороннозабезпечена, доступна лише визначеним особам спеціальна схоронна шафа для збереження особливо важливих …
СЕК'ЮРИТИЗАЦІЯ
рос. секъюритизация розширення використання цінних паперів як інструменту регулювання ринкових відносин і руху позичкового капіталу.
СЕКВЕСТЕР
рос. секвестер арешт або тимчасове передання спірного майна, на яке претендують дві сторони, третій стороні до вирішення суперечностей про те, …
СЕКВЕСТРАЦІЯ
рос. секвестрация заборона чи обмеження права користуватись, розпоряджатись будь-яким майном за рішенням, примусом компетентних органів державної …
СЕКРЕТ
рос. секрет 1. Таємниця, те, що не підлягає розголосу. 2. Потайний пристрій у механізмі.
СЕКРЕТАР
рос. секретарь 1. Посадова особа, службовець, що відає кореспонденцією (листуванням) установи, організації або окремої офіційної особи. 2. Особа, …
СЕКРЕТАРІАТ
рос. секретариат відділ державної установи, громадської, наукової або іншої організації, який здійснює виконавчі функції організаційного, …
СЕКСТИЛЬЙОН
рос. секстильон число, що в десятковій системі числення зображається одиницею з 21 нулем, тобто 1021.
СЕКТОР
рос. сектор 1. Частина круга, обмежена двома радіусами та дугою між ними. 2. Відділ установи, організації з певною професійною чи виробничою …
СЕКТОР ДЕРЖАВНИЙ
рос. сектор государственный частина економіки, що керується і контролюється державними органами. перебуває у власності держави. Див. також …
СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
рос. сектор экономики значна частина економіки (промисловий С., с.-г. С. тощо).
СЕКТОР ПРИВАТНИЙ
рос. сектор частный економічні об'єкти, що перебувають у приватній власності, належать приватному капіталу.
СЕКЦІЯ
рос. секция відділення, частина установи, організації, товариства, підприємства тощо.
СЕЛЕКТОРНИЙ КАНАЛ
рос. селекторный канал канал введення-виведення, призначений для швидкісного обміну даними між оперативною пам'яттю і швидкодіючими периферійними …
СЕЛЕНГ
рос. селенг різновид лізингу, спеціальна умова (зобов'язання), передбачена договором майнового найму. Полягає у переданні власником прав на …
СЕЛО
рос. село населений пункт, переважна більшість жителів якого працює в сільському господарстві. Органом державної влади на території села є …
СЕМІНАР
рос. семинар форма групових навчально-практичних занять студентів вузів, членів наукових гуртків, працівників окремих професій, галузей знань.
СЕМІОТИКА
рос. семиотика наука, що вивчає знакові системи, а також природні і штучні мови як знакові системи, які використовують для передання інформації.
СЕМАНТИКА
рос. семантика 1. Складова лінгвістики, що розглядає співвідношення між елементами мови та їх смисловими значеннями. 2. Загальний смисл знака або …
СЕМАНТИЧНА ПОМИЛКА
рос. семантическая ошибка помилка у програмі, що не порушує правил синтаксису мови програмування.
СЕМЕСТР
рос. семестр у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах — половина навчального року.
СЕН
рос. сен японська розмінна монета, що чеканилася до 1945 р., а також розмінна монета Індонезії — дорівнює 1/100 рупії; Камбоджі — 1/100 рієля; …
СЕНЕ
рос. сене розмінна монета Західного Самоа, дорівнює 1/100 тала.
СЕНЖА
рос. сенжа розмінна монета Заїру, дорівнює 1/10 000 заїре.
СЕНС
рос. сенс 1. Замисел, почуття, значення. 2. Переносно — є смисл щось зробити, досягти позитивних значень.
СЕНСІМОНІЗМ
рос. сенсимонизм концепція утопічного соціалізму, висунута французьким мислителем А.-К. Сен-Сімоном.
СЕНСАЦІЯ
рос. сенсация сильне враження від непередбаченої події, явища, дії, подія, повідомлення, які справляють таке враження.
СЕНТАВО
рос. сентаво розмінна монета Анголи — дорівнює і /100 анголара; Аргентини, Куби, Мексики — 1/100 песо й ряду інших країн.
СЕНТЕНЦІЯ
рос. сентенция вислів, узагальнення повчально-морального змісту, коротке напучування.
СЕНТЕСИМО
рос. сентесимо розмінна монета Панами — дорівнює 1/100 бальбоа та Уругваю — і /100 песо.
СЕНТИМЕНТАЛЬНИЙ
рос. сентиментальный 1. Пов'язаний з сентименталізмом (з надмірним прикрашенням дійсності, ідеалізацією, слізливістю). 2. Надмірно чутливий.
СЕНТИМО
рос. сентимо розмінна монета Венесуели — дорівнює 1/100 болівара; Іспанії — 1/100 песети; Коста-Ріки — 1/100 колона та ряду інших країн.
СЕНЬЙОРЕН-КОНВЕНТ
рос. сеньорен-конвент 1-У ряді країн світу — збори представників делегацій на з'їздах, конференціях, які розглядають різні питання процедурного, …
СЕНЬОРАЖ
рос. сеньораж дохід від емісії грошей.
СЕПАРАТИЗМ
рос. сепаратизм в економіці — політика регіональної економіки, намагання створити свій незалежний ринок, здобути повну економічну самостійність і …
СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
рос. серийное производство обмежене виробництво продукції, товарів серіями, тобто окремими партіями значних розмірів, але не в масовому масштабі.
СЕРІЯ
рос. серия 1. Сукупність цінних паперів, банківських білетів, що випущені під одним ідентифікатором. 2. Група однорідних за спільними ознаками …
СЕРВІЛІЗМ
рос. сервилизм раболіпство, прислужництво; рабська підлесливість.
СЕРВІС
рос. сервис 1. Різновид маркетингової діяльності, спрямованої на надання додаткових послуг у сфері виробництва, підприємницької діяльності. 2. …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.