Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру С (601)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
СКЛАДНІ СЛОВА
рос. сложные слова слова, утворені складанням двох чи більшого числа повноцінних слів або їх основ (напр. супермаркет, плодоовочторг, …
СКЛАДНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
рос. сложный мультипликатор економічний показник, який відображає зміну обсягу збережень, чистого розміру податкових надходжень і обсягу імпорту, …
СКЛАДНИЙ ПРОЦЕНТ
рос. сложный процент нарахування процентів на проценти, розрахунок процентів за кілька періодів таким чином, що процент нараховується не тільки на …
СКЛАДСЬКА НАЦІНКА
рос. складская наценка надбавка до ціни продукції, яка оплачується покупцем на користь постачальницько-збутової організації.
СКЛАДСЬКА РОЗПИСКА
рос. складская расписка документ (квитанція), що підтверджує прийняття товару на склад для зберігання.
СКОНТАЦІЯ
рос. сконтация взаємне зарахування зустрічних платіжних вимог між установами або особами.
СКОНТО
рос. сконто знижка з ціни товару у разі його оплати до настання строку платежу.
СКОРОЧЕННЯ
рос. сокращение 1. Уніфікація граматичних засобів, що передбачає визначення необхідного мінімуму морфологічних норм для досягнення зв'язності …
СКОТЛЕНД-ЯРД
рос. скотленд-ярд 1. Центральне управління всесвітньовідомої лондонської поліції (за колишнім її місцеперебуванням), політичної поліції та …
СКРИП
рос. скрип випереджаюча видача сертифіката на нові акції перед тим, як вони будуть надруковані і видані на руки інвесторам.
СКРУПУЛЬОЗНИЙ
рос. скрупулезный 1. Надзвичайно ретельний, точний до найменших дрібниць. 2. Дріб'язковий.
СКУДО
рос. скудо старовинна італійська срібна і золота монета; назва С. збереглась для позначення монети у 5 лір.
СКУПКА
рос. скупка 1. Послідовне приховане придбання акцій з метою забезпечити собі участь у капіталі тої чи іншої компанії. Спосіб проникнення в …
СЛОВНИК
рос. словарь 1. Лексичний та словниковий склад мови, діалекту окремої соціальної групи, письменника. 2. Сукупність слів, термінів, понять, …
СЛОГАН
рос. слоган різновид реклами товару, послуги, виготовлений стислий, але місткий, влучний, ефектний рекламний текст у вигляді гасла, призначений …
СЛУЖБА ФІСКУ
рос. служба фиска державна установа — податкова інспекція, контролюючий орган за здійсненням сплати встановлених державою податків, зборів …
СЛУЖБОВА ОСОБА
рос. служебное лицо державні службовці, а також службовці кооперативних та інших громадських організацій, які мають право на офіційні дії. Законні …
СЛУЖБОВА ТАЄМНИЦЯ
рос. служебная тайна дані, які відомі працівникові у зв'язку з його службовим становищем і не підлягають розголошенню. Особи, винні у розголошенні …
СЛУЖБОВИЙ ЛИСТ
рос. служебное письмо узагальнена назва різних за змістом документів, способом передання яких є пересилка поштою. У формі С.л. надсилають запити, …
СЛУЖБОВЦІ
рос. служащие категорія працівників, головним чином розумової праці, що зайняті суспільне корисною працею на різних адміністративно-господарських …
СМАРТ-КАРТА
рос. смарт-карта пластикова розрахункова банківська карточка з вмонтованим мікропроцесором.
СОБІВАРТІСТЬ
рос. себестоимость грошовий вираз усіх витрат виробничого підприємства, пов'язаних з виготовленням і реалізацією продукції. Включає витрати на …
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
рос. себестоимость продукции сума грошових витрат підприємства (фірми) на виробництво і збут продукції. Всі витрати поділять на виробничі і …
СОЛІДАРИЗАЦІЯ
рос. солидаризация виявлення згуртованості навколо когось, чогось.
СОЛІДАРНІСТЬ
рос. солидарность 1. Спільність інтересів, односторонність, єдність думок і дій, співчуття їм. 2. Юридична спільна відповідальність.
СОЛЕНІЗАНТ
рос. соленизант тимчасовий статус людини, яка урочисто відзначає дату свого народження або день ангела, від якого походить ім'я.
СОЛО-ВЕКСЕЛЬ
рос. соло-вексель звичайний вексель з підписом однієї особи, яка має здійснити платіж.
СОЛЬ
рос. соль грошова одиниця Перу, дорівнює 100 сентаво.
СОЛЬДО
рос. сольдо 1. Стародавня срібна монета Португалії. 2. Італійська розмінна мідна монета — дорівнює 1/ 20 ліри, карбувалась з кінця XII ст., …
СОМ
рос. сом грошова одиниця Киргизії.
СОМАЛІЙСЬКИЙ ШИЛІНГ
рос. сомалийский шиллинг грошова одиниця Сомалі, дорівнює 100 центам. Введений у 1960 р.
СОРТ , ҐАТУНОК
рос. сорт 1. Різновид товару (продукту), що має певні, лише йому притаманні якісні ознаки. 2. Різновид культивованої рослини. 3. У широкому …
СОРТАМЕНТ
рос. сортамент сукупність різних сортів, видів, типів і розмірів однорідних виробів або матеріалів (переважно у металургійній промисловості).
СОРТИМЕНТ
рос. сортимент групування, склад товарів (продукції) за певними якісними ознаками — споживними якостями, марками, розмірами тощо (переважно у …
СОРТУВАННЯ
рос. сортировка упорядкування сукупності об'єктів згідно з заданим відношенням порядку.
СОФІСТИКА
рос. софистика навмисне хибні висновки, різного роду перекручення, замасковані зовнішньою формальною правильністю; свідоме застосування у дискусії …
СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
рос. социальная помощь турбота держави, суспільства про громадян, яким потрібна допомога у зв'язку з віком, станом здоров'я, соціальним станом, …
СОЦІАЛЬНА НАПРУГА
рос. социальное напряжение незадоволення значної частини людей соціальним станом країни, яке виникає внаслідок економічного спаду. Див. також Спад …
СОЦІАЛЬНА НОРМА
рос. социальная норма встановлені суспільством, державою, соціальною групою вимоги до особи, які вона має виконувати відповідно до існуючих норм, …
СОЦІАЛЬНА РИНКОВА ЕКОНОМІКА
рос. социальная рыночная экономика складова галузь економічної науки, яка поєднує переваги ринкового ведення господарства з державною політикою, …
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
рос. социальная сфера сукупність галузей, організацій, підприємств, які безпосередньо пов'язані і визначають спосіб і рівень життя людей, їх …
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
рос. социальное обеспечение система державних і суспільних заходів, спрямованих на забезпечення матеріальних умов життя членів суспільства в …
СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
рос. социальная среда суспільні матеріальні й духовні умови життєдіяльності людини. У широкому розумінні (макросередовище) охоплює …
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
рос. социальное страхование сукупність законодавче закріплених норм і правил, якою регламентовано порядок соціального страхування у державі: …
СОЦІАЛЬНИЙ
рос. социальный суспільний, громадський, той, що стосується суспільства.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
рос. социальная защита населения законодавче закріплена система державних Гарантій та реалізації прав усіх політичних, соціально-демографічних …
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
рос. социально-психологические методы управления методи управління, до яких належать: формування трудових колективів з урахуванням …
СОЦІОГРАМА
рос. социограмма (латин. зосіеїаз — спільність, суспільство) — спосіб графічного зображення даних соціометрії, напр., розміщення членів соціальної …
СОЦІОЛОГІЯ
рос. социология наука про закономірність розвитку і функціонування соціальних систем, як глобальних (суспільство у цілому), так і окремих, …
СОЦІОМЕТРІЯ
рос. социометрия прикладна мікросоціологія, досліджує психологічні взаємовідносини малих груп колективів і організацій за допомогою аналізу …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.