Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Т (319)

1 2 3 4 5 6 7 > >>
{...}ТЕРМ... , {...}ТЕРМИ...
рос. ...терм..., ... терми... у складних словах вказує на зв'язок з поняттям "тепло" , "жар" (напр., ізотерм).
ТІК
рос. тик мінімальне коливання курсу на біржі, встановлене біржовими правилами.
ТІКЕР
рос. тикер система, що відображає "бігучою стрічкою" на табло курси останніх біржових операцій. Існує обладнання і для виведення такої інформації …
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА
рос. теневая экономика економічні процеси (виробництво, розподіл, обмін, споживання товарів і послуг), які приховуються їх учасниками від контролю …
ТАЄМНИЦЯ ВКЛАДІВ
рос. тайна вкладов право вкладника на збереження в таємниці даних про нього, його рахунки в банку і операції, що здійснює він із вкладами.
ТАЄМНИЦЯ КОМЕРЦІЙНА
рос. тайна коммерческая Див. Комерційна таємниця.
ТАЄМНИЦЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКА
рос. тайна предпринимательская зберігання в інтересах фірми у таємниці від конкурентів винаходів, секретів виробництва, ноу-хау, методів …
ТАЄМНИЦЯ ФІНАНСОВА
рос. тайна финансовая зберігання бухгалтерських і фінансових документів, ділової службової інформації в недоступних для сторонніх осіб місцях з …
ТАБЕЛЬ
рос. табель 1. Таблиця, список будь-кого (будь-чого) в певному порядку. 2. Дошка з жетонами для обліку явки на роботу й виходу з роботи робітників …
ТАБЛИЦІ РІШЕНЬ
рос. таблицы решений таблиці, що розкривають правила логічних дій у процесі виконання роботи залежно від вихідних умов. Дають змогу враховувати …
ТАБЛИЦІ СТАТИСТИЧНІ
рос. таблицы статистические форма раціонального й наочного викладу узагальнених числових показників, що характеризують суспільно-економічні явища …
ТАБЛИЦЯ
рос. таблица спосіб просторової організації тексту що передбачає внесення інформаційних показників у певні графи: по горизонталі — присудок (назва …
ТАБЛО
рос. табло засіб відображення інформації у формі, зручній для сприйняття людини, щит або екран з різними умовними знаками, світловими та іншими …
ТАБУ
рос. табу заборона на здійснення чогось, проведення певних операцій, спричинення чогось. Напр., відправлення (транспортування) небезпечних …
ТАБУЛЯГРАМА
рос. табуляграмма звітний документ, результат розрахунку, надрукований на табуляторі або друкуючому пристрою комп'ютера.
ТАБУЛЯТОР
рос. табулятор 1. Обчислювальна машина для автоматичної обробки числової та буквеної інформації, записаної на перфокартах. 2. Пристосування для …
ТАЕЛЬ
рос. таэль грошово-вагова одиниця Східної Азії, що застосовувалась із давніх часів у Китаї; тепер вийшла з ужитку.
ТАЙМ-ЧАРТЕР
рос. тайм-чартер один із видів договору морського перевезення, за яким судно фрахтують не на рейс, а на певний час. Згідно з договором Т.-ч. одна …
ТАЙМ-ШИТ
рос. тайм-шит документ (акт часу стояння), який засвідчує витрати часу простою судна в портах на вантажні операції, що його складають у момент …
ТАЙМІНГ
рос. тайминг біржовий термін, що означає найсприятливіший момент для купівлі або продажу акцій.
ТАЙМЕР
рос. таймер електронний годинник, що забезпечує вимірювання інтервалів астрономічного часу.
ТАЙНОПИС
рос. тайнопись Див. Криптографія.
ТАКСА
рос. такса конкретно визначений державними органами або недержавними організаціями єдиний рівень цін на товари, оплату праці та послуги.
ТАКСАТОР
рос. таксатор 1. Оцінювач, фахівець з таксації. 2. Податковий агент.
ТАКСАЦІЯ
рос. таксация встановлення цін на товари та послуги.
ТАКСАЦІЯ ЛІСУ
рос. таксация леса матеріальна оцінка при інвентаризації лісу: визначення віку, висоти, якості й запасу деревини. Для Т.л. застосовують так званий …
ТАКСУВАННЯ ВАНТАЖУ
рос. таксировка груза обчислення оплати за перевезення вантажу згідно з тарифом.
ТАКСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
рос. таксировка документов визначення грошової оцінки господарських операцій, зафіксованих у документах. Багато документів, що поступають у …
ТАКТ
рос. такт час виконання елементарної внутрішньої операції процесора.
ТАКТИКА МАРКЕТИНГУ
рос. тактика маркетинга розроблення і реалізація цілей компанії щодо кожного товару на заданий відрізок часу; формується на основі стратегії …
ТАЛІМАН (ТАЛЬМАН)
рос. таллиман 1.Контролер, що стежить за навантаженням і розвантаженням товару, прийманням і здаванням вантажів, як правило, апорту. 2. Особа, що …
ТАЛАНТ
рос. талант перша найбільша обліково-грошова одиниця Стародавньої Греції, Вавилону, Малої Азії й інших країн. У сучасній Греції — міра ваги ( 150 …
ТАЛЕР
рос. талер велика срібна монета, що чеканилась наприкінці XV- на початку XVI ст. Від назви "Т.", поширеної в Німеччині, пішли назви грошових …
ТАЛМУД
рос. талмуд (давньоєвр.) — збірник догматичних релігійно-етичних і правових законоположень іудаїзму. Складений протягом III ст. до н.е. -Уст. н. е.
ТАЛОН
рос. талон 1. Документ, що підтверджує право його власника на отримання цінності, речі або на доступ, прохід у певне місце. 2. Частина документа, …
ТАНТЬЄМА
рос. тантьема додаткова виплата, винагорода керівництву фірми за певні досягнення як частка від одержаного фірмою чистого прибутку.
ТАНЬГА , ТЕНГА
рос. таньга, тенга (від тюрк. тамга — знак, монетний штемпель) — срібна монета багатьох держав Середньої Азії і прилеглої до неї території в …
ТАРА
рос. тара 1. Місткість для збереження, пакування і транспортування товарів, товарне упакування. 2. Різниця між загальною вагою товару з упаковкою …
ТАРА ЗОВНІШНЯ
рос. тара внешняя Див. Тара транспортна.
ТАРА ТРАНСПОРТНА
рос. тара транспортная тара, що використовується, для перевезення товару від виробника до споживача, часто зворотна, тобто така, що …
ТАРГЕТУВАННЯ
рос. таргетирование встановлення цільових орієнтирів грошової системи, регулювання приросту грошової маси, яких дотримуються у своїй політиці …
ТАРИФ
рос. тариф ставка сплати (тарифна ставка) за працю та різноманітні послуги, що надаються підприємствам і населенню.
ТАРИФ МИТНИЙ
рос. тариф таможенный Див. Митний тариф.
ТАРИФ МИТНИЙ ПОДВІЙНИЙ
рос. тариф таможенный двойной спеціальний тариф, що містить для кожної товарної пропозиції максимальну й мінімальну ставки, які застосовуються …
ТАРИФ ПІЛЬГОВИЙ
рос. тариф льготный митний тариф, що передбачає мінімальні ставки митного обкладення товарів, що завозяться імпортерами з країн, які мають режим …
ТАРИФІКАЦІЯ
рос. тарификация встановлення тарифів на послуги і ставок оплати праці.
ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ
рос. тарифи на услу-ги система ставок, за якими підприємства сфери послуг реалізують послуги споживачам, замовникам. Величина окремих Т.н.п., що …
ТАРИФИ ТРАНСПОРТНІ
рос. тарифи транспортные система ставок оплати за перевезення і збори, що стягуються усіма видами транспорту з клієнтів.
ТАРИФНА ЕСКАЛАЦІЯ
рос. тарифная эскалация підвищення рівня митного обкладання товарів у міру зростання ступеня їх обробки.
ТАРИФНА СІТКА
рос. тарифная сетка сукупність розрядів тарифних коефіцієнтів, за якими диференціюють заробітну плату робітників залежно від складності праці та …

1 2 3 4 5 6 7 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.