Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Т (319)

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>
ТРАДИЦІЯ
рос. традиция історично складені, що передаються від покоління до покоління усталені морально-етичні звичаї, обряди, суспільні настанови, ідеї, …
ТРАКАЦІЯ
рос. тракация попередня пропозиція про продаж або купівлю товарів, щоб вияснити реакцію зацікавлених осіб, виявити можливість здійснення …
ТРАМП
рос. трамп вантажне судно, що перевозить будь-які масові вантажі в будь-яких напрямках нерегулярно, без певного розкладу ("бурлацьке" судно), на …
ТРАНЗИТ
рос. транзит перевезення пасажирів і вантажів з одного пункту до іншого через проміжні станції, дільниці тощо. Транзитні вантажі здебільшого …
ТРАНЗИТ МІЖНАРОДНИЙ
рос. транзит международный перевезення іноземних вантажів за умови, що пункти відправлення і призначення знаходяться за межами даної країни. …
ТРАНЗИТНІ МИТА
рос. транзитные пошлины мита, що утримуються державою, через яку вантаж проходить транзитом в іншу країну.
ТРАНЗИТНІ РОЗРАХУНКИ
рос. транзитные расчеты безготівкові розрахунки за товарно-матеріальні цінності, в яких, крім вантажовідправника і вантажоодержувача, бере участь …
ТРАНЗИТНА НОРМА
рос. транзитная норма мінімальний розмір відвантаження товарів (продукції) при поставках їх безпосередньо з підприємства-виготовлювача для …
ТРАНЗИТНИЙ
рос. транзитный Див. Транзит.
ТРАНЗИТНИЙ ТОВАРООБІГ
рос. транзитный товарооборот форма оптового товарообігу, коли оптова фірма продає товар, відвантажуючи його від постачальника безпосередньо …
ТРАНСАКЦІЯ
рос. трансакция 1. Банківська операція, яка полягає в переведенні коштів з одного рахунку на інший. 2. Операція, угода, що супроводжується …
ТРАНСЛЯТОР
рос. транслятор технічний засіб, що виконує трансляцію програм.
ТРАНСЛЯЦІЯ
рос. трансляция 1. Перерахунок вартості товару, обсягів робіт у грошовому виразі з однієї валюти в іншу. 2. Передавання відомостей через …
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
рос. транснациональный банк великий універсальний банк, що виконує посередницьку роль у міжнародному обігу позичкового капіталу, має мережу …
ТРАНСПОРТ
рос. транспорт одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі й невиробничі потреби народного господарства і …
ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ
рос. транпортные издержки витрати на перевезення вантажів, що враховуються як транспортна складова у ціні товару.
ТРАНСПОРТНІ ТАРИФИ
рос. транспортные тарифы Див. Тарифи, транспортні.
ТРАНСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ
рос. транспортная продукция показник натуральної і вартісної оцінки діяльності транспортного підприємства, що відображає обсяг перевезень …
ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
рос. транспортное право частина цивільного права, сукупність правових норм, що регулюють відносини з перевезення транспортними засобами вантажів, …
ТРАНССЕРТИФІКАТ
рос. транссертификат цінний папір, що випускається для оплати рахунків за закупівлю нового устаткування при поновленні парку транспортних …
ТРАНСФЕР , ТРАНСФЕРТ
рос. трансфер (трансферт) 1. Переказ валютних коштів їх власником в іншу країну з урахуванням різниці в курсах, або міжбанківські валютні …
ТРАНСФЕР КРЕДИТНИЙ
рос. трансфер кредитный перенесення валютних кредитів однієї країни в іншу шляхом відкриття безготівкових рахунків з умовою розрахунків у валютах …
ТРАНСФЕРНІ ПЛАТЕЖІ
рос. трансферные платежи компенсаційні виплати населенню, підприємствам — юридичним особам недержавної власності, що здійснюються з метою їх …
ТРАНСФЕРНА ЦІНА
рос. трансферная цена 1. Ціна внутрікорпораційної торгівлі між підрозділами однієї і тієї самої корпорації, що знаходяться у різних країнах. …
ТРАНСФЕРНИЙ РИЗИК
рос. трансферный риск визначення ймовірних матеріальних витрат; непередбачених (додаткових) обмежень, проблем у банківсько-фінансових операціях …
ТРАНСФЕРТНІ ПОСЛУГИ
рос. трансфертные услуги договір з траст-відділами комерційних банків або брокерськими фірмами, що беруть на себе послуги щодо передання прав …
ТРАНСФОРМАЦІЯ
рос. трансформация перебудова структур, форм і способів економічної діяльності, зміна її цільової спрямованості.
ТРАНСШИПМЕНТ
рос. трансшипмент умова угоди, за якою морський перевізник може у будь-який час із будь-якої причини перевантажити вантаж на інше судно, не …
ТРАНЧИЗН
рос. транчизн дрібні (по 10 тис. доларів) частини великих євродоларових сертифікатів вартістю 10-30 млн доларів, які продаються дрібним інвесторам …
ТРАНШ , ТРАНША
рос. транш (транша) 1. Серія, частина облігаційної позики, що емітується окремими випусками. 2. Частка валютного кредиту країні, що надається за …
ТРАСАНТ
рос. трассант юридична особа, банк або фінансова установа, яка видає переказний вексель і бере на себе зобов'язання за його сплату.
ТРАСАТ
рос. трассат юридична чи фізична особа, що підписала зобов'язання сплатити за переказним векселем його вартість за першою вимогою.
ТРАСТ
рос. траст комерційна організація, що здійснює управління майновою власністю (цінними паперами) за дорученням власника.
ТРАСТ-КОМПАНІЯ
рос. траст-компания 1. Компанія, що виконує довірчі функції, тобто дії за дорученням особи, яка довірила їй здійснювати ці дії. 2. Довірена особа, …
ТРАСТ-СЕРТИФІКАТ
рос. траст-сертификат цінний папір, що випускається цільовою спрямованістю для купівлі нового устаткування, яке і виступає забезпеченням цього …
ТРАСТОВІ ОПЕРАЦІЇ
рос. трастовые операции Див. Операції трастові.
ТРАСТОВА УГОДА
рос. трастовое соглашение угода між банком і клієнтом, за якою банк бере на себе клопотання про управління коштами клієнта.
ТРАСТОВА УСТАНОВА
рос. трастовое учреждение Див. Траст-компанія.
ТРАСУВАННЯ
рос. трассирование виставлення переказного векселя як засобу платежу (тратти); погашення заборгованості в іноземній валюті.
ТРАТТА
рос. тратта 1. Різновид переказного векселя, який сплачується у момент пред'явлення або на визначену угодою дату. 2. Документ — письмовий наказ …
ТРАТТА БАНКІВСЬКА
рос. тратта банковская переказний вексель, що виставляється банком або від його імені і оплачується за пред'явленням, належить безумовній оплаті.
ТРАТТА ТОРГОВА
рос. тратта торговая платіжна вимога постачальника, що відвантажив продукцію або надав послуги.
ТРЕЙДЕР
рос. трейдер 1. Торговець. 2. Маклер на фондовій біржі, що здійснює операції з купівлі-продажу цінних паперів. 3. Особа (юридична, фізична), що …
ТРЕЙДЕР ТОРГОВОЇ ЗАЛИ
рос. трейдер торгового зала працівник брокерської фірми, якому безпосередньо довірено виконувати замовлення на купівлю-продаж цінних паперів. Інша …
ТРЕНД
рос. тренд спрямованість зміни економічних показників, що визначається шляхом оброблення звітних, статистичних даних і встановлення на цій основі …
ТРЕСТ
рос. трест великі об'єднання підприємницьких організацій для здійснення єдиних виробничих, будівельних чи інших масштабних підприємницьких …
ТРЕТІ ОСОБИ
рос. третьи лица суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену в суді цивільну справу для захисту особистих прав та …
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД
рос. третейский суд арбітражний суд для вирішення спорів за громадянськими справами.
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУДДЯ
рос. третейский судья Див. Арбітр.
ТРИ СІ" ЗБУТУ
рос. 'три си" сбыта абревіатура від трьох перших літер англійських слів, що означають три основні компоненти стратегії збуту (coverage — …

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.