Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру У (152)

1 2 3 4 > >>
УЇКЕНД
рос. уикенд час відпочинку, дозвілля, розваг від суботи до понеділка у деяких зарубіжних країнах (Англії, США).
УГІДДЯ
рос. угодье земельна площа (ділянка), що має певне с.-г. призначення (пасовисько, сінокіс, нива, рілля, сад, виноградник). Бувають також У. …
УГОДА
рос. соглашение правовий акт, що є підставою для виникнення або припинення правовідносин. Залежно від кількості осіб, суб'єктів угоди — вони …
УГОДА АГЕНТСЬКА
рос. соглашение агентское угода між агентом та особою, що його наймає, про надання агенту необхідних повноважень на здійснення ним біржових …
УГОДА АЛЕАТОРНА
рос. сделка алеаторная випадкова біржова угода, парі.
УГОДА АРБІТРАЖНА
рос. сделка арбитражная Див. Арбітражні угоди.
УГОДА БІРЖОВА
рос. сделка биржевая угода, здійснена на біржі і належним чином оформлена. Розрізняють: касові угоди, які оплачуються не пізніше строку, …
УГОДА БАГАТОСТОРОННЯ
рос. соглашение многостороннее угода, суб'єктами якої є три або більше договірних сторін (напр. угода про сумісну діяльність, про кооперативне …
УГОДА БАРТЕРНА
рос. сделка бартерная Див. Бартерна угода.
УГОДА ВАЛЮТНА
рос. соглашение валютное двостороння або багатостороння міждержавна угода, що встановлює взаємні права та обов'язки, умови й норми валютних …
УГОДА ДЕПОРТНА
рос. сделка депортная біржова угода на строк, що укладається на фондовій біржі особами, які грають на пониження курсу цінних паперів …
УГОДА КАСОВА
рос. соглашение кассовое Див. Касова угода.
УГОДА КЛІРИНГОВА
рос. соглашение клиринговое угода, якою передбачається можливість проведення розрахункових банківських операцій шляхом взаємозаліку зустрічних …
УГОДА КОМПЕНСАЦІЙНА
рос. соглашение компенсационное 1. Угода, за умовами якої покупець товарів чи послуг розраховується компенсаційними поставками інших товарів чи …
УГОДА КОНВЕРСІЙНА
рос. сделка конверсионная угода, яка передбачає купівлю однієї валюти за іншу. При реальній валютній операції (спот валютний) обмін здійснюється …
УГОДА КОНСИГНАЦІЙНА
рос. сделка консигнационная угода, за якою постачальник (консигнант) відвантажує товари на склад посередника (консигнатора), котрий реалізує їх …
УГОДА ЛІЦЕНЗІЙНА
рос. соглашение лицензионное двостороння угода між власником ліцензії (ліцензіаром) і винаймачем ліцензії (ліцензіантом) про право та умови …
УГОДА МІЖУРЯДОВА
рос. соглашение межправительственное дво- або багатостороння угода, укладена між державами — суб'єктами міжнародного права про предмет і умови …
УГОДА МАРЖИНАЛЬНА
рос. сделка маржинальная угода про купівлю цінних паперів, при укладанні якої треба оплатити готівкою половину їх вартості, а решту грошей …
УГОДА ОДНОСТОРОННЯ
рос. соглашение одностороннее угода, вчинена однією стороною — юридичною чи фізичною особою (напр., відшкодування затрат, видача доручення).
УГОДА ОНКОЛЬНА
рос. сделка онкольная Див. Онкольна угода.
УГОДА ОФСЕТНА
рос. сделка офсетная .- 1. Угода, що передбачає взаємний залік купівлі-продажу цінних та інших фінансових паперів. 2. Угода, що припиняє …
УГОДА ПАРАЛЕЛЬНА
рос. сделка параллельная угода, за якою товарообмінна операція пов'язується з іншою операцією укладанням двох взаємозалежних контрактів, …
УГОДА ПЛАТІЖНА
рос. соглашение платежное дво- або багатостороння угода між державами щодо порядок у проведення платіжних операцій, зокрема щодо процедури …
УГОДА ПРОЛОНГАЦІЙНА
рос. сделка пролонгационная Див. Пролонгаційна угода.
УГОДА ПРОТИЗАКОННА
рос. сделка противозаконная угода, при укладанні якої свідомо порушені вимоги закону.
УГОДА РАМКОВА
рос. соглашение рамочное різновид угоди, що має характер попередньої домовленості, яка не має завершеного характеру без майнової відповідальності. …
УГОДА РЕПОРТНА
рос. сделка репортная Див. Репортна угода.
УГОДА СПОТ
рос. сделка спот різновид реальної біржової угоди щодо купівлі-продажу наявного товару з негайною оплатою та постачанням.
УГОДА УДАВАНА
рос. соглашение мнимое угода, складена "про людське око", без наміру створити Юридичний наслідок. Її оформляють найчастіше для того, щоб досягти …
УГОДА Ф'ЮЧЕРСНА
рос. сделка фьючерсная Див. Ф'ючерсна угода.
УГОДА ФОРВАРДНА
рос. сделка форвардная різновид угоди купівлі-продажу товарів за готівку із постачанням їх у конкретно визначений угодою час у майбутньому (від …
УГОДА ЦІЛЬОВА
рос. соглашение целевое угода, відповідно до якої сторони здійснюють певні цільові програми без права будь-яких відхилень. Нею визначаються …
УГОДА ЩОДО ІНОЗЕМНИХ ІВЕСТИЦІЙ
рос. соглашения об иностранных инвестициях міжнародна угода щодо гарантування закордонних Інвестицій і сприяння їх залученню в національну …
УГОДИ СПОТ
рос. соглашения спот різновид реальної біржової угоди щодо купівлі-продажу наявного товару з негайною оплатою та постачанням. Практикується у …
УДІЛ
рос. удел 1. У Давній Русі частка в родовому володінні члена князівського роду. 2. Те саме, що й удільне князівство.
УДАВАНА УГОДА
рос. мнимое соглашение Див. Угода удавана.
УЗАГАЛЬНЕННЯ
рос. обобщение систематизація інформаційних даних за певними ознаками; логічний процес переходу від одиничного до загального знання або навпаки. …
УЗАНС
рос. узанс торговельний звичай, який дещо доповнює умови угоди.
УЗО-ТАРА
рос. узо-тара тара, вагу якої підчас передавання товару, що міститься у ній, визначають не зважуванням, а на основі традиційно прийнятих …
УЗУРПАТОР
рос. узурпатор 1. Той, хто незаконно захопив державну владу. 2. Особа, яка привласнила чиїсь права на щось. 3. Переносно — жорстока людина, …
УЗУРФРУКТ
рос. узурфрукт один з особистих сервітутів, що полягає в праві особи користуватися чужою власністю і одержувати від неї прибутки.
УЗУС
рос. узус 1. Звичай, звичка, правило. 2. Використання, застосування. 3. У римському праві — користування чужими правами.
УКАЗ
рос. указ правовий акт одноособового глави держави (в Україні — Президента), що має нормативний юридичний характер і встановлює визначені правові …
УКЛАД ЕКОНОМІЧНИЙ
рос. уклад экономический тип господарства, пов'язаний з певною формою власності на засоби виробництва і відповідними їй виробничими відносинами, …
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
рос. заключение договора завершальна стадія оформлення договору, коли виникають взаємні права й зобов'язання.
УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ
рос. заключение контракта оформлення контракту між сторонами, що домовляються, підготовка всіх необхідних для цього документів і в результаті — …
УКЛАДЕННЯ УГОДИ
рос. заключение сделки остаточне оформлення угоди між сторонами, завершення всіх необхідних для цього формальностей.
УКООПСПІЛКА
рос. укоопсоюз Українська спілка споживчих товариств, центр споживчої кооперації в Україні. Утворена у 1920 р., діє на основі статуту та …
УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА (УВКР)
рос. Украинский всемирный координационный совет (УВКС) міжнародна громадська організація, заснована в 1992 р. Всесвітнім форумом українців, який …

1 2 3 4 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.