Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ф (299)

1 2 3 4 5 6 > >>
...ФІЛ
рос. ...фил (грец. filx — друг, товариш, прихильник) -у складних словах відповідає поняттям "любитель", "прихильник" (напр., українофіл, русофіл).
...ФОБ
рос. ...фоб у складних словах відповідає поняттям "нетерпимий", "супротивник", "ненависник" (напр., англофоб).
{...}ФАГ
рос. ...фаг (від грец. phagos-пожирач) — у складних словах означає "поїдаючий" "поглинаючий" (напр., фаготерапія, фагоцитоз).
{...}ФОБІЯ
рос. ...фобия у складних словах відповідає поняттям "нетерпимість", "боязнь", "нелюбов", "ненависництво" (напр., гідрофобія).
Ф'ЮЧЕРСИ
рос. фьючерсы вид угод на товарних і фондових біржах. Передбачають оплату товарів, цінних паперів чи валюти через певний час після укладення угоди …
Ф'ЮЧЕРСНА УГОДА
рос. фьючерсная сделка угода, яка укладається на біржах щодо купівлі товарів, валюти, цінних паперів за діючими під час укладання угоди цінами, …
Ф'ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ
рос. фьючерсный контракт контракт на попередню купівлю-продаж певної кількості визначеного товару за певну зафіксовану в момент укладення …
ФІАСКО
рос. фиаско (італ. fiasco. букв. — пляшка для вина) — цілковита невдача, провал, поразка.
ФІДУЦІАР
рос. фидуциар (від латин. fiducia- довіра) — юридична чи фізична особа, яка управляє майном і несе відповідальність за нього в інтересах іншої …
ФІДУЦІАРНА ЕМІСІЯ
рос. фидуциарная эмиссия (від латин. fiducia — довіра) — емісія банкнот, інших грошових знаків, не забезпечена запасом дорогоцінних металів …
ФІДУЦІЯ
рос. фидуция (від латин. fiducia — угода) — договір, оснований на довірі.
ФІЗІОКРАТИ
рос. физиократы одна із шкіл у політичній економії, яка джерелом суспільного багатства вважала не сферу обігу (що проповідували меркантилісти), а …
ФІЗИЧНА ОСОБА
рос. физическое лицо громадянин, що бере участь в економічній діяльності як повноправний суб'єкт цієї діяльності. Ф.о. вважаються громадяни своєї …
ФІЗИЧНЕ ЗНОШЕННЯ
рос. физический износ матеріальне зношування машин, устаткування, інструментів, будинків, споруд та інших засобів праці під час функціонування їх …
ФІЗИЧНЕ ЗНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
рос. физический износ основных фондов часткова чи повна втрата основними фондами споживних властивостей і вартості в процесі їх експлуатації, під …
ФІКС
рос. фикс (фр. fixe, від латин. fixus — твердий, міцний, незмінний, надійний) — 1. Встановлена стала ціна на товари. 2. Точно визначена сума …
ФІКСАЦІЯ , ФІКСУВАННЯ
рос. фиксация, фиксирование 1. Запис, реєстрація, встановлення чого-небудь, зосередження уваги на чомусь. 2. Закріплення чогось, встановлення йому …
ФІКСАЦІЯ ЦІН
рос. фиксация цен підтримання цін на товари, цінні папери на певному рівні. Фіксована ціна може встановлюватись продавцем при укладенні угоди про …
ФІКСИНГ
рос. фиксинг (англ. fixing, від fix- зміцнювати) — ціна чи цінове котирування товару, що встановлюється на біржі у певний проміжок часу.
ФІКСОВАНІ ПЛАТЕЖІ
рос. фиксированные платежи платежі до державного бюджету, що їх встановлюють для підприємств з більш сприятливими природними й транспортними …
ФІКСОВАНИЙ АНУЇТЕТ
рос. фиксированный аннуитет страховий поліс, що гарантує фіксовані виплати протягом усього життя або певного його періоду застрахованій особі, …
ФІКСОВАНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС
рос. фиксированный валютный курс курс валюти, закріплений державою, національним банком, який не підлягає ринковим змінам.
ФІКСОВАНИЙ ПРОЦЕНТ
рос. фиксированный процент постійна ставка процента на банківський кредит, яка встановлюється на певний календарний період.
ФІКТИВНИЙ
рос. фиктивный (фр. fictif від латин. fictio — вигадка) — той, що є фікцією, недійсний, вигаданий, підроблений, сфабрикований.
ФІКТИВНИЙ КАПІТАЛ
рос. фиктивный капитал Див. Капітал фіктивний.
ФІКЦІЯ
рос. фикция (латин. fictio — вигад-ка) — щось неіснуюче, хибне, вигадане, підроблене, видаване за дійсне.
ФІЛ , ФІЛС
рос. фил, филс дрібна розмінна монета Іраку, дорівнює 1/100 іранського динара; Йорданії — 1/100 йорданського динара та інших країн.
ФІЛІАЛ , ФІЛІЯ
рос. филиал (від латин. filius- син, filialis — синівський) — відгалуження від основного підприємства чи організації, яке здійснює ту саму …
ФІЛІСТЕР
рос. филистер (нім. Philister) — самовдоволена і обмежена людина з вузьким, міщанським кругозором; обиватель, дрібний міщанин.
ФІЛАНТРОП
рос. филантроп (грец. philanthrop (philanthropos) — людинолюбний) — людина, яка займається благодійністю, благодійник.
ФІЛАНТРОПІЯ
рос. филантропия (від грец. philanthrop- людинолюбство) — благодійність, допомога і покровительство нужденним.
ФІЛАТЕЛІЯ
рос. филателия (фр. philatelie, від грец. phileo — люблю і ateleia — звільнення від оплати, тут — грошові марки) — вивчення і колекціонування …
ФІЛЕР
I рос. филер (фр. fileur, від filer — вистежувати) — нишпорка, агент таємної поліції. II рос. филлер (угор. filler) — розмінна монета …
ФІЛЬЄРА
рос. фильера ( фр. filiere — пристрій) — особливий вексель, виданий продавцем, у якому пропонується тому, хто його придбав, товар за певну ціну і …
ФІЛЬЄРИСТ
рос. фильерист держатель фільєри, який представляє інтереси покупця товару і здійснює остаточний розрахунок за товар.
ФІНІНСПЕКТОР
рос. фининспектор Див. Інспектор фінансовий.
ФІНАЛ
рос. фінал 1. Кінець якоїсь події, справи, явища, завершення чогось. 2. Заключна зустріч, з'ясування першого місця у якомусь змаганні. 3. Заключна …
ФІНАНСИ
рос. финансы система грошових відносин держави, за допомогою яких вона здійснює розподіл ВВП і національного доходу для утворення і використання …
ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
рос. финансовые инвестиции т. зв. "портфельні інвестиції", що вкладаються у акції, облігації та інші цінні папери, а також розміщення капіталу в …
ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ
рос. финансовые инновации методи, що застосовуються фірмами з метою здійснення операцій з новими видами фінансових активів або у вигляді нових …
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
рос. финансовые инструменты різноманітні види фінансів ринкової економіки: цінні папери, грошові зобов'язання, валюта, ф'ючерси, опціони тощо.
ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ
рос. финансовые отношения економічні зв'язки, взаємовідносини, виражені у грошовій формі.
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
рос. финансовые обязательства зобов'язання, зумовлені договірно-фінансовими відносинами підприємств, компаній, фірм (обов'язкові платежі, …
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
рос. финансовые показатели показники результативності фінансової діяльності підприємницької структури і, у першу чергу, використання фінансових …
ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ
рос. финансовые резервы кошти, зарезервовані державою, підприємствами, об'єднаннями, фірмами, організаціями для забезпечення непередбачених …
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
рос. финансовые результаты результати господарської діяльності підприємств (установ, організацій) усіх форм власності в цілому або окремих ланок …
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
рос. финансовые ресурсы Див. Ресурси фінансові.
ФІНАНСОВІ УМОВИ
рос. финансовые условия умови економічного, політичного, соціального, організаційного, методичного характеру, за яких функціонує фінансова система …
ФІНАНСОВІ Ф'ЮЧЕРСИ
рос. финансовые фьючерсы довгострокові, строкові біржові угоди. контракти, пов'язані з купівлею і продажем валюти, цінних паперів.
ФІНАНСОВА ІНТЕГРАЦІЯ
рос. финансовая интеграция Див. Інтеграція фінансова.

1 2 3 4 5 6 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.