Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ф (299)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
ФАО
рос. фао (англ. FAO, Food and Agricultural Organisation — продовольча с.-г. організація ООН) — організація, мета якої полягає в розвитку …
ФАРАДА
рос. фарада одиниця електричної ємності у Міжнародній системі одиниць; електроємність провідника, потенціал якого збільшується на і вольт, коли …
ФАРМАКОЛОГІЯ
рос. фармакология (грец. pharmakon — ліки і logos — поняття, вчення) — наука, що вивчає закономірності взаємодії між лікарськими рослинами і …
ФАРС
рос. фарс (фр. farse, від латин. farsio — начиняю, наповнюю) — 1-У бурлескному театрі (ХІХ-ХХ ст.) — беззмістовне, малопристойне видовисько. 2. …
ФАС
рос. фас (англ. FAS, free alongside sheep — вільно, вздовж судна) — 1. Одна з базових умов у міжнародній торгівлі — продавець зобов'язаний …
ФАСОН
рос. фасон (фр. fason) — 1. Крій одягу, модель, зразок якихось виробів. 2. Переносно — взагалі форма чого-небудь, манера.
ФАСУВАННЯ
рос. фасовка (від нім. fassen — розміщувати) — розважування і пакування товарів.
ФАТАЛЬНИЙ
рос. фатальный (латин. fatalis) — неминучий, невідворотний, згубний, трагічний.
ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ
рос. федерализация (фр. federaliser — об'єднувати у федерацію) — запровадження федеративного устрою в будь-якій країні.
ФЕДЕРАЛІЗМ
рос. федерализм (фр. federalisme, від латин. foedus-договір, союз) — принцип державної організації на засадах федерації.
ФЕДЕРАЦІЯ
рос. федерация (від латин. federare — зміцнювати союзом) — 1. Форма державного устрою; єдина держава, що є об'єднанням відносно самостійних …
ФЕЛАХИ
рос. феллахи (араб. феллах — селянин, землероб) — осілі селяни землероби в арабських країнах.
ФЕЛОНІЯ
рос. феллония (фр. felonie, англ. felony, від латин. fello (fellonis) — зрадник, бунтівник) — 1. У феодальному праві — незаконний або образливий …
ФЕЛЬД'ЄГЕР
рос. фельдьегер (нім. Feidja-ger) — військовий або урядовий кур'єр для доставлення важливих, переважно таємних паперів.
ФЕМІДА
рос. фемида (грец. femix (femidox) — 1. У давньогрецькій міфології — богиня правосуддя. 2. Переносно-правосуддя.
ФЕМІНІЗАЦІЯ
рос. феминизация (від латин. femina — жінка) — 1. Зростання ролі і впливу жінок у суспільстві, в будь-яких сферах.
ФЕНОМЕН
рос. феномен (грец. phainome-non — те, що з'являється) — 1. Виняткове, незвичайне, рідкісне явище. 2. Явище, що дане людині як досвід, відчуття, …
ФЕНОМЕНАЛЬНИЙ
рос. феноменальный 1. Такий, що стосується феномена. 2. Небувалий, рідкісний, унікальний.
ФЕОДАЛ
рос. феодал (латин. feodalis, feodum- феод) — представник пануючого класу в феодальному суспільстві, державець спадкового земельного володіння — …
ФЕРМА
рос. ферма (фр. ferme, від латин. firma — орендна плата) — приватне с.-г. підприємство, що належить фермеру.
ФЕРМЕР
рос. фермер (англ. farmer, від латин. firmaris — орендар) — орендар або власник землі, який виробляє на ній продукти рослинного або тваринного …
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
рос. фермерское хозяйство (англ. farmer. від латин. firmarius — орендар) — с.-г. приватне господарство, яке веде фермер, головним чином, з …
ФЕТИШ
рос. фетиш (фр. fetiche, від португ. fetico — амулет) — 1. Предмет неживої природи, нібито наділений надприродною чудодійною силою. 2. Переносно — …
ФЕШЕНЕБЕЛЬНИЙ
рос. фешенебельный (англ. fashionable, від fashion — фасон, мода) — модний, елегантний, той, що відповідає вимогам витонченого смаку, світським …
ФИНЬ
рос. финь дрібна розмінна монета Китайської Народної Республіки, дорівнює 1/100 юаня та 1/10 цзяо.
ФЛІПЕР
рос. флиппер особа, що продає акції відразу ж після їх покупки, здійснює короткострокові фінансові операції.
ФЛАТ
рос. флат 1. Біржовий термін — "без калькуляції процентів", бо проценти вже увійшли в курс акцій. 2. У торговельних операціях означає "як є" …
ФЛОППІ-ДИСК
рос. флоппи-диск Див. Дискета.
ФЛОРИН
рос. флорин 1. Золота монета Флоренції із зображенням лілеї (XII-XVI ст.), а також золоті монети різної цінності у Франції (ХІІІ-ХIV ст.). 2. …
ФЛОТ
рос. флот 1. Сукупність суден однакового призначення (морський, річковий, військовий, промисловий, риболовний, торговельний). 2. Сукупність …
ФЛУКТУАЦІЯ
рос. флуктуация 1. Коливання обмінного курсу. 2. Багаторазова зміна значення величини, розмах її коливань.
ФЛЮГЕР
рос. флюгер 1. Пристрій, яким визначають напрям і швидкість вітру. 2. Переносно — непостійна людина, яка швидко змінює свої погляди, дії, …
ФОБ
рос. фоб зазначена міжнародним контрактом умова поставки товарів, за якою продавець-товару (постачальник) зобов'язаний своїм коштом поставити …
ФОЙЄ
рос. фойе зал у видовищному закладі, де перебувають глядачі, учасники зборів до початку вистави, зборів, конференції.
ФОЛІО
рос. фоліо 1. Права й ліва сторінки у бухгалтерських рахункових книгах, що мають той самий порядковий номер. 2. Формат книги або журналу розміром …
ФОЛЛІС
рос. фоллис у Стародавньому Римі — торбинка з монетами, пізніше цю назву одержала дрібна мідна монета. Від слова "фолліс" походить назва арабської …
ФОНД
рос. фонд 1. Запаси, ресурси, нагромадження, капітал. 2. Кошти чи матеріальні цінності, нагромаджувані з певною метою. 3. Організація чи установа, …
ФОНД ЄВРАЗІЯ
рос. фонд евразия заснований у 1993 р. на кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку. Основна мета — сприяти зміцненню демократії і …
ФОНД ЄВРАЗІЯ, КРЕДИТНА ПРОГРАМА ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
рос. фонд евразия, кредитная программа для малого бизнеса основною метою є надання кредитів для малих підприємств з кількістю працюючих до 100 …
ФОНД АМОРТИЗАЦІЇ
рос. фонд амортизации фонд грошових ресурсів, що формується за рахунок амортизаційних відрахувань і призначений для відтворення основних фондів. …
ФОНД ВІДШКОДУВАННЯ
рос. фонд возмещения частина сукупного суспільного продукту, яка спрямовується на заміщення витрачених засобів виробництва і мусить бути …
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
рос. фонд гарантирования вкладов физических лиц створено відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 р. "Про заходи по захисту прав …
ФОНД ГРОШОВОГО РИНКУ
рос. фонд денежного рынка фінансовий посередник, що займається купівлею-продажем урядових цінних паперів і пропонує послуги щодо обслуговування …
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
рос. фонд государственного имущества орган управління, створений державою, функції якого полягають у забезпеченні розробки й реалізації програми …
ФОНД ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ
рос. фонд экономического стимулирования грошові ресурси підприємств, установ, організацій, призначені для підвищення колективної і особистої …
ФОНД ЗАЙНЯТОСТІ
рос. фонд занятости спеціальний державний фонд сприяння зайнятості населення, створений для фінансування заходів, передбачених програмами …
ФОНД ЗАМІЩЕННЯ
рос. фонд замещения частина суспільного продукту, спрямованого на відновлення зношених у процесі створення матеріальних благ засобів виробництва. …
ФОНД КАПІТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ООН
рос. фонд капитального развития оон фонд, заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 1960 р. з метою забезпечення надання позичок за низькими …
ФОНД МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ
рос. фонд материального поощрения один із фондів економічного стимулювання працівників державних підприємств з метою створення матеріальних …
ФОНД НАГРОМАДЖЕННЯ
рос. фонд накопления частина національного доходу, що спрямовується на розширене відтворення, розвиток матеріальної бази невиробничої сфери, на …

< 1 2 3 4 5 6 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.