Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ф (299)

< 1 2 3 4 5 6 >>
ФОРСУВАТИ
рос. форсировать прискорювати, приспішувати, посилювати, долати.
ФОРТУНА
рос. фортуна 1. У давньоримській міфологи — богиня випадку, долі, таланту. 2. Переносно — везіння, щасливий випадок, доля.
ФОРУМ
рос. форум 1. У містах Стародавнього Риму — площа, де відбувались народні збори, прилюдні суди, торги. 2. Широкі представницькі збори (з'їзд, …
ФОРФЕЙТИНГ
рос. форфейтинг форма кредитування експортерів товарів при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, за якою банк перекуповує у …
ФОРФЕЙТОР
рос. форфейтор банк. що здійснює форфейтингові операції; покупець векселя чи пакета векселів при кредитуванні у формі форфейтингу.
ФОРФЕЙТУВАННЯ
рос. форфейтирование кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі купівлі комерційним банком в експортера векселів, акцептованих імпортером.
ФОТОХРОНОМЕТРАЖ
рос. фотохронометраж вимірювання витрат часу на виконання окремих елементів виробничо-технологічних операцій окремими працівниками. Див. також …
ФРА
рос. фра контракт між банком і фірмою, що гарантує незмінну процентну ставку щодо певної суми кредиту протягом певного періоду.
ФРАГМЕНТ
рос. фрагмент частина твору, уривок тексту, частина архітектурної споруди, уламок чогось.
ФРАЗЕР
рос. фразер базіка, пустослов, людина, здатна багато високо-парно говорити, а не діяти.
ФРАКЦІЯ
рос. фракция 1. Організована група людей за певними інтересами з членів громадського об'єднання, політичної партії, парламенту, ради з метою …
ФРАНК
рос. франк грошова одиниця Франції, Швейцарії, Бельгії та деяких інших країн.
ФРАНКО
рос. франко обумовлені торговельною угодою умови сплати транспортних витрат продавцем товару при його поставках до певного пункту, напр., …
ФРАНКО-БОРТ
рос. франко-борт вид угоди. коли покупець сплачує за перевезення з моменту завантаження товарів на літак або борт морського судна.
ФРАНЧАЙЗЕР
рос. франчайзер "батьківська" компанія, як правило, велика корпорація, що займається бізнесом і має у своєму складі дрібні фірми, "дочірні" …
ФРАНЧАЙЗИ
рос. франчайзи дрібні фірми, "дочірні" компанії, окремі бізнесмени, що входять до складу великої компанії — франчайзера на договірній основі.
ФРАНЧАЙЗИНГ
рос. франчайзинг Специфічна форма договірних економічних взаємовідносин крупних компаній з дрібними виробничо-підприємницькими структурами, за …
ФРАНЧАЙЗНЕ ПІДПРИЄМСТВО
рос. франчайзное предприятие підприємство зі змішаною формою підприємництва: великого і малого. Великі корпорації (фірми) на договірній основі …
ФРАНШИЗА
рос. франчиза 1. Умова страхування договору, що передбачає звільнення страховика від відшкодування збитків, які не перевищують певної суми. 2. …
ФРАХТ
рос. фрахт 1. Вантаж, що перевозиться морським або повітряним транспортом. 2. Плата судновласникам за користування судном за певний час або плата …
ФРАХТІВНИК
рос. фрахтовщик одна зі сторін договору фрахтування, яка бере на себе зобов'язання здійснити перевезення вантажів морським чи авіаційним …
ФРАХТОВІ ТАРИФИ
рос. фрахтовые тарифы офіційно визначена система цін на транспортні морські або повітряні перевезення.
ФРАХТОВА СТАВКА
рос. фрахтовая ставка Див. Ставка фрахтова.
ФРАХТОВИЙ РИНОК
рос. фрахтовый рынок специфічний ринок транспортних послуг, морських і повітряних пасажирських і товарних перевезень з наданням відповідних послуг …
ФРАХТУВАЛЬНИК
рос. фрахтователь одна зі сторін договору фрахтування, яка пропонує для перевезення морським чи авіаційним транспортом вантаж або пасажирів і бере …
ФРАХТУВАННЯ
рос. фрахтование замовлення на експлуатацію морського або повітряного судна і укладання відповідних угод.
ФРИ-РАЙДЕР
рос. фри-райдер клієнт біржі, який використовує практику негайної оплати операції, раніше від встановленого у договорі строку, одержує за рахунок …
ФРИТРЕДЕРСТВО
рос. фритредерство економічна політика промислової буржуазії, напрям у європейській економічній теорії, що характеризується необхідністю створення …
ФРОНТИНГ
рос. фронтинг оформлення страхового полісу компанією, яка передає ризик іншому страховикові.
ФУЗІЯ
рос. фузия поглинання фінансове сильними підприємствами слабких конкурентів шляхом злиття, об'єднання кількох однорідних підприємств в одне.
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ
рос. фундаментальный 1. Міцний, великий, стійкий. 2. Переносно — глибоко обґрунтований, солідний, надійний, позитивний.
ФУНДАЦІЯ
рос. фундация 1. Основа, фундамент чогось (будови, громадського об'єднання, спільності) або основа, основні принципи, на яких базується щось. 2. …
ФУНДИРУВАНИЙ
рос. фундированный 1. Твердий, стійкий, закріплений (напр., прибуток, одержуваний з постійних, стабільних джерел: з землі, зданих в оренду …
ФУНДИРУВАНИЙ ДОХІД
рос. фундирован-ный доход дохід, одержуваний з постійних джерел, таких як нерухомість, цінні папери тощо, і який не пов'язаний з поточною трудовою …
ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ
рос. функции маркетинга основні види діяльності або комплекси видів діяльності, що здійснюються у процесі маркетингу товарів чи послуг. Сучасна …
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
рос. функции управления призначення і види управлінської діяльності, яка включає організацію, планування, аналіз, регулювання і контроль …
ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
рос. функциональная организация організація служби маркетингу, за якою різні спеціалісти з маркетингу керують різними видами маркетингової …
ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА
рос. функциональная структура тип організаційної структури, за якого підрозділи створюються відповідно до виду виконуваних ними робіт і …
ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА
рос. функциональная схема схема систем, ЕОМ або приладу, основні частини якої представлені у вигляді геометричних фігур, позначених таким чином, …
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
рос. функциональное управление управління, у процесі якого кожен функціональний керівник несе відповідальність за виконання певних функцій, робіт …
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ
рос. функциональное финансирование використання державою фіскальної політики для забезпечення певних ланок виробництва.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ
рос. функционально-стоимостный анализ комплексний системний аналіз діяльності підприємства, його складових — технічних і технологічних, …
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
рос. функционирование системы процес реалізації системою ц функцій, тобто процес управління. Якість Ф.с. характеризується критеріями ефективності …
ФУНКЦІЯ
рос. функция 1. При програмуванні — процедура, в процесі виконання якої формується певне значення і виклик якої може бути використаний як операнд …
ФУНКЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
рос. функция сбережения функція, що показує залежність збережень від зміни доходів. Ф.з. є відображенням функції споживання, бо доходи — це сума …
ФУНТ
рос. фунт грошова одиниця Ірландії, Єгипту, Лівії.
ФУНТ СТЕРЛІНГІВ
рос. фунт стерлингов грошова одиниця Великобританії, дорівнює 100 пенсам.
ФУРОР
рос. фурор великий публічний успіх; бурхливе схвалення, захоплення, раптове публічне визнання.
ФУТ
рос. фут міра довжини, в деяких країнах становить від 28,3 до 32,48 см.

< 1 2 3 4 5 6 >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.