Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ц (160)

1 2 3 4 > >>
ЦІЛЬОВІ АВАНСИ
рос. целевые авансы грошові суми, що видаються для закупівлі певних товарів, для проведення комерційних операцій.
ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ
рос. целевые взносы формування певних коштів для проведення окремих специфічних заходів, що вимагають залучення таких коштів.
ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ
рос. целевые облигации цінні папери, що випускаються для фінансування переважно приватних підприємств; підприємці одержують прибуток за рахунок …
ЦІЛЬОВІ ПОДАТКИ
рос. целевые налоги форма мобілізації державою коштів на проведення певних заходів (напр., підтримання у належному стані економіки, прокладання …
ЦІЛЬОВІ ПОЗИКИ
рос. целевые займы державні позики, кошти від яких спрямовуються на здійснення певних соціально-економічних завдань, досягнення конкретних …
ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
рос. целевая комплексная программа сукупність виробничо-технологічних, науково-технічних, соціальних, організаційних заходів, взаємоузгоджених за …
ЦІЛЬОВА ПРЕМІЯ
рос. целевая премия премія за певні успіхи, досягнення, здійснені операції, виконані роботи, що виплачується у встановлений період.
ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ
рос. целевое управление спрямування діяльності щодо управління об'єктом на досягнення поставлених певних цілей і завдань. Інша назва — …
ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ
рос. целевое финансирование виділення фінансових ресурсів цільовим призначенням для досягнення певної мети, вирішення конкретної …
ЦІЛЬОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
рос. целевое ценообразование метод встановлення цін для забезпечення бажаного рівня доходу на вкладений капітал.
ЦІЛЬОВИЙ МАРКЕТИНГ
рос. целевой маркетинг форма маркетингової діяльності, у процесі якої продавець товару розмежовує сегменти ринку і для кожного з них розробляє …
ЦІНА
рос. цена грошова оцінка (вираз) вартості уречевленої в товарі праці, грошовий вираз вартості товару, величина його вартості. Визначається …
ЦІНА DAF
рос. цена DAF передбачена міжнародним контрактом ціна експортного товару, до якої, крім вартості товару, включається вартість його транспортування …
ЦІНА ІНТЕРВЕНЦІЙНА
рос. цена интервенционная спеціально встановлювана заохочувальна ціна (підвищена) при закупівлях окремих видів товарів, що здійснюються державою …
ЦІНА АУКЦІОННА
рос. цена аукционная первинна ціна, встановлена на товар (стартова). Реальні купівельні ціни на майнові цінності визначаються у процесі …
ЦІНА БІРЖОВА
рос. цена биржевая Див. Біржова ціна.
ЦІНА БАЗИСНА
рос. цена базисная 1. Попередньо узгоджена між договірними сторонами (продавцем і покупцем) ціна, що є основною (базисною) для визначення реальної …
ЦІНА БЕЗЗБИТКОВОСТІ
рос. цена безубыточности ціна реалізації товару, при використанні якої товаровиробник покриває лише суму виробничих витрат, не отримуючи прибутку.
ЦІНА БРУТТО
рос. цена брутто ціна (попередня, початкова), встановлена на товар, цінні папери без урахування додаткових витрат. націнок, зборів, пов'язаних з …
ЦІНА ВІДПУСКНА
рос. цена отпускная ціна, за якою виробнича або оптова (гуртова) торговельна фірма реалізує товар для подальшого продажу.
ЦІНА ВАЛОВА
рос. цена валовая загальна сумарна ціна, що враховує, крім виробничих, витрати на зберігання, комплектування, транспортування, а також страхові та …
ЦІНА ВИРОБНИЦТВА
рос. цена производства ціна товару, в основу якої закладено матеріальні витрати, оплату праці, загальнозаводські витрати та середній розмір …
ЦІНА ГУРТОВА
рос. цена оптовая застосовується для продажу великими партіями для подальшого перепродажу. Як правило, вона завжди нижча за роздрібну ціну, …
ЦІНА ДДУ
рос. цена дду передбачена міжнародним контрактом поставка експортного товару за ціною, до якої разом з вартістю товару включено всі інші витрати …
ЦІНА ДЕМПІНГОВА
рос. цена демпинговая Див. Демпінгова ціна.
ЦІНА ДЕРЖАВНА
рос. цена государственная ціна, що централізовано встановлюється державними органами на окремі види товарів та послуг (напр., на електроенергію, …
ЦІНА ДОВІДКОВА
рос. цена справочная орієнтовно усереднена ціна, що діє на біржах і занесена у відповідні довідники, прейскуранти. Використовується при здійсненні …
ЦІНА ЗАГАЛЬНА
рос. цена общая 1. Ціна на весь закуплений товар. 2. Ціна, що включає всі витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією товару.
ЦІНА ЗЕМЛІ
рос. цена земли цінова вартість (сума), отримувана землевласником від покупця або орендаря за продаж чи здачу в оренду одиниці земельної площі.
ЦІНА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА
рос. цена внешнеторговая визначена зовнішньоторговельним контрактом ціна, за якою здійснюються експортні поставки товарів. В основу її визначення …
ЦІНА КАТАЛОГОВА
рос. цена каталоговая офіційно зафіксована на певний час ринкова (оптова і роздрібна) ціна, що зазначається (друкується) у каталогах виробничими, …
ЦІНА КАФ
рос. цена каф зазначена у міжнародних контрактах ціна, до якої, крім вартості самого товару, додаються витрати за транспортування вантажу до місця …
ЦІНА КОВЗКА
рос. цена скользящая встановлена фондовою угодою ціна, розмір якої може бути замінений у момент оплати покупцем до певних меж, відповідно до зміни …
ЦІНА КОМІСІЙНА
рос. цена комиссионная різновид роздрібної ціни, за якою здійснюється торговельна операція купівлі-продажу товару за дорученням довірителя за …
ЦІНА КОНВЕРСІЇ
рос. цена конверсии 1. Спеціальна ціна, яка застосовується при операціях з цінними паперами. Напр.. коли облігації можуть бути обмінені на інші …
ЦІНА КОНВЕРТОВАНА
рос. цена конвертируемая ціна цінних паперів, визначена (оцінена) у конвертованій валюті. Застосовується при здійсненні емісії і служить …
ЦІНА КОНТРАКТНА
рос. цена контрактная ціна, що зазначена в угоді (контракті) купівлі-продажу товару, у т. ч. при зовнішньоторговельних операціях. Може бути …
ЦІНА КОТИРУВАЛЬНА
рос. цена котировальная ціна. визначена на фондовому ринку на цінні папери, на підставі котирувань, які використовуються сторонами біржових …
ЦІНА КОШТОРИСНА
рос. цена сметная розрахункова (планова) ціна за матеріали, будівельні конструкції, витрати на експлуатацію технічного обладнання та устаткування, …
ЦІНА КРАСНА
рос. "цена "красная" ціна угоди, яка задовольняє і продавців, і покупців.
ЦІНА КРЕДИТУ
рос. цена кредита вартість оплати позичальником кредитного боргу за користування позиченими коштами, виражена у процентах до суми кредитних …
ЦІНА КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
рос. цена купли-продажи ціна, зазначена у контракті на купівлю-продаж товару, у т. ч. і при експортних поставках товарів. Див. також Ціна …
ЦІНА ЛІМІТНА
рос. цена лимитная Див. Лімітна ціна.
ЦІНА ЛІМІТОВАНА
рос. цена лимитированная мінімальна (оптимальна, максимальна) ціна, за якою державні, недержавні, акціонерні та інші організації гарантують …
ЦІНА ЛІЦЕНЗІЇ
рос. цена лицензии 1. Частина додаткового прибутку, який сплачується власникові ліцензії за впровадження (реалізацію) змісту ліцензії у практику …
ЦІНА МОНОПОЛЬНА
рос. цена монопольная Див. Монопольна ціна.
ЦІНА НА ПОСЛУГИ
рос. цена на услуги різновид цін, за якими господарські структури і населення сплачують за послуги суб'єктам, що їх здійснюють. У цьому …
ЦІНА НЕТТО
рос. цена нетто 1. Чиста ціна товару на місці його купівлі-продажу. 2. Для продавця-фактично одержана сума продажу товарів за вирахуванням витрат …
ЦІНА НОМІНАЛЬНА
рос. цена номинальная відправна біржова котирувальна ціна, за якою пропонується товар чи цінні папери для реалізації; зазначена у прейскурантах, …
ЦІНА НОУ-ХАУ
рос. цена ноу-хау узагальнюючий показник корисності і вартості ноу-хау — сукупності науково-технічних знань, секретів виробництва, винаходів. …

1 2 3 4 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.