Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ц (160)

< 1 2 3 4 > >>
ЦІНОУТВОРЕННЯ ВИДАТКОВЕ
рос. ценообразование затратное ціноутворення. в основі формування цін якого закладені витрати виробництва та обігу.
ЦІНОУТВОРЕННЯ РИНКОВЕ
рос. ценообразование рыночное ціноутворення, для якого визначальним є співвідношення на ринку попиту і пропозиції.
ЦІНОУТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ДЕРЖАВНЕ
рос. ценообразование централизованное государственное ціноутворення, яке базується на політиці держави щодо визначення розмірів цін на окремі …
ЦЕДЕНТ
рос. цедент 1. Особа, яка передає право одержання грошей за векселем чи іншим грошовим зобов'язанням іншій особі. 2. У страхуванні — страхова …
ЦЕЙТНОТ
рос. цейтнот 1. У шаховій чи шашковій партії — нестача часу для обдумування і здійснення ходів, який в офіційних змаганнях регламентується. 2. …
ЦЕЙХГАУЗ
рос. цейхгауз складське приміщення для зберігання запасів зброї, спорядження, продовольства тощо. Переносно — складські приміщення у річкових …
ЦЕНЗ
рос. ценз 1-У Стародавньому Римі — періодичний перепис майна громадян для оподаткування. 2. У Західній Європі за середньовіччя — подать (чинш). 3. …
ЦЕНЗИТАРІЙ
рос. цензитарий середньовічний селянин, який сплачував натуральний або грошовий оброк, чинш.
ЦЕНЗОР
рос. цензор 1. У Стародавньому Римі — посадова особа, що здійснювала проведення цензу — контроль над державними фінансами, нагляд за дотриманням …
ЦЕНТ
рос. цент 1. Розмінна монета США, дорівнює 1/100 долара. 2. Розмінна монета Австралії, Канади, Кенії, Ліберії, Нідерландів, Нової Зеландії, …
ЦЕНТАЛ
рос. центал одиниця ваги в англійській системі мір, що дорівнює 100 фунтам (англійським) — 45,3592 кг.
ЦЕНТИ...
рос. центи... те саме, що й санти...
ЦЕНТНЕР
рос. центнер 1. Одиниця маси, ваги, що дорівнює 100 кг. 2. Неметрична міра маси (ваги) в ряді країн, яка дорівнює 100 фунтам (напр., в Англії і …
ЦЕНТР
рос. центр 1. Середина чогось. 2. Центральна територіальна частина населеного пункту. 3. Населений пункт адміністративно-територіального …
ЦЕНТР ЗАТРАТ
рос. центр затрат виробничий підрозділ компанії, який займається розробкою і здійсненням нормативів витрачання ресурсів.
ЦЕНТР ОФШОР
рос. центр оффшор фінансові центри, ринки у зонах із пільговим податковим контролем. Ними є, зокрема, Бермуди, Гонконг, Кіпр, Панама.
ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
рос. централизация 1. Зосередження керівництва, управління, нагромадження чогось в єдиному центрі. 2. Зосередження переважної більшості функцій …
ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КАПІТАЛУ
рос. централизация капитала зростання розмірів капіталу, збільшення розмірів підприємств внаслідок об'єднання кількох капіталів або поглинання …
ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКУ
рос. централизация учета організація бухгалтерського обліку, за якою усі первинні і зведені документи різних структур, підрозділів поступають у …
ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ
рос. централизация управления 1. Зосередження управління в одному центрі, в одних руках. У централізованих структурах управління переважають …
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЕКОНОМІКА
рос. централизованная экономика економіка. що управляється централізовано державними організаціями на основі директивних планів і програм, прямого …
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА
рос. централизованная вычислительная сеть мережа, що складається з однієї обчислювальної системи, до якої термінали підключені радіальне.
ЦЕНТРАЛІЗОВАНО-ПЛАНОВА ЕКОНОМІКА
рос. централизованно-плановая экономика економічний устрій країни, який заснований на засадах автаркії. Має дві характерні риси: державна …
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
рос. центральна рада перший після поновлення української державної незалежності орган управління державою. П.Р. утворена в Києві 1-4 квітня 1917 …
ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК
рос. центральный банк головний банк країни, наділений особливими методичними функціями. Це емісійний, кредитний, розрахунковий і касовий центр …
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. центральный депозитарий ценных бумаг фінансовий інститут, на який покладено завдання запису на рахунок і обігу переказом з рахунку на рахунок …
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОЦЕСОР
рос. центральный процессор 1. Процесор, що виконує у даній цифровій обчислювальній системі основні функції щодо обробки даних і управління роботою …
ЦЕНТРАЛЬНО-АМЕРИКАНСЬКИЙ СПІЛЬНИЙ РИНОК (ЦАСР)
рос. Центрально-американский общий рынок (ЦАОР) ринок, що об'єднує Коста-Ріку, Ель-Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Нікарагуа. Набув чинності у …
ЦЕРБЕР
рос. цербер 1. У давньогрецькій міфології — чудовисько, триголовий пес зі зміїним хвостом, що охороняв вхід до підземного царства Аїду. 2. …
ЦЕРЕМОНІАЛ
рос. церемониал офіційно прийнятий розпорядок (протокол) проведення урочистостей, прийомів, процесій тощо.
ЦЕРЕМОНІЯ
рос. церемония 1. Урочиста офіційна акція, прийом високих посадових осіб відповідно до існуючого етикету, правил і етичних норм. 2. Переносно — …
ЦЕРЕМОННИЙ
рос. церемонный 1. Той, що дотримується прийнятих умов, правил, етикету — витончено ввічливий, манірний. 2. Переносно — той, що вимагає особливої …
ЦЕСІОНАРІЙ
рос. цессионарий правоспадкоємець, особа, якій передається право на операції з будь-чим або на власність. Ц. можливий, якщо не суперечить закону …
ЦЕСІОНЕР
рос. цессионер Див. Цесіонарій.
ЦЕСІЯ
рос. цессия поступка вимоги у зобов'язанні іншій особі або передання своїх прав на що-небудь іншій особі. Здійснюється укладанням угоди між …
ЦЕХ
рос. цех 1. В епоху феодалізму — об'єднання ремісників однієї або близьких спеціальностей з метою захисту власних виробничих інтересів, …
ЦЕХІН
рос. цехин стародавня золота монета, що карбувалась у Венеції. З середини XVI ст. карбувалась у ряді європейських країн під назвою дукатів.
ЦЕХОВИЙ
рос. цеховый 1. Той, що стосується цеху, належить йому. 2. Переносно — вузький, замкнутий у межах своєї групи (цеху), гуртка, професії, …
ЦЗЯО
рос. цзяо грошовий знак Китайської Народної Республіки, дорівнює 1/10 юаня, або 10 финям.
ЦИВІЛІЗАЦІЯ
рос. цивилизация 1. Синонім культури. 2. Рівень, ступінь розвитку матеріальної та духовної культури, досягнутий даною суспільно-економічною …
ЦИВІЛІЗОВАНИЙ
рос. цивилизованный прилучений до цивілізації, той, що досяг достатнього рівня культури, освіти.
ЦИВІЛІСТ
рос. цивилист юрист — спеціаліст у галузі цивільного права.
ЦИВІЛІСТИКА
рос. цивилистика 1. Узагальнююче поняття, яке іноді вживають для визначення суспільних відносин цивільно-правового змісту. 2. Галузь правової …
ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
рос. гражданское судопроизводство точно регламентований нормами цивільно-процесуального права порядок провадження цивільних справ і виконання …
ЦИВІЛЬНИЙ
рос. гражданский штатський, невійськовий.
ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ
рос. гражданский иск у кримінальній справі — вимога потерпілого від злочину відшкодувати матеріальні збитки, заподіяні внаслідок вчинення злочину, …
ЦИВІЛЬНОЗНАВСТВО
рос. граждановедение наука, предмет, що вивчає цивільне право у його зв'язку з економічною поведінкою і економічними інтересами людей, способом …
ЦИКЛ ДІЇ ОПЦІОНУ
рос. цикл действия опциона строк дії опціонів різного класу. Найчастіше не перевищує чотирьох місяців.
ЦИКЛ ДЕМОГРАФІЧНИЙ
рос. цикл демографический повний цикл відтворення трудових ресурсів (зміна працездатного покоління). Як показник використовується у моделях …
ЦИКЛ ЖИТТЄВИЙ
рос. жизненный цикл період часу від зародження (ідеї, програми, нового товару тощо) до впровадження в життя, період життя й діяльності і поступове …

< 1 2 3 4 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.