Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ч (91)

1 2 > >>
ЧАЙХАНА
рос. чайхана підприємство громадського харчування, чайна в країнах Середньої Азії.
ЧАРКА
рос. чарка заст. 1. Міра об'єму рідини у Росії, що дорівнювала 1/10 штофа, або 2 шкалики. Шкалик дорівнював 0,123 л. 2. Склянка для вживання …
ЧАРТЕР
рос. чартер 1. Угода між власником транспортного засобу і винаймачем на предмет перевезення вантажів або пасажирів, якою передбачається винаймання …
ЧАРТЕР БАНКІВСЬКИЙ
рос. чартер банковский документ на право ведення банківських операцій.
ЧАРТЕР ПОВІТРЯНИЙ
рос. чартер воздушный договір фрахтування повітряних транспортних засобів, що передбачає наймання всієї місткості або частини одного чи кількох …
ЧАРТЕР РЕЙСОВИЙ
рос. чартер рейсовый чартер на здійснення рейсу або рейсів між певними портами або районами навантаження і розвантаження.
ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
рос. чартерные перевозки нерегулярні перевезення, що здійснюються за договорами чартеру.
ЧАРТЕРНА УГОДА
рос. чартерное соглашение двостороння угода, документ, який регламентує правові і майнові відносини між власником транспортного засобу та клієнтом …
ЧАРТИСТ
рос. чартист фінансовий аналітик, котрий аналізує і узагальнює кон'юнктуру, в основному ціноутворення на ринку цінних паперів, прогнозує тенденції …
ЧАС ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ
рос. время открытия наследства день смерті спадкоємця. При оголошенні його безвісти відсутнім чи померлим — день набирає законної сили рішенням …
ЧАС ВІЛЬНИЙ
рос. время свободное вільний від роботи час, який використовується людиною за власним бажанням.
ЧАС ВИРОБНИЦТВА
рос. время производства період з моменту надходження предметів і знарядь праці у виробничу сферу до завершення виготовлення і здачі готового …
ЧАС РОБОЧИЙ
рос. время рабочее період, протягом якого працівник має бути на роботі і виконувати службові обов'язки.
ЧАСТКОВА ВІДМОВА ВІД АКЦЕПТУ
рос. частичный отказ от акцепта відмова від оплати у повному розмірі документів (грошових і товарних), зумовлена різними причинами: відвантаженням …
ЧАСТКОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
рос. частичная ответственность у цивільному праві — невигідні наслідки невиконання чи неналежного виконання одного спільного зобов'язання кількома …
ЧАСТКОВА ВЛАСНІСТЬ
рос. частичная собственность спільна власність кількох осіб, у якій визначено частку, належну кожному співвласникові. Володіння, користування і …
ЧАСТКОВА ОПЛАТА
рос. частичная оплата оплата рахунків і платіжних вимог постачальників не у повній сумі, а частково, що може бути передбачене умовами договору …
ЧАСТКОВА УЧАСТЬ
рос. долевое участив міра, частка власних ресурсів, коштів, внесених до загальної справи кожним з її учасників (напр., частка у статутному фонді …
ЧАСТКОВИЙ АКЦЕПТ
рос. частичный акцепт право платника оплатити вимогу постачальника частково, якщо це дозволяють умови, передбачені певними угодами, контрактами, …
ЧАСТКОВИЙ СЕРТИФІКАТ
рос. частичный сертификат документ, який підтверджує право власника акцій на доходи, пропорційні їх номінальній вартості у разі, коли номінальна …
ЧАСТКОВО КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА
рос. частично конвертируемая валюта національна валюта країн, обмін якої на іноземну валюту обмежений окремими видами обмінних операцій і …
ЧЕК
рос. чек 1. Фінансовий документ, складений за встановленою формою, що містить беззаперечний наказ власника рахунку (чекодавця) кредитній установі …
ЧЕК ІМЕННИЙ
рос. чек именной чек, виданий на певну особу (юридичну або фізичну).
ЧЕК АКЦЕПТОВАНИЙ
рос. чек акцептированный Див. Акцептований чек.
ЧЕК АНУЛЬОВАНИЙ
рос. чек анулированный повністю виплачений чек з зазначеним індосаментом — підлягає погашенню і не підлягає поверненню.
ЧЕК БАНКІВСЬКИЙ
рос. чек банковский чек, який використовується при банківських операціях для здійснення платежів за комерційними операціями в основному …
ЧЕК ГРОШОВИЙ
рос. чек денежный чек, оплату якого здійснюють шляхом видачі готівкових грошей його пред'явникові.
ЧЕК ГУМОВИЙ
рос. чек "резиновый" чек, не забезпечений залишком необхідних сум на банківському рахунку.
ЧЕК ДОРОЖНИЙ
рос. чек дорожный чек, що є платіжною вимогою для одержання валюти туристами — власниками чека, в якому містяться зразки їхніх підписів,
ЧЕК ЖИТЛОВИЙ
рос. чек жилищный використовується як засіб платежу для придбання житлових об'єктів приватизації.
ЧЕК ЗАСВІДЧЕНИЙ
рос. чек удостоверенный чек, прийнятий банком до сплати з відповідним підтвердженням, засвідчений підписом про прийняття до оплати.
ЧЕК ЗВОРОТНИЙ
рос. чек возвратный чек, який виписується на користь банку (платника) у разі оплати ним неправильно оформлених документів або надлишкової чи …
ЧЕК ЗОЛОТИЙ
рос. чек золотой цінний папір, забезпечений золотим еквівалентом, який гарантує його власникові одержання прибутку в золоті. Приймається до …
ЧЕК КРОСИРОВАНИЙ
рос. чек кроссированный чек, за яким банк з наказу власника чека платить іншому банкові або своєму клієнтові (власнику поточного рахунку) шляхом …
ЧЕК ЛІМІТОВАНИЙ
рос. чек лимитированный розрахунковий чек, виписаний банком-чекодавцем клієнтові — власникові чека із зазначеною у чеку сумою. Часто …
ЧЕК НА ВИПЛАТУ ДОХОДІВ ВІД ОБЛІГАЦІЙ
рос. чек на выплату доходов по облигациям чек-вексель на одержання готівкою дивідендів або одержання процентів за облігаціями. При видачі такий …
ЧЕК НА ПРЕД'ЯВНИКА
рос. чек на предьявителя чек, виписаний на пред'явника, що дає змогу одержувати грошові суми будь-якій особі, яка пред'явила чек.
ЧЕК ОРДЕРНИЙ
рос. чек ордерный чек, виписаний на певну особу з обов'язковим зазначенням про наказ сплати.
ЧЕК ПОКУПЦЯ
рос. чек покупателя квитанція каси, якою стверджується прийняття певної суми грошей від клієнта — майбутнього покупця. Дає право на одержання …
ЧЕК ПОСВІДЧЕНИЙ
рос. чек удостоверенный чек з підписом банку про прийняття його до платежу.
ЧЕК ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ
рос. чек приватизационный цінний папір, виданий державними органами на пред'явника, що має номінальну грошову вартість і може використовуватись як …
ЧЕК ПРОТИ ДОКУМЕНТІВ
рос. чек против документов оплата купленого товару чеком при передачі покупцеві документів на одержання товару. Проводиться через банк, який …
ЧЕК РОЗРАХУНКОВИЙ
рос. чек расчетный Див. Розрахунковий, чек.
ЧЕК ТОВАРНИЙ
рос. чек товарный документ, що видається продавцем товару покупцеві для підтвердження сплати і проведення операції купівлі-продажу товару та …
ЧЕК ТРЕВЕЛІНГ
рос. чек тревеллинг туристичний чек, який може обмінюватись на вільно конвертовану міжнародну валюту або на валюту країни перебування як засіб …
ЧЕК-КАУНТЕР
рос. чек-каунтер форма розписки, що видається вкладникам банку у разі часткового вилучення банком грошових сум з рахунків своїх клієнтів.
ЧЕК-РОЗПИСКА
рос. чек-расписка загальна форма чека, на корінці якого дається інформація про мету платежу.
ЧЕКАНКА МОНЕТ
рос. чеканка монет виключне право держави на виготовлення монет. Здійснюється спеціальною державною організацією — монетним двором.
ЧЕКОВА КНИЖКА
рос. чековая книжка чекові бланки, формуляри, виготовлені у вигляді книжечки, які видаються банком клієнтові — власникові рахунку на право …
ЧЕКОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
рос. чековый инвестиционный фонд спеціалізована фінансова установа у формі інвестиційного фонду, що приймає у населення приватизаційні чеки …

1 2 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.