Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ш (70)

1 2 > >>
ШАБЛОН
рос. шаблон 1. Взірець (еталон), за яким виготовляють однорідні вироби або звіряють (ототожнюють) форму готових виробів. 2. Кресленик …
ШАГ
рос. шаг українська назва польсько-литовської срібної монети ХVІІ-ХVІІІ ст. вартістю в три гроші. У російській валюті шаг дорівнював 2 копійкам, а …
ШАНС
рос. шанс імовірність успіху, здійснення будь-яких намірів, планів, можлива удача.
ШАНТАЖ
рос. шантаж злочин, що полягає в погрозі розголошення компрометуючих або начебто компрометуючих відомостей з метою одержання якихось вигод.
ШАРІАТ
рос. шариат система норм мусульманського права, а також релігійно-обрядових настанов і правил, що мають силу закону для мусульман.
ШАРВАРОК
рос. шарварок додаткова (крім панщини) феодальна повинність в Україні XV -XVIII ст. і праця на будівництві та ремонті шляхів, мостів, гребель, …
ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ
рос. скорость обращения денег кількість обертів на рік, яку кожна грошова одиниця із загальної їх маси, що перебуває в обігу, здійснює в процесі …
ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
рос. скорость передачи данных середня кількість біт, символів або блоків, що передаються за одиницю часу між двома відповідними пристроями системи …
ШЕДЕВР
рос. шедевр 1-У середні віки — зразки виробів, які мали подавати ремісники, щоб здобути звання майстра. 2. Визначний твір науки, літератури, …
ШЕДУЛА
рос. шедула розряди, групи, за якими класифікуються джерела доходів при обкладенні їх прибутковим податком.
ШЕДУЛЯРНИЙ ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК
рос. шедулярный подоходный налог податок, який, на відміну від глобального прибуткового податку, утримується не з сукупного доходу платника …
ШЕКЕЛЬ
рос. шекель грошова одиниця Ізраїлю.
ШЕРИФ
рос. шериф 1. У деяких країнах (напр., США) виборна або призначувана монархом (у Великобританії) службова посадова особа, що здійснює …
ШЕФ
рос. шеф начальник, керівник підприємства, установи.
ШЕФМОНТАЖ
рос. ішефмонтаж спостереження і організаційно-технічне керівництво за постачанням і монтажем устаткування його постачальниками, що здійснюють …
ШЕФСТВО
рос. шефство форма благодійництва, громадської діяльності (підтримки), систематичної допомоги (піклування), що надається однією особою (юридичною …
ШИК
рос. шик показна вишуканість у манерах, одязі тощо.
ШИЛІНГ
рос. шиллинг грошова одиниця Австрії, поділяється на 100 грошів, а також деяких африканських країн (Кенії, Танзанії та ін.) 100 центів.
ШИНОК
рос. шинок одна з найдавніших форм громадського харчування в Україні з певним асортиментом страв і напоїв. Див. також Бар, Кафетерій..
ШИПЧАНДЛЕР
рос. шипчандлер фірма, що забезпечує судна продовольством і постачає для них технічні засоби.
ШИРМА
рос. ширма 1. Переносна легка перегородка з рам-стулок, обтягнутих тканиною. 2. Переносно — те, що використовується як прикриття чогось у …
ШИРОКОМОВНА МЕРЕЖА
рос. широковещательная сеть мережа ЕОМ, у якій сигнал, що передається однією станцією мережі, може бути прийнятий усіма іншими її станціями.
ШИРОКОПОЛОСНА ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА
рос. широкополосная локальная сеть локальна мережа, в одному каналі зв'язку якої може передаватися кілька сигналів одночасно.
ШИРПОТРЕБ
рос. ширпотреб 1. Найпростіші, звичайні товари широкого вжитку. 2. Характеристика товару масового попиту і невисокої якості.
ШИФР
рос. шифр 1. Код, значення елементів якого і правила кодування відомі обмеженому колу осіб. Використовується для шифрування інформації з метою її …
ШИФР ДОКУМЕНТА
рос. шифр документа умовний реєстраційний знак, що наносять на документи, інформаційні матеріали для їх систематизації при користуванні й …
ШИФР РАХУНКІВ
рос. шифр счетов 1. Присвоєний, уніфікований, власний код рахунків бухгалтерського обліку, банківської системи. 2. Номер, що його визначено планом …
ШИФР ТОВАРУ
рос. шифр товара сукупність умовних букв, знаків, позначок, з допомогою яких дається кодована характеристика товару: належність до певної товарної …
ШИФРУВАННЯ
рос. шифрование ведення записів повідомлень з допомогою умовних знаків, кодів, цифр і літер; наука, що розробляє математичну теорію і практику …
ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ
рос. вредные условия труда комплекс факторів, які негативно впливають на здоров'я працівника (забруднення повітря, вібрація, випромінювання тощо). …
ШКІДНИЦТВО
рос. вредительство злочин, спрямований на підрив економіки, грошової системи, а також діяльність державних чи інших організацій з метою ослаблення …
ШКАЛА
рос. шкала 1. Деталь вимірювальних приладів; пряма лінія, поділена на рівні частини, що відповідають значенням вимірюваної величини (лінійка, …
ШКАЛА ЗАМОВЛЕННЯ
рос. шкала заказа замовлення на купівлю (або продаж) цінних паперів, у якому зазначається загальна їх кількість для продажу за обумовленим …
ШКАЛА ПРІОРИТЕТІВ
рос. шкала приоритетов виведена за рангом сукупність ознак, що характеризують перевагу того чи іншого товару тощо.
ШКАЛА ЦІН
рос. шкала цен класифікація цін на товари й послуги однієї фірми залежно від їх класифікації за якістю, модифікаціями, дизайном тощо.
ШКОДА
рос. ущерб у цивільному праві — знищення або зменшення особистого чи суспільного блага. Майнову Ш., виражену в грошовій формі, називають збитком.
ШКОДА МАТЕРІАЛЬНА
рос. ущерб материальный майнові або грошові втрати внаслідок невиконання або неналежного виконання покладених на працівників функцій, порушення …
ШКОЛА
рос. школа 1. Навчально-виховний загальноосвітній заклад. 2. Приміщення, де розташований навчально-виховний заклад. 3. Система освіти, сукупність …
ШЛАГБАУМ
рос. шлагбаум спеціальний пристрій, встановлений упоперек транспортних шляхів, що періодично перекриває рух транспортних засобів і пішоходів. 2. …
ШЛЮЗ
рос. шлюз 1. Пристосування у вигляді широкого похилого жолоба для промивання золотоносної породи. 2. Споруда з двох ізольованих перемичок з лазом …
ШЛЯГЕР
рос. шлягер 1. Модна популярна пісня, мелодія. 2. Переносно — будь-яка рекламна новинка.
ШЛЯХЕТНІСТЬ
рос. шляхетность вишуканість у поводженні, поведінці, діях, манерах; лицарство.
ШОДЗИНКА
рос. шодзинка регулювання (зменшення, збільшення чи переміщення) кількості робітників на різних ділянках виробничого процесу з метою регулювання …
ШОКОВА ТЕРАПІЯ
рос. шоковая терапия комплекс радикальних заходів, спрямованих на оздоровлення економіки, що супроводжується тимчасовими негативними явищами: …
ШОМАЖ
рос. шомаж страхування втрат прибутку та інших фінансових збитків, що виникають внаслідок зупинення виробництва через стихійні лиха.
ШОП-ТУР
рос. шоп-тур організована зарубіжна поїздка за наміченим маршрутом, переважно з метою придбання товарів, як правило, для подальшого їх перепродажу.
ШОУ
рос. шоу 1. Вистава розважально-концертного жанру. 2. Переносно — природна демонстрація чогось малоймовірного з метою рекламування, з викликом …
ШОУЇНГ
рос. шоуинг термін рекламного бізнесу, що означає межі охоплення певної місцевості, автотраси засобами реклами, розміщеної на плакатах, щитах, …
ШПИГУНСТВО
рос. шпионаж заздалегідь сплановане, зумисне передавання, вилучення, викрадення або збирання відомостей, що становлять державну, військову, …
ШПИГУНСТВО ПРОМИСЛОВЕ
рос. шпионаж промышленный таємне збирання інформації, викрадення документів, матеріалів, зразків, які становлять виробничу, промислову, технічну, …

1 2 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.