Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру В (472)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
ВІРТУАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ
рос. виртуальная память (англ. virtual memory) — простір пам'яті, який може розглядатися користувачем обчислювальної системи як адресована основна …
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ
рос. виртуальная реальность комбінація технологій, технічних засобів зорових та інших ефектів, яка дає змогу користувачеві відчути себе у …
ВІРТУАЛЬНА СИСТЕМА
рос. виртуальная система (англ. virtual system) — 1. Операційна система, яка забезпечує в режимі розподілу часу багатьох користувачів віртуальними …
ВІРТУАЛЬНИЙ ДИСК
рос. виртуальный диск (англ. virtual disk) — логічне обладнання, з яким програма взаємодіє як з диском, але відповідне фізичне обладнання може …
ВІРУС
рос. вирус (англ. virus) — комп'ютерна програма, створена для зашкодження нормальної роботи програмного забезпечення. В. впроваджуються в …
ВІТРИНА
рос. витрина (фр. vitrine, vitre — віконне скло) — вікна у крамницях, культурологічних приміщеннях з виставленими товарами, засобами реклами. …
ВІТТЕВЕЄНА ФОНД
рос. виттевеена фонд (англ. Witteveen fund) — спеціальний фонд, створений МВФ за рахунок ресурсів провідних промислове розвинутих країн, а також …
ВІЦЕ
рос. вице (лат. vice — замість) — у складних словах-термінах означає "заступник", "помічник", напр., віце-консул.
ВІЦЕ-БРОКЕР
рос. вице-брокер (від. латин. vice — замість і англ. broker, від broke — займатись маклерством) — помічник брокера на біржі.
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
рос. вице-президент одна з найвищих посадових осіб на фірмі, в корпорації, заступник президента; керує одним із основних напрямів діяльності …
ВА-БАНК
рос. ва-банк (фр. va banque, букв. — йде банк) — 1. У картах — гра на всі гроші, що є у банку. 2. Дія, пов'язана з великим ризиком; буквально: …
ВАГА НАТУРАЛЬНА
рос. вес натуральный загальноприйнятий термін, що визначає систему мір певного обсягу продуктів (товарів). За одиницю об'єму беруться у різних …
ВАГОНО-ГОДИНА
рос. вагоно-час одиниця виміру обсягу витрат часу вантажних вагонів у робочому та у неробочому парках. Визначається множенням середньодобової …
ВАГОНО-КІЛОМЕТР
рос. вагоно-километр показник, який характеризує відстань, пройдену вагонами у складі вантажних і пасажирських потягів. Визначають за маршрутами …
ВАГОНООБОРОТ
рос. вагонооборот кількість вагонів, що прибули на станцію і відійшли від неї за звітний період (місцевих, з якими на певній станції проводились …
ВАЖКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
рос. тяжелая промышленность сукупність галузей промисловості, які виготовляють здебільшого засоби виробництва: знаряддя праці (машини, агрегати, …
ВАКАНСІЯ
рос. вакансия (фр. vacanse, від латин. vacans — вільний) — наявність незайнятого робочого місця, посади, на яку може бути прийнятий новий …
ВАЛІДНІСТЬ
рос. валидность (фр. valide — законний, дійсний) — ознака надійності, чинності вихідної інформації, яка використовується в економічних …
ВАЛІЗА
рос. чемодан (від франц. valise — валіза, чемодан) — 1. Поштовий контейнер (мішок) дипломатичного кур'єра, який відповідно до міжнародного права …
ВАЛЕНТНІСТЬ
рос. валентность здатність реагувати певним чином на предмети і явища. Застосовується відносно ставлення споживача до чого-небудь чи кого-небудь: …
ВАЛОВА МІСТКІСТЬ СУДНА
рос. валовая вместимость судна обсяг приміщення судна, який відображається в умовних одиницях виміру — реєстрових тоннах, якими визначається обсяг …
ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ
рос. валовая продукция показник статистики, що означає сумарний обсяг продукції, виготовленої у певній галузі за певний період часу (як правило, …
ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
рос. валовая продукция предприятия показник, який відображає загальний обсяг продукції, виготовленої підприємством за певний період (квартал, рік) …
ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
рос. валовая продукция промышленности показник, який характеризує у грошовому виразі загальний результат основної виробничої діяльності всіх …
ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
рос. валовая продукция сельского хозяйства загальний обсяг с.-г. продукції у грошовому виразі. Є однією зі складових сукупного суспільного …
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП)
рос. валовой внутренний продукт (ВВП) один із найважливіших показників, що виражає обчислену в ринкових цінах сукупну вартість кінцевого продукту …
ВАЛОВИЙ ДОХІД
рос. валовой доход обчислений у грошовому виразі сумарний річний дохід підприємства, фірми, одержаний у результаті виробництва і продажу …
ВАЛОВИЙ ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА
рос. валовой доход предприятия новостворена вартість колективом підприємства за певний проміжок часу (місяць, квартал, півріччя, рік). Тобто …
ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП)
рос. валовой национальный продукт (ВНП) один із найпоширеніших узагальнюючих макроекономічних показників. Обчислена за ринковими цінами вартість …
ВАЛОВИЙ ОБОРОТ
рос. валовой оборот сумарна вартість усього обсягу продукції, виготовленої підприємством за певний проміжок часу, найчастіше за рік. Включає не …
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК
рос. валовая прибыль сума грошових надходжень підприємства, одержана внаслідок його виробничо-господарської діяльності за мінусом (вирахуванням) …
ВАЛОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ
рос. валовой общественный продукт показник статистики, аналогічний валовій продукції, обчислений у масштабах країни. В.с.п. — це виміряна в …
ВАЛОРИЗАЦІЯ
рос. валоризация (фр. valorisation) — 1. Штучне підвищення ціни товарів, курсу цінних паперів, валюти внаслідок заходів, які вживає держава, уряд. …
ВАЛОРНЕ СТРАХУВАННЯ
рос. валорное страхование страхування особливо цінних предметів.
ВАЛЬВАЦІЯ
рос. вальвация (фр. valuation- підрахунок, оцінка) — встановлення курсу (вартості) іноземної валюти щодо національної грошової одиниці. На відміну …
ВАЛЮТА
рос. валюта (італ. valuta, від латин. valeo — коштую) — 1. Грошова одиниця країни (національна В.), яка використовується в даній державі. Напр., …
ВАЛЮТА БАЗИСНА
рос. валюта базисная Див. Базисна валюта.
ВАЛЮТА ВЕКСЕЛЯ
рос. валюта векселя валюта, у якій виставлено вексель у міжнародному обороті — звичайно у валюті країни кредитора або боржника.
ВАЛЮТА ЗАМКНУТА
рос. валюта замкнутая неконвертована валюта, яка використовується лише у межах однієї країни.
ВАЛЮТА КЛІРИНГОВА
рос. валюта клиринговая валютна одиниця, яку використовують у клірингових розрахунках між країнами, що уклали угоду про збалансування взаємного …
ВАЛЮТА КОНВЕРТОВАНА
рос. валюта конвертируемая Див. Конвертована валюта.
ВАЛЮТА НАЦІОНАЛЬНА
рос. валюта национальная валюта, яку випускає певна держава (національний банк держави) і яку використовують як перевідний курс для перерахунку …
ВАЛЮТА ПАРАЛЕЛЬНА
рос. валюта параллельная (від латин. valeo — коштую і грец. parallelos — що йде поруч) — додатково випущений різновид державних грошових знаків …
ВАЛЮТА ПЛАСТИКОВА
рос. валюта пластиковая пластикові розрахункові гроші — кредитні картки, які виконують функції грошових знаків.
ВАЛЮТА РЕЗЕРВНА
рос. валюта резервная Див. Резервна валюта.
ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ
рос. валюта страхования валюта, на основі якої укладено угоду на страхування. У ній передбачається сплачувати також і премію та суми страхового …
ВАЛЮТА ТВЕРДА
рос. валюта твердая сильна, стійка валюта зі стабільним курсом.
ВАЛЮТА УГОДИ
рос. валюта сделки валюта, за якою встановлюється ціна товару у зовнішньоторговельному контракті або за нею виражається сума наданого іншою …
ВАЛЮТА ЧАСТКОВО КОНВЕРТОВАНА
рос. валюта частично конвертируемая валюта, що має обмежені можливості обміну на інші валюти.
ВАЛЮТНІ БЛОКИ
рос. валютные блоки угруповання держав, створювані для зміцнення валютно-економічних позицій країни, яка очолює даний блок, шляхом прикріплення …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.