Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру В (472)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
ВАЛЮТНІ ВІДРАХУВАННЯ
рос. валютные отчисления частина валютних надходжень (виторгу), які підприємства відраховують національному банку або у державний валютний фонд за …
ВАЛЮТНІ ВИТРАТИ
рос. валютные расходы витрати валюти, пов'язані з виробничо-господарською, підприємницькою і непідприємницькою діяльністю: на закупки матеріалів, …
ВАЛЮТНІ ЗАПАСИ
рос. валютные запасы Див. Запаси, валютні.
ВАЛЮТНІ ЗОНИ
рос. валютные зоны валютні угруповання держав, створені під час і після Другої світової війни на основі довоєнних валютних блоків для проведення …
ВАЛЮТНІ КРЕДИТИ
рос. валютные кредиты 1. Різновид міжнародного кредиту, що надається у грошовій формі (в іноземній валюті) для придбання товарів, покриття …
ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ
рос. валютные ограничения система спланованих державних заходів, спрямованих на регулювання (обмеження) валютних операцій, встановлення контролю і …
ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
рос. валютные операции операції банків, фінансово-кредит-них установ, інших юридичних і фізичних осіб, що пов'язані з купівлею-продажем валюти, …
ВАЛЮТНІ РАХУНКИ
рос. валютные счета спеціальні рахунки в банках юридичних і фізичних осіб для здійснення банківських операцій з іноземною валютою.
ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ
рос. валютные резервы централізовані спеціальні запаси іноземної валюти, сконцентровані в системі національного банку країни або у міжнародних …
ВАЛЮТНІ РЕСУРСИ
рос. валютные ресурсы сконцентровані у банківсько-фінансовій системі країни або інших суб'єктах фінансово-комерційної діяльності фінансово-грошові …
ВАЛЮТНІ УГОДИ
рос. валютные соглашения двосторонні й багатосторонні угоди, які регламентують права та обов'язки договірних сторін при здійсненні …
ВАЛЮТНІ УМОВИ
рос. валютные условия умови розрахунків між зовнішньоторговельними партнерами. Традиційними умовами розрахунку, передбаченими міжурядовими …
ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ
рос. валютные ценности Див. Цінності валютні.
ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ
рос. валютная интервенция Див. Інтервенція валютна.
ВАЛЮТНА БІРЖА
рос. валютная биржа Див. Біржа валютна.
ВАЛЮТНА БЛОКАДА
рос. валютная блокада заходи, які вживає держава щодо обмеження обігу в ній валюти іншої країни для спонукання іншої країни виконувати певні …
ВАЛЮТНА ВИРУЧКА
рос. валютная выручка надходження іноземної валюти за рахунок експорту товарів і послуг, а також від міжнародних кредитів.
ВАЛЮТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
рос. валютная декларация документ у вигляді заяви, що пред'являється митниці й містить відомості про валюту, яку перевозять.
ВАЛЮТНА ЗМІЯ
рос. валютная "змея" система погоджених валютних курсів між європейськими державами, введена в 1972 р. У 1979 р. роль "змії" замінила нова …
ВАЛЮТНА ЗОНА
рос. валютная зона об'єднання групи держав, які дотримуються правил взаємних валютних відносин (угод, домовленостей), відповідно до яких …
ВАЛЮТНА КАСА КРАЇНИ
рос. валютная касса страны сукупність грошових надходжень в іноземній валюті, які має країна; складається з готівки й коштів на рахунках, у …
ВАЛЮТНА КРИЗА
рос. валютный кризис Див. Криза валютна.
ВАЛЮТНА МОНОПОЛІЯ
рос. валютная монополия виключне право держави проводити через уповноважені нею банки всі операції з дорогоцінними металами, іноземною валютою та …
ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА
рос. валютная политика складова економічної і зовнішньоекономічної політики держави. Здійснюється шляхом впливу на операції з валютою, на розмір …
ВАЛЮТНА САМООКУПНІСТЬ
рос. валютная самоокупаемость принцип госпрозрахункової діяльності підприємств та організацій. Передбачає відшкодування валютних збитків …
ВАЛЮТНА СВІТОВА СИСТЕМА
рос. валютная мировая система сукупність валютно-економічних відносин, зумовлених міжнародними економічними зв'язками, взаємозалежність …
ВАЛЮТНА СИСТЕМА
рос. валютная система сукупність валют, правил і норм їх використання і взаємного обміну, застосування як платіжних засобів, а також …
ВАЛЮТНА СПЕКУЛЯЦІЯ
рос. валютная спекуляция торгівля іноземною валютою з метою одержання спекулятивного прибутку від різниці між курсами валют. Здійснюється …
ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
рос. валютное законодательство сукупність правових норм, за якими регулюється обіг валютних цінностей у межах держави та відносини з іноземними …
ВАЛЮТНЕ КОТИРУВАННЯ
рос. валютная котировка встановлення курсів іноземних валют відповідно до кон'юнктури валютного ринку. Здійснюють здебільшого національні банки …
ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
рос. валютное регулирование діяльність державних органів щодо управління обігом валюти, контролю за валютними операціями, впливу на валютний курс …
ВАЛЮТНИЙ
рос. валютный все, що стосується валюти: В. договір, В. дефіцит, В. курс, В. ринок.
ВАЛЮТНИЙ АРБІТРАЖ
рос. валютный арбитраж операція, яка поєднує купівлю чи продаж валюти з відповідною контроперацією (угодою) для одержання прибутку за рахунок …
ВАЛЮТНИЙ БЛОК
рос. валютный блок валютна зона — угруповання кількох країн з метою встановлення валютної гегемонії і проведення єдиної валютної політики стосовно …
ВАЛЮТНИЙ ДЕМПІНГ
рос. валютный демпинг розширення експорту за заниженими цінами внаслідок зниження курсу національних грошей порівняно з їхньою купівельною …
ВАЛЮТНИЙ ДЕФІЦИТ
рос. валютный дефицит нестача валютних ресурсів держави для регулювання валютного ринку і здійснення розрахунків і платежів та забезпечення …
ВАЛЮТНИЙ ЗРІВНЮВАЛЬНИЙ РАХУНОК ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
рос. валютный уравнительный счет великобритании перший стабілізаційний орган, заснований 1932 р. після відмови Великобританії від золотого …
ВАЛЮТНИЙ КЛІРИНГ
рос. валютный клиринг офіційна угода про взаємне зарахування зустрічних потреб і зобов'язань, які виходять з вартісної рівності товарних поставок …
ВАЛЮТНИЙ КОЕФІЦІЄНТ
рос. валютный коэффициент курсове співвідношення, показники якого використовують під час перерахунку цін і грошових сум з однієї валюти в іншу. …
ВАЛЮТНИЙ КОРИДОР
рос. валютный коридор система правових, економічних і організаційних заходів, спрямованих на зменшення девальвації курсу національної валюти, …
ВАЛЮТНИЙ КОШИК
рос. валютная корзина набір національних валют, який використовується при котируванні іноземної валюти і для визначення валютного курсу …
ВАЛЮТНИЙ КУРС
рос. валютный курс ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни. Напр., коли валютний курс англійського фунта …
ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН
рос. валютный опцион (від латин. optio (optionis) — вільний вибір) — 1. Контракт на право купити або продати протягом договірного періоду і за …
ВАЛЮТНИЙ ПАРИТЕТ
рос. валютный паритет Див. Паритет валютний.
ВАЛЮТНИЙ ПОДАТОК
рос. валютный налог податок на операції щодо обміну валюти; збір, який держава накладає на трансакції з іноземною валютою.
ВАЛЮТНИЙ РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА
рос. валютный счет предприятия рахунок підприємства в іноземній валюті. Формується за рахунок платежів, що надходять від зовнішньоекономічної …
ВАЛЮТНИЙ РИЗИК
рос. валютный риск небезпечність валютних втрат внаслідок зміни курсу валюти ціни до валюти платежу в період між підписанням контракту й …
ВАЛЮТНИЙ РИНОК
рос. валютный рынок сфера, внутрі якої здійснюється купівля-продаж іноземної валюти на основі попиту й пропозиції. Поділяється на біржовий (може …
ВАЛЮТНИЙ СОЮЗ
рос. валютный союз група країн, які встановили межі взаємних коливань курсів національних валют відповідно до укладеної ними міждержавної угоди.
ВАЛЮТОВАНИЙ ПОЛІС
рос. валютированный полис страховий поліс, у якому зафіксована страхова сума. Зазначена в такому полісі, вона вважається погодженою між …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.