Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру В (472)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
ВАЛЮТУВАННЯ
рос. валютирование у фінансово-кредитній практиці — зазначення строку, з якого починається нарахування процентів на суми, які дебітуються або …
ВАНДАЛІЗМ
рос. вандализм (лат. vandali- давньогерманські племена, що вирізнялись жорстокістю) — непотрібне, безглузде нищення матеріальних і культурних …
ВАНТАЖ
рос. груз товарно-матеріальні цінності, що перебувають у стані транспортування, переміщення, збереження у транспортних засобах.
ВАНТАЖНІ ПОТОКИ
рос. грузовые потоки цілеспрямовані сплановані постійні потоки вантажів у певному напрямку протягом певного періоду визначеними видами транспорту.
ВАНТАЖНА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
рос. грузовая таможенная декларация документ, який засвідчує вид, обсяг, склад підготовленого до відправки вантажу, що перевозиться через …
ВАНТАЖНИЙ ЗБІР
рос. грузовой сбор Див. Збір вантажний.
ВАНТАЖОВІДПРАВНИК
рос. грузоотправитель юридична або фізична особа, котра відправляє у зазначений в супровідних транспортних документах пункт певну кількість …
ВАНТАЖООБОРОТ
рос. грузооборот обсяг вантажних перевезень залізничним, автомобільним, морським, річковим, повітряним або трубопровідним транспортами. В. …
ВАНТАЖООТРИМУВАЧ
рос. грузополучатель юридична або фізична особа, якій належить отримати вантаж у зазначеному вантажовідправником пункті.
ВАРІАНТ
рос. вариант (від латин. varians (variantis) — змінний) — 1. Видозміна, різновид чого-небудь (напр., В. плану, В. програми). 1. Одна з кількох …
ВАРІАНТ ПРОГНОЗУ
рос. вариант прогноза один із прогнозів, що входить до групи прогнозів об'єкта прогнозування, обчислених на основі застосування різних …
ВАРІАЦІЙНА СТАТИСТИКА
рос. вариационная статистика розділ математичної статистики, який вивчає розподіл кількісних ознак у статистичних сукупностях та фактори, що його …
ВАРІАЦІЙНИЙ
рос. вариационный 1. Те, що є варіацією чого-небудь. У математичній статистиці — розділ, що вивчає розподіл кількісних ознак у статистичних …
ВАРА
рос. вара (ісп. vara, букв.- жердина) — міра довжини у багатьох країнах Латинської Америки: у кожній різна величина — від 80 до 110 см.
ВАРАНТ
рос. варант (англ. warrant-повноваження, право) — цінний папір, який випускається корпорацією і дає власникові право протягом визначеного строку …
ВАРИФІКАЦІЯ ПРОГРАМИ
рос. варификация программы (англ. program verifica-tion) — перевірка правильності програми шляхом формального доказу відповідності (або …
ВАРТІСНІ ПОКАЗНИКИ
рос. стоимостные показатели вид статистичних показників, які характеризують різноманітні суспільно-економічні явища та процеси у вартісному вимірі.
ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ
рос. стоимостный анализ аналіз витрат виробництва та обігу, за якого інструментом аналізу обрана ціна товару (послуг) з метою визначення вартості …
ВАРТІСТЬ
рос. стоимость 1. Втілена й уречевлена в товарі (наданих послугах) абстрактна праця, яка відображає суспільно-виробничі відносини …
ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ
рос. стоимость денег реальна купівельна (платіжна) вартість грошової одиниці тобто можливість придбати певну кількість товарів і послуг на одну …
ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ
рос. стоимость жизни сума (вартість) товарів, платних послуг, життєзабезпечуючих благ, визначених для нормального життя людини.
ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ
рос. стоимость кредита передбачена кредитним договором сума винагороди (премії) за одержаний кредит, яка виплачується позичальником.
ВАРТІСТЬ У ПРИХОВАНИХ ЦІНАХ
рос. стоимость в припряганных ценах вартість, що визначається внаслідок коригування ринкових цін, які, зокрема в країнах, що розвиваються, бувають …
ВАРТІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. стоимость ценных бумаг вартість (сума) грошей, яку одержить власник цінних паперів від їх реалізації (без прибутку за проценти — дивідендів …
ВАТ
рос. ват (від прізвища англ. фізика Дж.Уатта) — одиниця потужності. і ват-потужність, при якій за і сек. виконується робота у і джоуль.
ВАТ-ГОДИНА
рос. ват-час одиниця енергії або роботи, що дорівнює роботі, виконаній за і год. при потужності в і ват (3600 ват-секунд).
ВАТМАН
рос. ватман (від прізвища англ. власника папірні Ватмана) — папір найвищого ґатунку для креслення або малювання.
ВАХТОВИЙ МЕТОД
рос. вахтенный метод метод організації робіт, коли змінний (вахтовий) персонал, проживаючи у тимчасово створених вахтових селищах далеко від …
ВБУДОВАНИЙ СТАБІЛІЗАТОР
рос. встроенный стабилизатор економічний механізм, запровадження якого може зменшити економічну нестабільність, причому без зміни загальної …
ВВІЗ
рос. ввоз режим пропуску в країну імпортних товарів через митний кордон.
ВВІЗ БЕЗМИТНИЙ
рос. ввоз беспошлинный імпорт товарів без сплати митного збору. Застосовується при ввезенні товарів, яких недостатньо на внутрішньому ринку …
ВВІЗНЕ МИТО
рос. ввозная пошлина грошовий збір, що стягується державою при завезенні на її територію іноземних товарів. Основне призначення В.м. — регулювання …
ВЕДЕННЯ БАЗИ ДАНИХ
рос. ведение базы данных діяльність щодо оновлення і перебудови структури бази даних з метою забезпечення її цілісності, збереження та …
ВЕДМЕДІ
рос. "медведи" загальноприйнята назва біржових спекулянтів, які беруть участь у біржових операціях в умовах напруженої кон'юнктури і виграють за …
ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ
рос. векселедатель боржник, який видав вексель, одержав за ним кредит і зобов'язаний погасити вексель, повернути кредит.
ВЕКСЕЛЕТРИМАЧ
рос. векселедержатель особа, якій передано у розпорядження вексель; його отримувач одержує право на одержання від векселедавця грошової суми, …
ВЕКСЕЛЬ
рос. вексель (нім. Wechsel, букв. — обмін) — цінний папір у вигляді довгострокового зобов'язання, складеного у письмовому вигляді за певною …
ВЕКСЕЛЬ БОДМЕРЕЙНИЙ
рос. вексель бодмерейный (нім. Wechsel, букв. — зміна, розмін і голланд. bodemerij — грошова позичка під заставу судна) — вексель під заставу …
ВЕКСЕЛЬ БРОНЗОВИЙ
рос. вексель бронзовый "дутий", що не має товарного покриття й ніякої цінності; В.б. виставляють підприємці один одному з метою одержання …
ВЕКСЕЛЬ ГАРАНТІЙНИЙ
рос. вексель ґарантийный вексель, виданий для забезпечення гарантії господарської угоди без одержання векселетримачем від векселедавця зазначеної …
ВЕКСЕЛЬ ДО ОТРИМАННЯ
рос. вексель к получению вексель, за яким належить одержати гроші. Усі підписані векселі мають силу В.д.о.
ВЕКСЕЛЬ ДО СПЛАТИ
рос. вексель к оплате сума заборгованості щодо акцептованих торговельних векселів, що належить до оплати з настанням зазначених угодою термінів.
ВЕКСЕЛЬ ДОМІЦИЛЬОВАНИЙ
рос. вексель домицилированный (від латин. (domiciltum — місце проживання) — вексель, у якому обумовлено, що його вартість належить сплатити третій …
ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ
рос. вексель казначейский Див. Казначейські векселі.
ВЕКСЕЛЬ КОМІСІЙНИЙ
рос. вексель комиссионный (від нім. Wechsel — зміна, розмін і латин. committio — з'єдную, влаштовую, доручаю) — такий, що прийнятий від власника …
ВЕКСЕЛЬ КОМЕРЦІЙНИЙ
рос. вексель коммерческий видається боржником під заставу товарів.
ВЕКСЕЛЬ КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ
рос. вексель краткосрочный вексель, що підлягає негайній сплаті за першою ж вимогою власника (або уповноваженої ним особи).
ВЕКСЕЛЬ НА ІМ'Я
рос. вексель на имя вексель переказний, на якому зазначається ім'я нового власника.
ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕКАЗНИЙ
рос. вексель переводной Див. Переказний вексель.
ВЕКСЕЛЬ ПРЕД'ЯВНИЦЬКИЙ
рос. вексель предьявительский належить до сплати терміново за вимогою пред'явника.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.