Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Г (274)

1 2 3 4 5 6 > >>
...ГРАФ
рос. ...граф (від грец. grapho — пишу, креслю, зображую) — у складних словах означає особу, яка пише, або прилад, що записує (напр., бібліограф, …
ГІБРИДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
рос. гибридные ценные бумаги представлені на фондовій біржі цінні папери — облігації, які можуть бути використані як привілейовані кумулятивні …
ГІГАНТОМАНІЯ
рос. гигантомания (від грец. gigas — велетенський і mania — захоплення) — надмірна (хвороблива) пристрасть до всього величезного, грандіозного.
ГІД
рос. гид (від фр. guide) — 1. Супровідник екскурсантів, туристів. 2. Путівник.
ГІДЖРА
рос. гидржа (араб. — втеча) — мусульманське літочислення, яке бере початок з 622 р.
ГІДР... , ГІДРО...
рос. гидр... гидро... (від грец. hydor — вода) — у складних словах відповідає поняттям "вода", "водний простір" (напр., гідроакустика, …
ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
рос. гидроэнергетика галузь енергетики, пов'язана з вивченням і використанням енергії води для вироблення електроенергії на гідроелектростанціях.
ГІДРОЛОГІЯ
рос. гидрология наука, яка вивчає природні води (океани, річки, озера, водосховища, болота, скупчення вологи у вигляді снігу, льодовиків, …
ГІЛЬДІЯ
рос. гильдия (від. нім. Gilde — об'єднання) — об'єднання ремісників, виробників, промисловців для захисту спільних інтересів.
ГІМНАЗІЯ
рос. гимназия (від грец. gymnasion — гімназій) — середньоосвітний загальний навчальний заклад.
ГІНТЕРЛАНД
рос. гинтерланд (нім. Hinter-land, від hinter — за, позаду і Land — місцевість) — 1. Район, що прилягає до промислового чи торговельного центру. …
ГІПЕР....
рос. гипер... (грец. hyper) — префікс, що означає підвищення, надмірність (напр., гіпертонік). Протилежне — гіпо...
ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ
рос. гиперинфляция надмірне нерегульоване збільшення грошової маси і викликане цим стрімке знецінення грошової одиниці, що призводить до різкого …
ГІПЕРБОЛІЗАЦІЯ
рос. гиперболизация (від гіпербола) — надмірне перебільшення чогось, когось.
ГІПЕРМАРКЕТ
рос. гипермаркет неспеціалізований з багатопрофільним асортиментним набором товарів та з великими торговельними площами (2,5 і більше тисяч метрів …
ГІПО...
рос. гипо... (грец. hipo) -префікс, що означає зниження, пониження, нестачу (напр., гіпотермія). Протилежне — гіпер.
ГІПОТЕЗА
рос. гипотеза (грец. hipothesis — основа, припущення) — 1. Наукове припущення можливого здійснення певних дій, подій і передбачення їх наслідків. …
ГІПОТЕТИЧНИЙ
рос. гипотетический (грец. hipothetikos) — заснований на гіпотезі: гаданий.
ГІСТОГРАМА
рос. гистограмма (від грец. histos — тут — стовп і ...грама) — 1. Графічне зображення густоти розподілу ймовірностей випадкових величин. 2. …
ГААЗЬКІ ПРАВИЛА
рос. гаагские правила основні положення, що визначають обсяг відповідальності судновласників при перевезенні вантажів за коносаментами. Одним із …
ГАБАРИТ
рос. габарит (від фр. gabarit) — граничні зовнішні обриси предметів.
ГАЗГОЛЬДЕР
рос. газгольдер (від англ. gasholder gas — газ і holder — тримач) — стаціонарне газосховище — резервуар для нагромадження і зберігання газу.
ГАЙД-ПАРК
рос. гайд-парк (англ. HydePark) — один з найвідоміших у світі, найбільший парк Лондона — традиційне місце проведення політичних мітингів, зборів, …
ГАЛ
рос. гал (від англ. gap — розходження) — швидкоплинні зміни біржової кон'юнктури, коли мінімальна ціна біржових торгів минулого (попереднього) дня …
ГАЛАНТЕРЕЯ
рос. галантерея (фр. galanterie — ввічливість, люб'язність) — одна з товарних груп непродовольчих товарів, близька до товарів культурно-побутового …
ГАЛАНТНИЙ
рос. галантный (від фр. galant — люб'язний) — занадто ввічливий, привітний, вишукано одягнутий, чемний.
ГАЛОН
рос. галон (від англ. gallon) — міра об'єму сипких і рідких тіл: в Англії ( і Г. = 4,546 л) і США (для рідин — і Г. = 3,785 л; для сипких тіл — і …
ГАЛОПУЮЧА ІНФЛЯЦІЯ
рос. галопирующая инфляция Див. Інфляція галопуюча, а також Гіперінфляція.
ГАЛУЗЬ
рос. отрасль сукупність організацій, підприємств, фірм, корпорацій, згрупованих і об'єднаних за певними спільними функціями, дійовими виробничими …
ГАЛУЗЬ ПРАВА
рос. отрасль права сукупність норм права, якими регулюються відносини в певній галузі суспільного життя: фінансове, земельне, цивільне, трудове, …
ГАМА
рос. гамма 1. Ряд різних звуків у музиці. 2. Кольорова Г.-ряд гармонійно взаємопов'язаних відтінків кольору. 3. У біржовій практиці — …
ГАММА
рос. гамма 1. Третя літера грецького алфавіту. 2. Позасистемна одиниця маси, що її застосовують іноді для вимірювання малихмас. і Г = 106г …
ГАРАЖ
рос. гараж (фр. garage, від garer — поставити під навіс, сховати) — приміщення чи комплекс споруд для зберігання, технічного обслуговування й …
ГАРАНТІЇ ПОКУПЦЯМ
рос. гарантии покупателям письмове зобов'язання, яке береться особою-Гарантом (самим покупцем чи особою від його імені) виконати фінансові …
ГАРАНТІЇ РИЗИКУ ЕКСПОРТУ
рос. гарантии риска экспорта гарантія забезпечення державою, її банківською системою ризиків, пов'язаних з проведенням експортних операцій, у разі …
ГАРАНТІЇ СОЛІДАРНОСТІ
рос. гарантии солидарности Гарантії забезпечення зобов'язань стосовно торговельно-фінансових операцій, що надаються солідарне двома або кількома …
ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНІ
рос. гарантии социальные сукупність матеріальних юридичних засобів, що забезпечують реалізацію конституційних соціально-економічних і …
ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
рос. гарантийное обязательство письмове зобов'язання, що видається організацією-Гарантом кредитору про забезпечення своєчасної сплати кредиту в …
ГАРАНТІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
рос. гарантийное страхование здійснюване страховими органами добровільне страхування можливих матеріальних збитків від втрати майна внаслідок …
ГАРАНТІЙНИЙ
рос. гарантийный пов'язаний з Гарантією.
ГАРАНТІЙНИЙ ВНЕСОК
рос. гарантийный взнос попередній внесок однієї з сторін угоди (покупцем, замовником) часткової суми, передбаченої угодою у вигляді завдатку. У …
ГАРАНТІЙНИЙ ЗАВДАТОК
рос. гарантийный задаток суми грошей (певна частка від загальної суми контракту), які вносять учасники біржових операцій як Гарантії своїх …
ГАРАНТІЙНИЙ ЗАКЛАДНИЙ ДЕПОЗИТ
рос. гарантийный залоговый депозит сума, яка депонується у розрахунковій палаті біржі її членами як гарантія виконання клієнтами своїх платіжних …
ГАРАНТІЙНИЙ КАПІТАЛ
рос. гарантийный капитал власний капітал банків, кредитно-фінансових структур, призначений для забезпечення зобов'язань кредиторів, вкладників. …
ГАРАНТІЙНИЙ КОНТРАКТ
рос. гарантийный контракт 1. Контракт, відповідно до умов якого одна із його сторін зобов'язується виконувати функції Гаранта. 2. Контракт, …
ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ
рос. гарантийное письмо офіційний лист підприємства чи організації за підписом керівника та головного бухгалтера, скріплений печаткою або …
ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК
рос. гарантийный срок період, протягом якого на виготовлювача (підрядчика) покладається обов'язок забезпечити надійну і безвідмовну експлуатацію …
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН
рос. гарантийный срок строк, протягом якого покупець (споживач) може пред'явити претензії щодо якості придбаного товару або виконаної роботи.
ГАРАНТІЯ
рос. гарантия (від фр. garantie — порука, забезпечення) — юридичне і фінансове забезпечені зобов'язання юридичної чи фізичної особи виконати певні …
ГАРАНТІЯ БАНКІВСЬКА
рос. гарантия банковская порука, взяті зобов'язання банку-гаранта за певну юридичну або фізичну особу (як правило, свого клієнта) виконати певні …

1 2 3 4 5 6 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.