Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Г (274)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
ГРАНТ-ЕЛЕМЕНТ
рос. грант-элемент узагальнююча оцінка ступеня пільговості кредитів. Інтегральний статистичний показник для порівняння умов надання різних …
ГРАТИФІКАЦІЯ
рос. гратификация (від латин. gratificatio — нагорода) — 1. Люб'язність, послужливість. 2. Грошова винагорода співробітникам фірми за сумлінне і …
ГРАФ
рос. граф (нім. Graf) — у Західній Європі за раннього середньовіччя вищий королівський урядовець, згодом феодал; спадковий титул вищого дворянства.
ГРАФІК
рос. график (від грец. graphikos — письмовий, зображений) — 1. Наочне зображення кількісної залежності різних явищ, процесів тощо. 2. Докладний …
ГРАФІК ВІДПУСТОК
рос. график отпусков розклад, за яким визначено черговість і час, коли працівник організації, установи, підприємства використовує свою відпустку. …
ГРАФІК РОБІТ
рос. график работ розклад виходу працівників на роботу із зазначенням послідовності чергування. Г.р. визначає режим робочого часу і повинен …
ГРАФІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ
рос. графическое устройство ввода данных 1. Пристрій введення даних обчислювальної машини, призначений для перетворення даних з графічної форми у …
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР
рос. графический редактор Див. Редактор зображень.
ГРАФІЧНИЙ РЕЖИМ
рос. графический режим режим роботи дисплея, що забезпечує виведення графічних зображень.
ГРАФІЯ...
рос. графия... (від грец. grapho — пишу, креслю, малюю) -у складних словах вказує на зв'язок з поняттям "записування", "відображення" (напр.. …
ГРАФА
рос. графа (від грец. graphe — запис, накреслення) — стовпець між двома вертикальними лініями в таблицях, конторських книгах.
ГРАФО...
рос. графо... (грец. grapho — пишу, креслю, малюю) -у складних словах відповідає поняттям "письмо", "почерк", "креслення", "малювання" (напр., …
ГРАФОБУДІВНИК
рос. графостроитель пристрій виведення даних обчислювальної машини, призначений для перетворення й запису даних у графічній формі на носії даних. …
ГРАФОЛОГІЯ
рос. графология вивчення почерку з погляду його зв'язку з характером і психічним станом людини.
ГРАФОМЕТРІЯ
рос. графометрия розділ криміналістичної техніки, який вивчає почерк, проводить ідентифікацію (визначення відповідності рукописів, визначення …
ГРАЦІЙНІ ДНІ
рос. грационные дни (від латин. gratia — прихильність, милість) — пільгові дні, призначені для виконання грошового зобов'язання після настання …
ГРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД КРЕДИТУ
рос. грационный период кредита Див. Пільговий період кредиту.
ГРАЦІОЗНИЙ
рос. грациозный (італ. grazioso, від латин. gratia — чарівність, вишуканість) — витончений, стрункий.
ГРАЦІЯ ВЕКСЕЛЬНА
рос. грация вексельная (від латин. gratificatio — винагорода) — грошова винагорода (премія) за сумлінне, своєчасне і якісне виконання працівниками …
ГРИВНЯ
рос. гривна 1. Гривня лічильна — основна одиниця т. зв. "кунної" системи грошей у Київський Русі. Поділялася на менші номінали: ногату = 1/20 Г.; …
ГРИВУАЗНИЙ
рос. гривуазний (фр. grivois) — грайливий; легковажний, не зовсім пристойний.
ГРИГОРІАНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
рос. григорианский календарь Див. Календар.
ГРОМАДА
рос. громада основна територіально-адміністративна одиниця. Існують також інші Г., напр. церковні або Г. спільного користування майном. Протягом …
ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
рос. общественное питание галузь народного господарства, яка виготовляє і реалізує готові до споживання харчові продукти і напівфабрикати. …
ГРОМАДЯНИН
рос. гражданин громадянин як суб'єкт права. У цивільному праві вживається для позначення людини як учасника правовідносин, суб'єкта цивільних прав …
ГРОМАДЯНСТВО
рос. гражданство правова належність особи до певної держави, в результаті чого на дану особу поширюється суверенна влада цієї держави із …
ГРОШІ
рос. деньги в умовах товарного виробництва є засобом обміну, мірилом вартості, засобом збереження вартостей і платіжним засобом. Останню …
ГРОШІ ВОЄННІ
рос. деньги военные грошові знаки, випущені в обіг у воєнний час однією державою на території іншої держави з метою фінансування своїх військових …
ГРОШІ ДЕКРЕТНІ
рос. деньги декретные грошові знаки, введені в обіг як гроші декретом органів влади чи постановою уряду. Спроможність їх визначається не стільки …
ГРОШОВІ АГРЕГАТИ
рос. денежные агрегаты різновиди грошей і грошових засобів, що різняться між собою ступенем ліквідності у певних умовах кон'юнктури грошового …
ГРОШОВІ ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
рос. денежные издержки населения витрати населення — окремих громадян, сімей, домашніх господарств на придбання товарів і послуг, утримання житла, …
ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
рос. денежные доходы населения основні види особистих доходів населення, окремих громадян, їх сімей, що одержують з різних джерел у вигляді …
ГРОШОВІ ЗАСОБИ
рос. денеженые средства акумульовані в каналах грошової системи держави, на підприємствах, в організаціях державної і недержавної форми власності, …
ГРОШОВІ ЗНАКИ
рос. денежные знаки різновиди грошових одиниць, що беруть участь у грошовому обігу і торговельно-грошових операціях. Випускаються з паперу, металу …
ГРОШОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
рос. денежные обязательства 1. Зобов'язання держави і її органів, ґарантійно обумовлені необхідністю сплати державних замовлень, виплати …
ГРОШОВІ НАГРОМАДЖЕННЯ
рос. денежные накопления частка прибутку, чистого доходу суспільства, яка направляється на фінансування нових, розвиток діючих основних виробничих …
ГРОШОВІ НАРАХУВАННЯ
рос. денежные начеты засіб примусового впливу (стягнення) майнового характеру стосовно працівника, посадової особи за спричинені майнові витрати, …
ГРОШОВІ ФОНДИ
рос. денежные фонды спеціально виділені цільові грошові ресурси для реалізації певних цілей, програм соціально-економічного характеру (напр., …
ГРОШОВА МАСА
рос. денежная масса показник фінансової статистики, що характеризує кількість (обсяг) грошей, які знаходяться в обігу. Регулювання грошової маси …
ГРОШОВА РЕНТА
рос. денежная рента третя форма земельної ренти, яка передбачає сплату за користування землею не продуктами, вирощеними на цій землі, а грішми.
ГРОШОВА РЕФОРМА
рос. денежная реформа реформування грошової системи держави, зумовлене деформаціями грошового обігу країни й необхідністю стабілізації грошової …
ГРОШОВА СИСТЕМА
рос. денежная система встановлена державою система організацій, дій, правил, законодавчих актів, яка регламентує грошовий обіг у державі і грошові …
ГРОШОВЕ ПОКРИТТЯ
рос. денежное покрытие грошова забезпеченість організацій, підприємств (фірм), необхідна для реалізації планів і програм організації …
ГРОШОВИЙ АКРЕДИТИВ
рос. денежный аккредитив Див. Акредитив грошовий.
ГРОШОВИЙ ГОЛОД
рос. "денежный голод" недостатність ресурсів грошей держави, зумовлена недостатністю валютних коштів.
ГРОШОВИЙ КАПІТАЛ
рос. денежный капитал капітал, нагромаджений суб'єктами підприємницької діяльності і неприбуткової діяльності, виражений у наявності резервів …
ГРОШОВИЙ МЕТАЛ
рос. денежный металл рідкісний коштовний метал (золото, платина, срібло, рідкісні сплави металів), за яким закріпилась функція еквівалента інших …
ГРОШОВИЙ МЕХАНІЗМ
рос. денежный механизм система функцій і засобів впливу грошового ринку на економічні процеси у державі.
ГРОШОВИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
рос. денежный мультипликатор (від англ. money multiplier, від латин. multiplico — помножую) — числовий коефіцієнт, який відображає, наскільки …
ГРОШОВИЙ ОБІГ
рос. денежный оборот Див. Обіг грошовий.

< 1 2 3 4 5 6 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.