Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Д (483)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ТАРИФ
рос. двухкомпонентный тариф система цін, за якою споживачі виплачують фіксовану суму за доступ до послуги, а потім платять за саму послугу.
ДВОСТОРОННЯ БАНКІВСЬКА УГОДА
рос. двусторонняя банковская сделка угода між двома банками.
ДЕ-ФАКТО
рос. де-факто (латин. de facto букв. — насправді) — 1. Фактичне здійснення, "наділі". 2. У міжнародних відносинах — одна з форм фактичного …
ДЕ-ЮРЕ
рос. де-юре (латин. de jure, букв. -за правом, у межах права) — 1. Те, що здійснене згідно з законом, формально (напр., здійснено …
ДЕ...
рос. де... (лат de...) — префікс, що означає: 1. Усунення чогось, скасування, припинення (напр., дестабілізація — припинення стабілізації). 2. …
ДЕБІТ
рос. дебит (від фр. debit — збут) — загальна кількість (обсяг) рідини (води, нафти), газу, що міститься в одному місці (родовищі, басейні, …
ДЕБІТ-СПРЕД
рос. дебит-спред вертикальний спред з опціоном на покупку, за яким продаж опціону на покупку відбувається за однією (вищою базовою), а купівля …
ДЕБІТОР
рос. дебитор (від латин. debitor) — юридична чи фізична особа, що має фінансову або матеріальну заборгованість перед іншою юридичною чи фізичною …
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
рос. дебиторская задолженность сума боргів, що належить підприємству (фірмі, компанії) і виникла внаслідок невиконання комерційно-господарських, …
ДЕБАТИ
рос. дебаты (фр. debats, від латин. debattre — сперечатися) — обмін різними думками при обговоренні на зборах, засіданнях, в кулуарах, дискусіях.
ДЕБЕНТУРА
рос. дебентура (латин. debentur — вони винні) — свідоцтво для повернення мита при вивезенні товару, раніше ввезеного з оплатою мита.
ДЕБЕТ
рос. дебет (від латин. debet — він винен, повинен) — 1. Ліва сторона бухгалтерського обліку, де відбиваються господарські операції: у прибутковій …
ДЕБЕТ-НОТА
рос. дебет-нота повідомлення про запис у дебет рахунку суми у зв'язку з настанням узгодженого договірними сторонами строку зобов'язання, яке …
ДЕБЕТОВІ КАРТОЧКИ
рос. дебетовые карточки один з видів "пластикових грошей", якими можна здійснювати платежі на суму здійсненого вкладу на поточний рахунок банку. …
ДЕБЕТОВИЙ МЕМОРАНДУМ
рос. дебетовый меморандум 1. Документ, який використовує продавець, аби повідомити покупця, що належний йому (покупцеві) рахунок ще до його …
ДЕБЛОКУВАННЯ
рос. деблокирование (від латин. de... , англ. blokade — оточення, облога) — 1. Зняття облоги; визволення військами блокованого пункту-міста, …
ДЕБУРС
рос. дебурс безповоротні торговельні та інші витрати.
ДЕБЮТ
рос. дебют (від фр. debut — початок) — початок будь-якої діяльності.
ДЕВІАЦІЯ
рос. девиация (латин. (deviatio, від devio — відхилення) — раптове, непередбачене відхилення курсу цінних паперів, цін біржових товарів під …
ДЕВІЗИ
рос. девизы 1. Міжнародні платіжні засоби у вигляді векселів, чеків, переказів, акредитивів, виставлені іноземним банком, що мають бути оплачені …
ДЕВІЗНА ПОЛІТИКА
рос. девизная политика політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі й продажу іноземної валюти.
ДЕВАЛЬВАЦІЯ
рос. девальвация (від латин. de — префікс, який означає пониження, і valeo — коштую, вартую) — офіційне зниження вартості грошової одиниці, …
ДЕГРАДАЦІЯ
рос. деградация (латин. degradatio — зниження) — погіршання стану економічної системи, її розвал, втрата організації, управління.
ДЕГРЕСІЯ
рос. дегрессия (латин. degressus — той, що зійшов униз) — пропорційне оподаткування з пониженням процента для зменшуваних за величиною доходів.
ДЕГУСТАЦІЯ
рос. дегустация (латин. degustatio, від degustio — куштую) — оцінювання смакових якостей продуктів харчування органолептичним методом — на основі …
ДЕДВЕЙТ
рос. дедвейт (англ. dead-weight, букв. — тягар) — повна вантажопідйомність судна, включаючи вагу вантажу, пасажирів, екіпажу, палива тощо.
ДЕЗ...
рос. дез... (фр. des) — префікс, який означає спотворення, знищення, видалення, відсутність чогось (напр., дезінформація — спотворення інформації).
ДЕЗІГНАЦІЯ
рос. дезигнация (англ. designa-tion) — 1. Підписи осіб-кредиторів. 2. Перелік зіпсованих (бракованих) товарів.
ДЕЗІНВЕСТИЦІЇ
рос. дезинвестиции негативні нетто-інвестиції, нові капіталовкладення, які сумарно менші від зносу й вибуття основного капіталу фірми.
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ
рос. дезинтеграция розпад, розподіл на частини цілісної структури, послаблення, порушення зв'язків у єдиній системі.
ДЕЗІНТЕРМЕДІАЦІЯ
рос. дезинтермедиация 1. Відмова від посередництва банків на ринку позичкових капіталів на користь прямого випуску цінних паперів. 2. Вилучення …
ДЕЗІНФЛЯЦІЯ
рос. дезинфляция (фр. des... і латин. inflatio — роздмухування, розбухання) — зниження темпів зростання цін у період рецесії, погіршання …
ДЕЗІНФОРМАЦІЯ
рос. дезинформация (від фр. des... і information — повідомлення) — свідоме поширення неправильної інформації, аби ввести в оману громадську думку, …
ДЕЗАВУЮВАННЯ
рос. дезавуирование (від фр. desavouer — відмовлятися, висловлювати несхвалення) — заява довірителя про його незгоду з дією довіреної особи чи про …
ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ
рос. дезориентация 1. Введення в оману, позбавлення правильної орієнтації. 2. Втрата здатності орієнтуватися.
ДЕЗОРГАНІЗАЦІЯ
рос. дезорганизация (фр. desorganisation — порушення порядку) — послаблення чи порушення організації дій, робіт, зруйнування, розлад сформованої …
ДЕКА...
рос. дека... (від грец. deka — десять) — у складних словах означає десять, у десять разів більше (напр., декалітр — десять літрів).
ДЕКВАЛІФІКАЦІЯ
рос. деквалификация втрата професійних знань (досвіду, навичок).
ДЕКЛАРАНТ
рос. декларант юридична або фізична особа (кілька осіб, партій), яка виступила з заявою (декларацією), заповнила і подала відповідним органам …
ДЕКЛАРАТИВНА МОВА
рос. декларативный язык мова програмування; програма яка забезпечує зв'язки й відносини між об'єктами і величинами, але не визначає послідовності …
ДЕКЛАРАЦІЯ
рос. декларация (від латин. de-claratio, declaro — заявляю, оголошую, оповіщаю) — передбачені внутрішньодержавними і міжнародними правовими чи …
ДЕКЛАРАЦІЯ БАНКІВСЬКА
рос. декларация банковская (латин. declaratio — заявляю) -документ, що засвідчує гарантію виконання фінансових зобов'язань за визначеними у …
ДЕКЛАРАЦІЯ МИТНА
рос. декларация таможенная офіційна заява власника (розпорядника) вантажу, що представляється митниці для виконання митних процедур під час …
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ
рос. декларация об опасных грузах документ, призначений вантажоодержувачу з інформацією відповідно до прийнятих конвенцій чи інших правових норм, …
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ТОВАРИ ДЛЯ МИТНОГО ТРАНЗИТУ
рос. декларация о товарах для таможенного транзита документ, яким вантажовідправник повідомляє про відповідність товарів для експорту даним, …
ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХОВА
рос. декларация страховая заява страхувальника про стан об'єкта страхування, характер і ступінь ризику. УД.с., як правило, містяться відомості про …
ДЕКОРТ
рос. декорт (від нім. Decort — знижка) — знижка на ціну товару, що надається продавцем покупцеві товару за дострокову його проплату або коли …
ДЕКРЕТ
рос. декрет (фр. decret, від латин. decretum — постанова, указ) — 1. Постанова вищої державної інстанції з якогось питання, що має силу закону. 2. …
ДЕКРЕТНІ ГРОШІ
рос. декретные деньги грошові знаки, які вводяться в обіг декретом органів влади, постановою уряду як тимчасовий засіб платежу. Справжня їх …
ДЕКУВЕР
рос. декувер (від фр. decouvert, букв.- непокритий) — різниця між страховою сумою майна, визначеного полісом, і страховою сумою, яка лишається на …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.