Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Д (483)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ
рос. договор поставки двосторонній договір, за яким постачальник (виготовлювач) продукції або гуртовий (оптовий) торговець зобов'язується у …
ДОГОВІР ПРО НАМІРИ
рос. договор о намерениях двосторонній договір про співробітництво, у якому зафіксовані бажання і наміри обох сторін співпрацювати на договірній …
ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
рос. договор о совместной деятельности двосторонній або багатосторонній договір, на основі якого сторони здійснюють загальну діяльність без …
ДОГОВІР РАМКОВИЙ
рос. договор рамковый укладений юридичними особами договір, у якому накреслені основні контури, договірні умови, що їх необхідно буде уточнити в …
ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ
рос. договор страхования договір, за яким одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену винагороду відшкодувати збитки іншій стороні …
ДОГОВІР ТРУДОВИЙ
рос. договор трудовой угода між працівником і його винаймачем (роботодавцем) про характер, зміст, умови, організаційні й технологічні засади та …
ДОГОВІРНІ ЦІНИ
рос. договорные цены ціни, величина яких встановлюється умовами контракту, угоди за домовленістю між продавцями й покупцями з урахуванням …
ДОГОВІРНА ДИСЦИПЛІНА
рос. договорная дисциплина Див. Дисципліна договірна.
ДОГОВІРНИЙ ТАРИФ
рос. договорной тариф різновид митного тарифу (іноді називається конвенційним), ставки якого визначаються відповідно до міжурядової угоди і, як …
ДОДАНА ВАРТІСТЬ
рос. прибавленная стоимость різниця між вартістю продукції (послуг), створеної і реалізованої даним підприємством, і вартістю затрат на придбання …
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ
рос. прибавочные издержки додаткові виробничі непередбачені планом видатки, зумовлені зміною кон'юнктури ринку, ростом цін, транспортних витрат …
ДОДАТКОВА ВАРТІСТЬ
рос. прибавочная стоимость частина чистого продукту, створена у процесі виробництва понад суму необхідного продукту з урахуванням і відшкодуванням …
ДОДАТКОВА ПРАЦЯ
рос. прибавочный труд праця, затрачена працівниками суспільного виробництва на створення додаткового продукту.
ДОДАТКОВИЙ ПРОДУКТ
рос. прибавочный продукт Див. Додаткова вартість.
ДОДАТКОВИЙ РОБОЧИЙ ЧАС
рос. прибавочное рабочее время частина робочого часу, протягом якого створюється додатковий продукту сфері матеріального виробництва.
ДОДАТОК
рос. приложение документи у вигляді інструкцій, актів нормативного характеру, положень, правил, статутів, довідок тощо, що додаються до …
ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ
рос. приложение к договору документ, який містить доповнення, уточнення, додаткові роз'яснення, пояснення до умов договору (угоди), перелік …
ДОЗВІЛ
рос. разрешение акт згоди, який видається у письмовій або усій формі суб'єктом управління, що володіє згідно з регламентом правом визначати …
ДОЗВОЛЕНИЙ АКТИВ
рос. разрешенный актив актив, який у ряді країн прирівняний до інвестицій; сума Д. а. не підлягає обкладанню податком на прибуток.
ДОЗВОЛЕНИЙ КАПІТАЛ
рос. разрешенный капитал капітал, санкціонований, зафіксований в установчих документах суб'єктів підприємницької діяльності (статутний фонд).
ДОКТРИНА
рос. доктрина (латин. doctrina- вчення) — сукупність постулатів, що є основою економічної, наукової, політичної чи філософської теорій. Д. сприяє …
ДОКУМЕНТ
рос. документ (від латин. documentum — повчальний) — 1. Діловий папір, який юридичне засвідчує певні права його власників, певні факти, події. 2. …
ДОКУМЕНТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА
рос. документальная информационно-поисковая система система, яка призначена для пошуку документів у масиві даних. За режимом функціонування …
ДОКУМЕНТАЦІЯ
рос. документация сукупність первинних документів, за допомогою яких одержують потрібні дані для вивчення та оцінки, підтвердження певних явищ, …
ДОКУМЕНТАЦІЯ ПОДАТКОВА
рос. документация налоговая звітні дані юридичних і фізичних осіб про доходи й податкові знижки, які використовують для обчислення розміру …
ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕНДЕРНА
рос. документація тендерная (від латин. documentum — доказ і англ. tender — обслуговувати) — комплект спеціальних документів, що мають інформацію …
ДОКУМЕНТИ ЗАСНОВНИЦЬКІ
рос. документы учредительные Див. Засновницькі документи.
ДОКУМЕНТООБОРОТ
рос. документооборот рух документів з часу їх виписування або реєстрації (документи, що надходять ззовні) до здачі в архів. Наукова організація …
ДОКУМЕНТУВАННЯ
рос. документирование запис за усталеними формами необхідної інформації, тобто створення документів, що використовуються в управлінській …
ДОЛАР
рос. доллар (англ. dollar, від нім. Taler — старовинна срібна монета) — грошова одиниця США (Д. США), Канади (канадський Д.), Австралії …
ДОЛАРИЗАЦІЯ
рос. долларизация широке використання конвертованої валюти (в основному доларів) у комерційно-торговельних операціях і грошовому обігу.
ДОЛАРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ
рос. долларизация экономики широке надпланове, непрогнозоване використання у грошовому обігу іноземної грошової одиниці — доларів при операціях …
ДОЛАРОВІ ІН'ЄКЦІЇ
рос. долларовые инъекции доларові інвестиції, вкладені в економіку слаборозвинутих країн, що потребують надходження іноземного капіталу.
ДОЛАРОВА ЗОНА
рос. долларовая зона угруповання країн, у яких долар США має законне паритетне право бути у вільному грошовому обігу поряд з національною валютою.
ДОЛЬНИКИ
рос. дольники категорія селян у Київській Русі, що сплачувала землевласникові — феодалові певну частину (долю) врожаю зі свого господарства. Вона …
ДОМІНУВАННЯ
рос. доминирование (від латин. dominary — переважання) — головне, пріоритетне положення (становище) одного з економічних суб'єктів (або його …
ДОМІНУЮЧИЙ СТАН НА РИНКУ
рос. господствующее положение на рынке наявність переваг, пріоритетів, домінування того чи іншого суб'єкта підприємницької діяльності або його …
ДОМІЦИЛІАТ
рос. домицилиат (від латин. domicilium — місце проживання) — третя особа, зазначена у векселі, яка повинна оплатити вексель за місцем проживання …
ДОМІЦИЛЬ
рос. домициль (від латин. domicilium — місце проживання) — місце, де повинен бути оплачений вексель або сплачені податки, якщо платник проживає в …
ДОМІЦИЛЬОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ
рос. домицилированный вексель Див. Вексель доміцильований.
ДОМІЦИЛЮВАННЯ
рос. домицилирование (від латин. domicilium — місце проживання) — операція, відповідно до якої власник банківського рахунку пред'являє своєму …
ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО
рос. домашнее хозяйство один із трьох основних суб'єктів економічної діяльності (держава, підприємства, домашні господарства). Охоплює економічні …
ДОМЕН
рос. домен (фр. domaine, від латин. dominium — володіння) — 1. Нерухоме май-но, земля, яка перебувала у власності феодала (короля, князя, …
ДОНГ
рос. донг грошова одиниця Демократичної Республіки В'єтнам, поділяється на 10 хао або 100 су.
ДОПЛАТА
рос. доплата кошти, доплачувані понад встановлений норматив, ліміт, тарифні ставки у зв'язку з виникненням особливих умов, обставин.
ДОПОВІДЬ
рос. доклад повідомлення на певну тему, представлене для обговорення. Д. готуються з різних питань діяльності установи (організації, підприємства, …
ДОПОМІЖНА ПОЗИКА
рос. вспомогательный заем облігації, які випускаються фінансово-кредитними установами — кредиторами на підставі боргових зобов'язань дебітора.
ДОПОМОГА
рос. пособие матеріальна допомога, кошти, які надаються матеріально незабезпеченим або малозабезпеченим людям.
ДОПОМОГА ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
рос. пособие по социальному страхованию матеріальна допомога працівникам у разі тимчасової втрати працездатності через хворобу, вагітність, роди …
ДОПОМОГА ЕКОНОМІЧНА
рос. помощь экономическая допомога, яка надається економічно розвинутими країнами слаборозвинутим або регіонам, що постраждали внаслідок …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.