Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних соціокультурних термінів →  А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру П (47)

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ , ПІ-АР
(від англ. public relaction) 1) зв'язок особи, організації з громадськістю, інформація про чию-небудь діяльність, реклама і пропаганда 2) техніка …
ПАБЛІСІТІ
(від англ. publicity) 1) публічність, слава, популярність 2) реклама
ПАНК
(від англ. punk - гниль) направлення молодіжної субкультури, яке відкидає встановлені в суспільстві норми поведінки
ПАРАДИГМА
(від грецьк. paradeigma - приклад, зразок) система уявлень, характерна для визначення етапу розвитку науки, культури, суспільного життя
ПАРК
(від англ. park, лат. parricus - відгороджене місце) ділянка землі для прогулянок, відпочинку, гри з природною або посадженою рослинністю, алеями, …
ПАСІОНАРНІСТЬ
(від лат. пристрасть) здатність людини до активних, енергійних дій. Цей термін увів учений Лев Гумільов
ПАСІОНАРНИЙ
(від лат. passio - пристрасть) термін, який означає внутрішньо притаманне кожному етносу прагнення до оновлення та розвитку, здійснюване незалежно …
ПАТІ
(від англ. party) компанія, прийом гостей, вечірка, званий вечір
ПАТЕРН
(від англ. patron) прийняті у певній культурі зразки та стереотипи поведінки
ПЕЙДЖЕР
(від англ. page - сторінка) портативний пристрій, який забезпечує приймання текстів повідомлень по каналах радіозв'язку
ПЕЙНБОЛ
(від англ. фарба + кулька) спортивна гра - стрільба із особливої пневматичної зброї кульками, наповненими різнокольоровими фарбами
ПЕНТЕНЦІАРНИЙ
(від лат. poenitentiarius - виправний) вживається стосовно до позбавлення волі, карного покарання
ПЕРМАНЕНТНИЙ
(від фр. permanent , лат. permaneo - зостаюсь, продовжуюсь) стосовно до соціокультурної сфери - перманентна (безперервна) освіта
ПЕРФОРМАНС
(від англ. performance - вистава) вид художньої творчості, яка об'єднує можливості ізомистецтва і театру; на відміну від хепенінгу в перфомансі …
ПЕРЦЕПЦІЯ
(від лат. perceptio - сприйняття) чуттєве сприйняття зовнішніх предметів
ПЛАСТИКА
(від грецьк. plastikos - пластичний, піддатливий) 1) мистецтво ліплення, скульптури 2) у танці - сукупність рухів тіла, відповідних характеру і …
ПЛЕЙ-ОФФ
(від англ. play-off) спосіб організації спортивних і конкурсно-ігрових змагань, при якому команда, що програла, не бере участі у подальшій грі
ПЛЕЙЄР , ПЛЕЄР
(від англ. player, to play - грати) портативний звуковідтворювальний пристрій з автономним живленням
ПЛЮРАЛІЗМ
(від лат. pluralus - множинність) характеристика демократичної політичної системи, при якій соціальні групи мають можливість для реалізації своїх …
ПОДІУМ
(від лат. podium) спеціально підвищена площадка для виступів, головним чином стосовно до естради, демонстрації мод тощо
ПОЛІТЕС
(від фр. politesse) визначений порядок дотримання форм світського етикету
ПОП-КУЛЬТУРА
(від англ. pop, ular - загальнодоступний, популярний + культура) культура, яка свідомо орієнтує створювані та розповсюджувані нею духовні та …
ПОП..
(від англ. pop - народний, популярний, загальнодоступний) перший компонент складних слів, має значення "масовий", "популярний", напр., поп-музика
ПОПСА
(від англ. pops - естрадний, модний, популярний) загальна назва модних, популярних пісень та дисків, звичайно невисокого художнього рівня
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ
(від лат. popularis - народний) 1) розповсюдженння чого-небудь, намагання зробити що-небудь широко відомим 2) виклад якого-небудь питання у …
ПОРНОГРАФІЯ
(від грецьк. pornos -розпусник + графія) вульгарно-натуралістичне, непристойне зображення сексуального життя в літературі, театрі, кіно, …
ПОСТМОДЕРНІЗМ
(від лат. post - потім, після + фр. modernusme - сучасний) велика культурна течія, у орбіту якої сьогодні потрапляють не тільки мистецтво, але і …
ПОСТТОТАЛІТАРИЗМ
(від лат. - після + тоталітаризм) стан суспільства після падіння тоталітарного режиму
ПРАЙМ-ТАЙМ
(від англ. primetime - першокласний час) ефірний час на радіо та телебаченні, який охоплює максимальну кількість радіослухачів та телеглядачів …
ПРАЙС-ЛИСТ
(від англ. price - ціна + list - список) систематизований збірник цін (тарифів) за групами та видами товарів і послуг (це те, що і прейскурант)
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
(від лат. presentatio - представлення) публічне представлення нового фільму, книги, програми, колекції одягу, фірми тощо
ПРЕС-РЕЛІЗ
(від англ. press - випуск для преси) спеціальні бюлетені для працівників засобів масової інформації з матеріалами для термінової інформації
ПРИМІТИВІЗМ
(від лат. primitivus - первинний, належний до ранніх стадій) у художній культурі наслідування нормам мистецтв примітивів, повернення до примітивних …
ПРОВАЙДЕР
(від англ. to provide - забезпечувати) організація, яка забезпечує послуги з користування глобальних інформаційних систем та ме-реж
ПРОГНОЗУВАННЯ
(від грецьк. prognosis - передбачення, пророкування) розроблення прогнозів, тобто вірогідних суджень про розви-ток та стан якого-небудь явища у …
ПРОДЮСЕР
(від лат. producere - виробляти) довірена особа кінокомпанії, яка здійснює художній та організаційно-фінансовий контроль за постановкою фільму
ПРОЕКТОР
(від лат. projuere - відкидати) оптичний прилад для отримання на екрані зображення, рисунків або фотознімків у збільшеному вигляді
ПРОМЕНАД
(від англ. promenade) прогулянка, гуляння, місце прогулянок, бульвар
ПРОМОУТЕР
(від англ. promoter, to promote - допомагати, підтримувати, сприяти, лат. promovere - просуватися) 1) особа, яка сприяє втіленню у життя …
ПРОМОУШН
(від лат. - просування) 1) втілення промоутерами у життя певних проектів шляхом залучення інвесторів та спонсорів 2) реклама, рекламна компанія, …
ПРОПАГАНДА
(від лат. propaganda - те, що підлягає розповсюдженню) розповсюдження політичних, наукових, художніх, філософських та інших ідей в суспільстві; у …
ПРОСПЕКТ
(від лат. prospectus - вид) 1) друкований рекламний або торговий каталог з описом товарів (послуг) і умовами їх оплати 2) детальний виклад плану …
ПРОФІ-АРТ
(від нім. profi - прoфесіонал + лат. art - мистецтво) професійне (на відміну від самодіяльного) мистецтво
ПСИХОАНАЛІЗ
(від грецьк. psyche - душа + аналіз) психологічне вчення і метод психотерапії, які в центр уваги ставлять безсвідомі психічні процеси та мотивації
ПСИХОДЕЛІКА
(від грецьк. psyche - душа + delos - ясний) стилістичні риси, які виникли у західній молодіжній контркультурі - вони впливають на музику, моду, …
ПУБЛІКА
(від лат. publicus - суспільний) соціально-психологічна спільність споживачів різних видів культури та предметів мистецтва, по-в'язаних між собою …
ПУБЛІЦИСТИКА
(від лат. суспільний) рід художніх або документально-художніх творів та програм, присвячених актуальним проблемам та явищам поточного життя …

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.