Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру К (259)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
КВАДРАТНА НОТАЦІЯ
= римська хоральна нотація система нотного запису, яка існувала в Західній Європі на межі ХІІ – ХІІІ ст. для запису хоралу, одноголосної та …
КВАРТА
(лат. quarta - четверта) - 1. Один з основних інтервалів, який охоплює чотири ступеня звукоряду; позначається цифрою 4. Чиста К. охоплює 2 1/2 тони, …
КВАРТАКОРД
акорд, побудований за чистими або чистими та збільшеними квартами.
КВАРТДЕЦИМА
(лат. quartdecima - чотирнадцята) - один із складених інтервалів, що охоплює 14 ступенів звукоряду і який можна розглядати як септиму через октаву; …
КВАРТЕТ
(від лат. quartus - четвертий) - 1. Ансамбль з чотирьох музикантів - співаків або інструменталістів. За складом К. може бути однорідним (жіночий, …
КВАРТОВЕ КОЛО
див. Квінтове коло.
КВАРТОВО-КВІНТОВЕ КОЛО
див. Квінтове коло
КВАРТОЛЬ
(від лат. quartus - четвертий) - особлива ритмічна фігура, що складається з чотирьох нот і за часом звучання дорівнює трьом нотам тієї ж тривалості. …
КВАРТСЕКСТАКОРД
друге обернення тризвуку з квінтовим тоном у басі, коли між басом К. і його основним тоном утворюється кварта, а між крайніми звуками - секста; …
КВОДЛІБЕТ
(від лат. quod libet - що завгодно) - багатоголосний гумористичний твір, побудований шляхом поєднання популярних мелодій і текстів або їх уривків. Як …
КЕЄНОБА
давнє грузинське масове музично-сценічне видовище, яке оспівує визвольну боротьбу грузинів проти ворожих орд і святкування перемоги. У К. …
КЕК-УОК
(cakewalk - дослівно: похід за пирогом) - бально - естрадний танець, який виник на початку ХХ ст. як танець північноамериканських негрів. Назва К.у. …
КЕМАНЧА
= кяманча східний та кавказький смичковий інструмент з кулеподібним корпусом з тутового чи горіхового дерева,гарбуза або кокосового горіха, довгою …
КЕСЛЕ
чуваський щипковий народний інструмент, подібний до гуслів.
КИЇВСЬКИЙ СПІВ
(розспів) - південна гілка знаменного співу, підпорядкована системі осмогласія. К.с. викладені піснеспіви Обіходу. Мелодії К.с. коротші та простіші з …
КИЯК
народний киргизький струнний смичковий інструмент з дерев’яним видовбаним корпусом, короткою шийкою та дископодібною голівкою з кілками. Стрій …
КЙОС
= кос = ку = кез азербайджанський ударний інструмент з родини мембранофонів, двобічний барабан, подібний до нагару. Звуквидобувають палками. …
КЛАВІАТУРА
(нім. Klaviatur, від лат. clavis - ключ) - система важелів для видобування звуку на фортепіано, органі, акордеоні, клавесині, клавікорді, баяні та …
КЛАВІКОРД
(від лат. clavis - ключ і гр. chorde - струна) - старовинний ударний клавішний музичний інструмент, один з попередників фортепіано. Звук К. …
КЛАВІОЛІНА
електричний одноголосий музичний інструмент, який має близько 50 тембрів. Діапазон - від однієї до п’яти октав.
КЛАВІР
(нім. Klavier) - 1. Спільна назва групи клавішних струнних музичних інструментів (клавікорд, клавесин, фортепіано тощо). 2. Перекладення партитури …
КЛАВІРАУСЦУГ
(нім. Klavierauszug) - див. Клавір.
КЛАВІЦИМБАЛ
= клавічембало див. Клавесин.
КЛАВІЦИТЕРІУМ
клавесин з вертикальним розташуванням корпусу та струн.
КЛАВІШ
= клавіша (від лат. clavis - ключ) - важіль музичного інструмента, який є деталлю механізму для видобування звука. Упорядкована сукупність К. …
КЛАВІШНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
музичні інструменти, які звучать і змінюють висоту звуку внаслідок натискання на клавіші. Це - пневматичні (орган), ударні (фортепіано, клавікорд та …
КЛАВІШНИЙ МЕХАНІЗМ
механічна система. яка слугує для вмикання та вимикання джерела звуку. Складається з кількох взаємопов’язаних частин - клавіатури, механіки, педалів …
КЛАВЕС
(іт. claves) - латиноамериканський ударний інструмент з родини ідіофонів - дві дерев’яні палички довжиною 15 - 20 см і діаметром 2 - 2,5 см. Звук …
КЛАВЕСИН
(фр. clavecin) - старовинний клавішний щипковий інструмент з кількома клавіатурами - мануалами і регістрами. Звуксильний, але динамічно одноманітний, …
КЛАКА
(фр. claque) - наймана група відвідувачів театральної вистави, які мають сприяти створенню штучного успіху або провалу артиста чи спектаклю. Таких …
КЛАПАН
(від нім. Klappe - кришка, заслінка, клапан) - деталь механізму духових і пневматичних інструментів, яка призначена для зміни висоти звуку шляхом …
КЛАРНЕТ
(від лат. clarus - ясний, чистий) - дерев’яний духовий язичковий інструмент з циліндричним стволом та одинарною тростю. Звук приємного м’якого …
КЛАСИФІКАЦІЯ СПІВАЦЬКИХ ГОЛОСІВ
визначення типу голосу за такими показниками: звуковий діапазон, темброві ознаки, сила звуку, теситурна витривалість, висотне положення перехідних …
КЛАСИЦИЗМ
(від лат. classicus - зразковий) - стиль в мистецтві XVII - початку XIX ст., значення якого полягає в тому, що суть буття глибоко розумна й …
КЛАСИЧНИЙ ДЖАЗ
(англ. classic jazz) - період в історії традиційного джазу, коли на основі архаїчного джазу отримали розвиток такі його форми, як новоорлеанський …
КЛАУЗУЛА
(лат. clausula - завершення, закінчення) 1. Багатоголосне закінчення окремих співів меси, остинатне повторення хоральної мелодії в тенорі та її …
КЛЕЗМЕР
народний єврейський музикант - інструменталіст.
КЛЕП-ХЕНДЗ
вказівка про необхідність підкреслити джазовий акомпанемент (зокрема, другу і четверту долю) плесканням виконавців у долоні.
КЛУМПАКОЇС
(від лит. klumpe - дерев’яне взуття і koja - нога) - давньолитовський парний народний танець. Музичний розмір 2/4, темп жвавий. Виконувався в …
КЛЮЧОВІ ЗНАКИ
знаки альтерації, виставлені біля ключа, які показують тональність твору або його частин. К.з. можуть змінюватись в разі зміни тональності, а також в …
КОБЗА
1. Старовинний український народний щипковий інструмент, який має грушоподібний корпус, шийку з 4 - 10 ладами та від 5 до 10 струн і приструнків. К. …
КОБЗАР
український народний мандрівний співець – музикант (часто сліпий), який виконував свої пісні та думи в супроводі кобзи (бандури). Мистецтво К. набуло …
КОБИЗ
казахський двострунний смичковий інструмент з видовбаним ковшоподібним корпусом та короткою шийкою без ладів. За звуком нагадує віолончель з …
КОБИЛКА
стара назва підставки для струн у скрипки, альта, віолончелі, контрабаса, домри, гітари та ін.
КОБУЗ
узбецький та каракалпацький двострунний смичковий музичний інструмент, подібний до казахського кобизу.
КОВ БЕЛ
(англ. cow bell) - металевий ударний інструмент латиноамериканського походження з родини ідіофонів, коров’ячий дзвіночок без язичка (серця), …
КОДА
(іт. coda, від лат. cauda - хвіст) - 1. Додатковий, заключний розділ музичного твору, його закінчення, який не є обов’язковим для композиційної схеми …
КОДЕТTА
(іт. codetta - маленька кода) - 1. Невелика за розміром кода. 2. Одноголосна зв’язка в експозиції фуги, яка знаходиться між темою і протискладанням …
КОЗА
український та польський пневматичний музичний інструмент, подібний до волинки.
КОКЛЕ
латвійський струнний щипковий інструмент, подібний до канклес, кантеле і гуслів. Застосовується як сольний, акомпануючий, ансамблевий та оркестровий …

< 1 2 3 4 5 6 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.