Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру К (259)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
КОЛІНО
1. В танцювальній музиці - частина, яка відповідає певній танцювальній фігурі. 2. Повністю або частково завершена частина простої двочастинної або …
КОЛАЖ
(фр. collage - наклеювання) - особлива форма використання композитором фрагментів з власних творів або творів інших авторів. К. характеризується …
КОЛИВАННЯ
більш або менш точне повторення змін стану вібратора, яке є безпосереднім джерелом музичного звуку. К. характеризуються амплітудою - величиною …
КОЛИСКОВА
пісня для заколисування дитини, яка є одним з найбільш поширених жанрів народної, а з XVIII ст. - і професійної вокальної (О.Аляб’єв, Й.Брамс, …
КОЛО
старовинний хоровод у західних та південних слов’ян.
КОЛОДКА
= колодочка деталь смичка струнних музичних інструментів, призначена для регулювання натягання волосин смичка, яке здійснюється за допомогою …
КОЛОМИЙКА
(від назви м.Коломия Івано – Франківської обл.)- 1. Жартівлива українська галицька) народна пісня куплетної форми, за змістом подібна до частівки. …
КОЛОР
(від лат. color - забарвлення, колір) - 1. В мотетах ХІІІ ст. прикраса, утворена, зокрема, шляхом повторення мелодичного звороту в певному голосі. 2. …
КОЛОРАТУРА
(іт. coloratura - прикраса) - 1. Мелодичні прикраси, які застосовуються у вокальній музиці, зокрема, в сольних оперних номерах. К була особливо …
КОЛОРАТУРНЕ СОПРАНО
найвищий жіночий голос, який відзначається особливою рухливістю та легкістю виконання колоратури, великим діапазоном (від с1 до f3, іноді h3, b3, …
КОЛЯДКА
старовинна Слов’янська обрядова пісня, яка виконується під час святкування Різдва Христова. В Україні поширені різновиди К. - щедрівка та риндзівки, …
КОМІЧНА ОПЕРА
комедійна за змістом опера . Починаючи з XVIII ст., існували численні різновиди К.о.: в Італії - опера-буффо, в Англії - баладна опера, у Франції - …
КОМБІНАЦІЙНИЙ ТОН
звук, що виникає внаслідок взаємодії (інтерференції) двох або кількох одночасних коливань (звуків) в будь-якому середовищі. Існують два різновиди …
КОМБО
(від англ. combsnation - з’єднання, комбінація) - назва джазового ансамблю з 6 - 8 музикантів, яка з’явилась в сучасному джазі з 1940-х років і …
КОМЕДІЯ ДЕЛЬ АРТЕ
(іт. commedia dell’arte - комедія масок) - вид італійського театру часів Відродження, в якому вистави імпровізаційно створювались на основі сюжетної …
КОМЕДІЯ МУЗИЧНА
узагальнена назва жанру музично - сценічних творів на комедійній основі - опера - буффo, оперета, комічна опера, комедія - балет, зінгшпіль, …
КОМЕРЦІЙНИЙ ДЖАЗ
танцювальна за характером музика, яка використовує засоби виразності джазу і є продуктом розважальної індустрії.
КОМПАКТ-ДИСК
носій звукової інформації, який має вигляд диску діаметром 120 мм. Звукову інформацію закодовано цифровим методом і розміщено у вигляді спіральної …
КОМПОЗИТОР
(від лат. compositor - укладач, автор) - людина, яка створює музику, автор музичних творів. Професійна робота К. передбачає наявність музично - …
КОМПОЗИЦІЯ
(лат. compositio - складання, розміщення) - 1. Процес музичної творчості. 2. Закінчений музичний твір. 3. Побудова музичного твору, розташування і …
КОМПРИМАРІО
(від лат. cum - з та іт. primario - головний) - оперний співак, який виконує другорядні партії.
КОМУЗ
1. Киргизький триструнний щипковий інструмент, подібний до лютні, з квартовим або квінтовим строєм. Має видовбаний корпус, шийку без ладів та …
КОНГА
= тумба (іт. conga) - 1. Ударний інструмент латиноамериканського походження з родини мембранофонів. Має форму звуженого до низу циліндра. Звук …
КОНДАК
(гр. kontaktion) - жанр візантійської, з ХІ ст. давньоруської гімнографії, який започаткував Роман Солодкоголосий в VI ст. Строфи К. виконував …
КОНДАКАР
давньоруська співцька книга, назва якої пов’язана з записами співів - кондаків за допомогою кондакарної нотації.
КОНДАКАРНА НОТАЦІЯ
один з старовинних видів безлінійного нотопису, який існував поряд з крюками в Київській Руси ХІ - ХІV ст.
КОНДАКАРНИЙ СПІВ
мелізматичний стиль культового співу, поширений в Київській Руси з ХІ до XV ст. Репертуар К.с. включав кондаки, вірші з псалмів та приспіви до них, …
КОНДИВКОН
евенкійській музичний інструмент, подібний до варгана, виготовлений з кістки мамонта.
КОНДУКТ
(від лат. conduco - веду, супроводжую) - жанр західноєвропейської вокальної музики, який з’явився близько 1140 р. та належав до нелітургійних і …
КОНКУРСИ МУЗИЧНІ
(від лат. concurs - зустріч, зібрання) - змагання музикантів за заздалегідь оголошеними умовами, які були започатковані в Давній Греції. Сучасні К.м. …
КОНСЕРВАТОРІЯ
(іт. conservatorio, від лат. conservo - охороняти, зберігати) - в Італії XVI ст. заклад на кшалт інтернату, де діти - сироти навчались ремесел, а …
КОНСОНАНС
(фр. сonsonanse - співзвуччя, злагодженість) - звучання, яке сприймається як благозвучне, узгоджене поєднання звуків в одночассі. До К. належать …
КОНТРАБАС
(іт. contrabasso) - найбільший за розміром і найнижчий за звучанням смичковий інструмент з родини скрипок. Стрій струн: E1, A1, D, G. На К. грають …
КОНТРАПУНТО
(ісп. contrapunto) - в країнах Латинської Америки - музичний діалог, який імпровізують двоє співаків у супроводі гітари.
КОНТРАСТНО-СКЛАДОВІ ФОРМИ
форми, які складені з двох або кількох контрастних частин, об’єднаних спільним задумом та розвитком, текстом, сюжетом, логікою тонального плану, …
КОНТРАТЕНОР
(від лат. contra - проти і tenor) - 1. Рідкісний чоловічий співацький голос, що межує між жіночим контральто та чоловічим тенором - альтіно. Діапазон …
КОНТРАФАГОТ
(іт. contrafagotto) - найнижчий за звучанням дерев’яний музичний інструмент, різновид фагота. Діапазон від В2 до g2. Застосовується в симфонічному …
КОНТРДАНС
(від. англ. сountry - dance - сільський танець) англійський народний танець, подібний до кадрилі. Музичний розмір 2/4 або 6/8, темп швидкий. …
КОНТРЕКСПОЗИЦІЯ
(від лат. сontra - проти та expositio - виклад) - необов’язковий розділ фуги, який знаходиться безпосередньо після експозиції (вторинна експозиція) …
КОНТРОКТАВА
частина музичного звукоряду. Звуки К. позначаються: 1) в басовому ключі від ноти сі під п’ятою додатковою лінійкою знизу до ноти сі нижче другої …
КОНФІНАЛІС
(від лат. соn - спільно і finalis - кінцевий) - заключний тон (фіналіс) григоріанської мелодії, записаної в транспозиції.
КОНЦЕНТРИЧНА ФОРМА
(від лат. concentricus - той, що має спільний центр) - репризна багаточастинна форма дзеркально симетричної побудови, центральні частини якої …
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АЛЬБОМ
платівка, аудіокасета або компакт - диск, де всі записи музичних номерів об’єднані єдиною загальною ідеєю.
КОНЦЕРТ
(іт. concerto - змагаюсь) - 1. Прилюдне виконання музичних творів. 2. Жанр великого, віртуозного за характером музичного твору для соліста (інколи …
КОНЦЕРТ-МІТИНГ
форма масової агітаційно - пропагандистської та музично - просвітницької роботи, поширена в перші пожовтневі часи.
КОНЦЕРТИНА
(англ. concertina) - невеликий пневматичний кнопковий музичний інструмент, гармоніка з хроматичним звукорядом з обох боків шестигранного корпусу, …
КОНЦЕРТИНО
(іт. concertino) - 1. Невеликий інструментальний твір з меншим масштабом частин циклу, призначений для скороченого складу виконавців, що наближує …
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР
(нім. Konzertmeister) - 1. Перший скрипаль - соліст симфонічного або оперного оркестру, який в разі потреби може виконати функції диригента. 2. …
КОНЦЕРТНА СИМФОНІЯ
твір для групи солістів з оркестром, подібний до кончерто гроссо і сольного концерту, від якого К.с. запозичила тричастинну (інколи двочастинну) …
КОНЦЕРТНА ФОРМА
найбільш велика типова циклічна форма в інструментальній музиці XVII - XVIII ст., яка спирається на чергування відносно стійкої теми та інтермедій, в …

< 1 2 3 4 5 6 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.