Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Л (80)

1 2 > >>
ЛІБРЕТИСТ
(від іт. libretto) - автор лібрето. До найбільш відомих Л. належать Ж.Барб’є, В.Бєльський, А.Бойто, В.Вольський, Л.Галеві, В.Джакоза, Л.Ілліка, …
ЛІБРЕТО
(іт. libretto - книжечка) - 1. Літературний текст опери, оперети, кантати, ораторії. 2. Сценарій балету, масового дійства. 3. Короткий виклад змісту …
ЛІВЕНКА
різновид російської гармоніки, назва якої походить від назви м. Лівни Орловської губернії. Звукоряд діатонічний - мажор з пониженим VII ступенем. …
ЛІГА
(від лат. ligo - зв’язувати) - знак у вигляді дуги, який вказує на: 1) зв’язане виконання групи звуків різної висоти; 2) подовження звуків шляхом …
ЛІГАТУРА
(лат. ligatura - зв’язок) - 1. Знак нотопису, що з’єднує дві однакові за висотою ноти - ліга. 2. Зв’язана група нот в мензуральній нотації, де …
ЛІД
= ліде (нім. Lied - пісня) - німецька сольна або масова пісня.
ЛІДІЙСЬКА КВАРТА
1. Інтервал, утворений між І та IV ступенями лідійського ладу, збільшена кварта. 2. Підвищений IV ступінь натурального мажору.
ЛІДІЙСЬКИЙ ЛАД
давньогрецький натуральний лад, звукоряд якого відрізняється від натурального мажору підвищеним IV ступенем. Див. Додаток XVII.
ЛІДЕР
(від лат. leader - ведучий, керівник) - 1. Особистість, яка завдяки своїм якостям має переважний вплив на інших людей. За змістом впливу Л. бувають …
ЛІНЕАРИЗМ
(від лат. linearis - лінійний) - принцип композиції, що спирається на розуміння музики як руху звуковисотної лінії, уявляючи мелодію візуально, …
ЛІНЕАРНІСТЬ
якість голосоведення, послідовність звуків, які утворюють мелодичну лінію. Поняття Л. близьке до інтонації і застосовується переважно до поліфонічної …
ЛІПСІ
(від лат. Lipsia - Лейпциг) - сучасний бальний танець, музика якого характеризується синкопованими акцентами. Музичний розмір 3/2. Автор музики - …
ЛІРА
(гр. lyra) - 1. Струнні музичні інструменти з струнами, розміщеними паралельно поверхні резонансового корпуса 2. Давньогрецький музичний інструмент, …
ЛІРИКА
(гр. lyrikos - ліричний) - музика, зосереджена на розкритті внутрішнього емоційно - суб’єктивного світу людини. Основні жанриЛ. - романс, пісня, …
ЛІРИКО-ДРАМАТИЧНИЙ
в академічному вокальному мистецтві голос, проміжний між ліричним та драматичним, що дає йоговолодарям широкі виконавські можливості.
ЛІРИЦЯ
сербо-хорватський народний струнний інструмент з грушоподібним корпусом, шийкою, трикутною головкою і трьома струнами. Стрій квартово - квінтовий. …
ЛІРИЧНА ТРАГЕДІЯ
(фр. tragedie lyrique - лірична трагедія) - французький оперний жанр другої половини XVII ст., який віддзеркалював проблеми трагедій П.Корнеля і …
ЛІРНИК
народний український музикант - співак, який складав і виконував думи та пісні, акомпануючи собі на лірі.
ЛІРУ
карельський народний духовий язичковий інструмент з березовим стволом та 4 - 6 ігровими отворами та одинарною тростю.Звукоряд діатонічний, звук …
ЛІТАНІЯ
(від гр. litareia - прохання, молитва) - спів або молитва про заступництво чи помилування в християнській культовій музиці, елемент літургії. До …
ЛІТУРГІЙНА ДРАМА
театралізована вистава Середньовіччя на сюжети з священної історії, яка виконувалась в церквах, а після 1210 року на паперті перед храмом у вигляді …
ЛІТУРГІЯ
(гр. leturgia - дослівно: загальнонародна справа) - найважливіше високе богослужіння православної церкви, що відбувається, як єдність читання і …
ЛАБІЛЬНІСТЬ
(від лат. labilis - нестійкість, рухливість) - гнучкість нервової системи та психіки, здатність до швидких змін у відповідь на подразнення. Л. має …
ЛАБАНОРА ДУДА
литовський пневматичний музичний інструмент типу волинки з шкіряним міхом і трьома трубками з тростини - парною мелодичною і бурдонною. Назва …
ЛАВАБО
= равап = рабоб уйгурський струнний щипковий інструмент, подібний до рубоба.
ЛАД
(лат. modus, гр. harmonia, англ., фр. mode, іт. modo, нім. Tongeschlecht; слов’янське - злагода, лад, мир, порядок, стройність) - 1. Естетично …
ЛАД ЛАНЦЮГОВИЙ
див. Ланцюговий лад.
ЛАДОВА АЛЬТЕРАЦІЯ
підвищення або пониження нестійких ступенів ладу на півтону з метою посилення їх тяжіння до стійких ступенів в мажоро - мінорному Л. Л.а. …
ЛАДОВА МОДУЛЯЦІЯ
модуляція в однойменну тональність.
ЛАДОВА ФУНКЦІЯ
інтонаційний зв’язок окремого ступеня ладу з тонікою або іншими ступенями або акордами.
ЛАДОВИЙ ДЖАЗ
див. Модальний джаз.
ЛАДОВИЙ РИТМ
розгортання ладу в часі на основі тяжіння нестійкості до розв’язання в стійкість. Термін запропонований Б.Яворським.
ЛАДОТОНАЛЬНІСТЬ
висотне положення ладу, пов’язане з розташуванням тоніки. (напр., соль мажор, сі мінор, дорійський ладдо, фрігійський лад фа і т.д.). Термін …
ЛАЛУ
аварська назва дагестанського духового народного інструмента з тростини або комишу з 6 - 8 ігровими отворами.
ЛАМАНА ОКТАВА
роздільне виконання звуків інтервалу октави - спочатку верхнього, потім нижнього або навпаки.
ЛАМЕНТАЦІЯ
(від лат. lamentatio - плач, голосіння) - спів католицької служби на текст з Ветхого завіту. Відомі Л. Дж.Палестрини, О.Лассо, Т.Талліса, У.Бьорда, …
ЛАМЕНТО
(іт. lamento - жалоба, плач) - 1. скорботна. сумна арія з італійської опери XVII - XVIIІ ст. (напр., Л. з опер К.Монтеверді, Г.Персела, Ф.Чілеа та …
ЛАНСЬЄ
(від фр. lansie - улан) - англійський бальний танець ХІХ ст. Складається з п’яти фігур різного музичного розміру - 6/8 - дляпершої, третьої, …
ЛАНЦЕ
танець, що походить від лансьє і був поширений в Російській імперії у ХІХ ст. Розмір 2/4. Мав різні варіанти та назви - лансе, ланчик, ланцзі, …
ЛАНЦЮГОВЕ ДИХАННЯ
хоровий виконавській прийом, що полягає в неодночасній зміні та поповненні дихання хористами, через що виникає враження безперервності звучання хору. …
ЛАРГЕТО
(іт. largetto - досить широко) - помірно повільний темп. Характерний приклад Л. - повільна частина II симфонії Л.В.Бетховена. Див. Додаток ХІ.
ЛАРГО
(іт. largo - широко) - широкий, дуже повільний темп, найповільніший з темпів, які застосовуються в творах величного, урочистого або скорботного …
ЛАРЧЕМІ
= соінарі грузинський багатоствольний духовий музичний інструмент типу флейти Пана. Застосовується як сольний та ансамблевий інструмент.
ЛАТЕНТНИЙ ПЕРІОД
(від лат. latens - прихований) - час, необхідний для виявлення певного процесу, наприклад, початкових проявів оволодіння навичками фонації або гри на …
ЛАТИН - РОК
(latin rock) - латиноамериканський напрямок музики року, який виник у середовищі пуерторіканської та мексиканської меншин населення США. Л.р. …
ЛАУРЕАТ
(від лат. laureatus - увінчаний лавровим вінком) - 1. В Римі - людина, нагороджена лавровим вінком за видатні досягнення.2. Тепер - вчений, артист, …
ЛАШАН
угорський народний парний танець. Музичний розмір 2/4, темп повільний, ритм синкопований. Сучасний Л. - перша частина чардашу.
ЛЕ
(фр. lei) - музична поетична форма творчості труверів Франції ХІІ - ХIV ст. на релігійні або світські сюжети, яка складалась з 60 - 100 і більше …
ЛЕГАТО
(іт. lеgato - зв’язано, злито) - таке виконання, коли перехід від одного звуку до іншого відбувається зв’язано, без перерви між ними. Л. - один з …
ЛЕГКА МУЗИКА
досить умовне поняття, яке використовується для визначення нескладної за змістом, простої за формою музики, яку слухачі сприймають без спеціальної …

1 2 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.