Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру М (196)

< 1 2 3 4 > >>
МЕСТВІРЕ
грузинські мандрівні музиканти - співаки і поети, які виконували шаірі (частівки), епіко - героїчні та сатиричні пісні під акомпанемент ствирі, …
МЕТА
логічна модель, яка фіксує в свідомості людини досягнення результату. який для неї є взірцем. Визначення М. створює передумови для конкретизації …
МЕТАБОЛА
(від гр. metabola - зміна, перехід) - 1. Зміна музичного викладу в давньогрецькій музичній теорії: ладового роду, складу, ритму, метру, характеру …
МЕТАЛОФОНИ
(від лат. metallum - метал і phone - звук) - 1. Музичні інструменти з родини ідіофонів, де джерелом звуку є металеве тіло (Ліра, Тарілки, Трикутник, …
МЕТЕЛИЦЯ
українська народна пісня - танець зі зміною фігур і різноманітними обертаннями. Музичний розмір 2/4, темп швидкий.
МЕТОД
(від гр. methdos - спосіб пізнання, шлях дослідження) – шлях і спосіб досягнення визначеної мети, сукупність прийомів та операцій освоєння дійсності, …
МЕТОДОЛОГІЯ
(від гр. methodos - cпосіб пізнання і logos - наука) - 1. Сукупність основних дослідницьких положень певної галузі науки. 2. Вчення про методи …
МЕТРИЗА
(від фр. maitre - учитель) - 1. В Голандії та Франції - музична школа при католицькому храмі, де навчали півчих. М. існували з VII ст., відігравши …
МЕТРИКА
(від гр. metron - міра, розмір) - 1. Наука про метр, в давньогрецькій музичній теорії - розділ про правила упорядкування слів та послідовність …
МЕТРОНОМ
(від гр. metron - міра і nomos - закон) - прилад для визначення темпу музичного твору шляхом точного відліку тривалостей метру. М. відомий з кінця …
МЕТРОРИТМ
(від гр. metron - міра і rhythmos - ритм) - див. Метр і Ритм.
МЕТРОТЕКТОНІЗМ
(від гр. metron - міра і tekton - будівничий, творець) - запропонована Г.Конюсом теорія тимчасової структури музичної форми, близька до естетичної …
МЕХАНІКА ФОРТЕПІАННА
пристрій, що забезпечує видобування звуків за допомогою ударів молоточками по струнах, складна система важелів, які керують молоточками та …
МЕХАНІЧНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
музичні інструменти, обладнані спеціальними пристроями для виконання музики без участі музиканта - інструменталіста - механічне фортепіано, музична …
МЕХАНІЧНЕ ФОРТЕПІАНО
фортепіано з додатковим пристроєм для відтворення музики без участі виконавця, виготовлене в 1846 році А.Дебеном.
МЕХАНІЧНИЙ ЗВУКОЗАПИС
спосіб звукозапису кінця ХІХ - початку ХХ ст., коли звукові коливання, перетворюючись в механічні, діють на пристрій, який вирізає на платівці …
МЕЦО-ВОЧЕ
(іт. mezza voce - напівголосно) - 1. Особливий прийом вокального виконавства, який вимагає високої вокально-технічної майстерності - тихе, неповної …
МЕЦО-СОПРАНОВИЙ КЛЮЧ
один з ключів групи до. Означає, що нота до першої октави (с1) знаходиться на другій лінійці нотного стану. Див. Ключ.
МИМОВІЛЬНЕ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
таке запам’ятовування, якездійснюється без спеціальної мнемічної мети і є результатом пізнавальних, практичних та інших дій. М.з. є актуальною формою …
МИСЛЕННЯ
найвищий рівень пізнання людиною світу, який зароджується у чуттєвому пізнанні, є функцією і вищою формою вияву аналітико-синтетичної діяльності …
МОВА
основний засіб спілкування і взаємопорозуміння людей, система звукових сигналів для визначення явищ дійсності, відображення їх у свідомості та …
МОДАЛЬНІСТЬ
(від лат. modus - міра) - 1. В теорії лада - спосіб звуковисотної організації, основу якої складає звукорядний принцип на відміну від тональності з …
МОДАЛЬНА ГАРМОНІЯ
(від лат. modus - міра і гр. harmonia – співзвучність, розмірність) - гармонічна техніка, яка виходить з принципу ладового звукоряду, а не тонального …
МОДЕЛЬ
(від лат. Modulus - міра, зразок) - 1. Умовний образ певного об’єкту, процесу, явища. який, зберігаючи схожість та пропорції частин оригіналу, дає …
МОДЕЛЮВАННЯ
метод пізнання психічних явищ і процесі на основі побудови і вивчення їх моделей. В музичному навчанні М. застосовується як щодо цілісного процесу …
МОДЕРАТО
(іт. moderato - помірно) - позначення помірного темпу, проміжного між алегро і алегрето. Див. Додаток ХІ.
МОДЕРАТОР
(лат. moderor - стримувати) - прилад для зменшення сили звуку в піаніно та роялі.
МОДУЛЯЦІЯ
(від лат. modulatio - розміреність, мірність, гармонічність) - 1. В класичній мажоро - мінорній системі зміна основної тональності іншою, основою …
МОДУС
(лат. modus - міра, правило) - 1. П’ять ритмічних формул в творах композиторів школи Паризької богоматері XII - XII ст.2. В ладовій теорії середніх …
МОЛДАВЕНЯСКА
(дослівно - молдавська) - молдавський народний танець. Розмір 2/4 або 4/4, виконується колом в швидкому темпі.
МОНОДІЯ
(від гр. monos - одни і odos - пісня) - 1. В давньогрецькій музиці - сольний спів, а також спів соліста з інструментальним супроводом, який …
МОНОТЕМАТИЗМ
(від гр. monos - один і thema - предмет розмови) - принцип побудови музичного твору, пов’язаний з особливим трактуванням однієї або кількох тем, які …
МОНОХОРД
(гр. monochordos - однострунний) - 1. Узагальнена назва однострунного інструменту. 2. Акустичний прилад, можливо, винайдений Піфагором в VI ст. до …
МОРДЕНТ
(іт. mordente - гострий, їдкий, кусючий) - назва мелізму, швидке послідовне виконання трьох нот: головної (тієї, яка написана), допоміжної (тієї, яка …
МОРЕСКА
(іт. moresca - дослівно мавританська) - рід балету, музично - танцювальна сценка, яка відтворювала боротьбу християн і маврів в супроводженні двох …
МОТЕТ
(фр. motet, від mot - слово) - 1. В ХІІ - XIV ст. - багатоголосний твір, де поєднувались кілька самостійних мелодій, які виконувались на різні …
МОТИВ
(від лат. moveo - рухаю) - 1. Найменша музична побудова, яка включає частину музичної теми і звичайно містить одну сильну метричну долю. 2. Частина …
МОТИВАЦІЯ
використання системи мотивів, яка визначає конкретні види діяльності та поведінки людини. Особливе значення М. має для формування потреб, уявлень, …
МРИДАНГА
1. Традиційні двосторонні циліндричні барабани народів Індії. 2. Південноіндійський барабан з дерев’яним корпусом та двома шкіряними мембранами. …
МТИУЛУРІ
народні грузинські гірські танці - сванський церулі, абхазький, аджарський мхедрулі, хонджоурі тощо. Музичний розмір 6/8, 2/4, темп швидкий.
МУГАМ
1. Загальна назва ладів східної , зокрема, азербайджанської музики. Гами М. складаються з великих, малих, збільшених секунд, розташованих за різними …
МУГУРДАНЦИС
латиський народний танець. Музичний розмір 2/4. Виконується в помірному темпі.
МУЗЕЇ МУЗИЧНІ
науково - культурні заклади, які збирають, вивчають, систематизують, зберігають, експонують та публікують пам’ятки музичної культури: меморіальні - …
МУЗИКА
(гр. musike, від muse - богині, які що сприяють наука та мистецтва) - мистецтво інтонації, яке забезпечує віддзеркалення дійсності засобами звукових …
МУЗИКА ДЛЯ ДІТЕЙ
музичні твори, створені для слухання або виконання дітьми, один із дійових засобів естетичного, морального,музичного, художнього виховання. Включаючи …
МУЗИКА КІНО
вокальна та інструментальна музика, яка застосовується для створення повноцінного художнього образу вкінофільмі.
МУЗИКА ТЕАТРУ
див. Театральна музика.
МУЗИКАЛЬНІСТЬ
= музичність комплекс природних задатків - музичного слуху, ладового і ритмічного почуттів, музичної пам’яті, які утворюють сприятливі передумови …
МУЗИКАНТ
1. Фахівець, який професійно володіє музичною спеціальністю - композитор, диригент, хормейстер, співак, інструменталіст тощо. 2. Людина, спроможна за …
МУЗИКОЗНАВЕЦЬ
фахівець, який на високому професійному ріні займається музикознавством. До кола українських М. належали М.Дилецький, В.Барвінський, А.Вахнянін, …

< 1 2 3 4 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.