Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Н (79)

1 2 > >>
НІМА КЛАВІАТУРА
апарат, винайдений А.Верджілем для тренування пальців піаніста без видобування звуку. Використання Н.к. дозволяє розвивати техніку піаніста поза …
НАБАТ
(від араб. набаут - барабанний бій) - 1. Давньоруський ударний інструмент, подібний до величезної литаври. Використовувавсяу військовій справі для …
НАВІЮВАННЯ
(від лат. suggero - навіюю, раджу) - психічний вплив однієї людини на іншу, який має на меті актуалізацію або зміну психічних установок, ціннісних …
НАВИЧКА
психічне новоутворення, яке забезпечує індивіду спроможність автоматичного виконання дій. Залежно від характеру розрізнюють рухові, мисленневі, …
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
офіційний нормативний документ, що визначає зміст і обсяг знань, умінь і навичок з кожного предмету, їх розподіл за розділами, темами та підтемами в …
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
офіційний нормативний документ, основа організації навчального процесу. Н.п. визначає графік, співвідношення усіх видів теоретичного і практичного …
НАВЧАННЯ
цілеспрямований процес взаємодії учня і педагога щодо передачі та засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної та творчої діяльності …
НАГАРА
1. Парний ударний інструмент типу литаври з родини мембранофонів, звук видобувають пальцями або паличками. Поширений в Азербайджані, Грузії …
НАГАУТА
пісенна форма японської музики, що супроводжує танці в театрі Кабукі.
НАГОРА
вірменські або узбецько - таджицькі інструменти з родини мембранофонів, керамічні парні литаври без точної висоти настроювання.
НАГРАШ
народна плясова інструментальна мелодія з супроводом або без нього. (Див. Наспів).
НАЙ
= ней 1. Арабо-іранська поздовжня флейта з 6 - 8 ігровими отворами. 2. Середньоазіатська поздовжня флейта з 6 ігровими отворами, поширена в …
НАКРИ
давньоруський ударний ритмічний інструмент, що походить від нагари. Застосовувався як сигнальне військове знаряддя.
НАО
1. Давньокитайській сигнальний ударний інструмент в формі еліптичної чашки з патрубком, який відходить від дна. Звук видобувається ударом, означаючи …
НАРОДНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
поширені в народній практиці музичні інструменти - українські (бандура, бубон, бугай, денцівка, дримба, кобза, козобас, сурма та інші), грузинські …
НАРОДНІ ТАНЦІ
танці, створені народом й поширені в народному побуті - українські (аркан, бондар, бурима, гопак, гуцулка, журавель, козачок, коломийка, косарі), …
НАРОДНА МУЗИКА
= музичний фольклор вокальна, інструментальна, вокально - інструментальна і музично - танцювальна творчість народу, основний вид і підсумок …
НАРОДНА ПІСНЯ
невеликий, як правило, куплетний музично - поетичний твір. Н.п. кожного народу має свою специфіку. Українській Н.п. притаманне необмежене багатство …
НАСЛІДУВАННЯ
особлива форма поведінки, яка полягає у відтворенні однією людиною дій, прийомів, творчої манери, поведінки іншої. Н. може бути як мимовільним, …
НАСОЛОДА
психічний стан, який виникає внаслідок задоволення людиною своєї потреби, бажання, пристрасті або досягнення творчої мети. Стан Н. є неодмінною …
НАСПІВ
вокальна мелодія для виконання співаком. Інколи Н. називається інструментальна мелодія. (див.Награш).
НАСТРІЙ
психічний стан душевної зорієнтованості, основою якого є позитивна або негативна емоція, що забезпечує високий динамізм перебігу та зміни Н. У …
НАТУРАЛЬНІ ЛАДИ
семиступеневі лади з інтервалами між суміжними ступенями у цілий тон (велика секунда) або півтони (мала секунда). Гама Н.л. містить поять великих …
НАТУРАЛЬНИЙ ЗВУКОРЯД
сукупність так званих часткових тонів (обертонів), які за законами фізики утворюються на базі основного тону і становлять основу натурального або …
НАТУРАЛЬНИЙ МІНОР
різновид мінору, звукоряд якого побудований за формулою: тон - півтон - тон - тон - півтон - тон - тон (1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1) - див. Додаток XVII.
НАТУРАЛЬНИЙ МАЖОР
різновид мажору, звукоряд якого побудований за формулою: тон - тон - півтон - тон - тон - тон - півтон (1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2) - див. Додаток XVII.
НАТХНЕННЯ
особливий психічний стан піднесення творчих потенцій митця як активізації психофізіологічних процесів, зосереджених на певній меті, що відбувається …
НАУТАНКИ
індійська народна комедійна музично – танцювальна вистава, яка включає діалоги, співи, музику, танець і пантоміму.
НАХИЛЕННЯ
1. Відмінність ладів, зумовлена наявністю інтервалу великої (мажорної) або малої (мінорної) терції між І та ІІІ ступенями. Існує два протилежних Н. - …
НЕАКОРДОВІ ЗВУКИ
звуки мелодії, які не належать до акорду, що їх супроводжує - допоміжні, прохідні, затримання, камбіата, аподжіатура, передйом, стрибковий тон. Н.з. …
НЕАКОРДОВІ ТОНИ
звуки будь-якого голосу в багатоголосній музиці, які не входять до складу акорду, утвореного іншими голосами, і порушують його терцеву побудову. До …
НЕАПОЛІТАНСЬКИЙ СЕКСТАКОРД
перше обернення тризвуку другого пониженого ступеня в мінорі або мінорна субдомінанта з малою секстою замість квінти.
НЕВМИ
(гр. neuma - кивок, знак) - 1. Вид музичного нотопису, що використовувався в Середньовічній Європі для запису церковної музики, передував сучасному, …
НЕДОСКОНАЛА МОДУЛЯЦІЯ
див. Модуляція.
НЕЗАЛЕЖНИЙ РОК
виконавська діяльність рок - музикантів, які не мають контрактів з великими фірмами звукозапису і томуне залежать від стереотипів, що панують на …
НЕОКЛАСИЦИЗМ
напрямок в музиці 20 - 30-х років ХХ ст., що звертався до принципів музичного мислення та жанрів, типових для бароко. Представниками Н. в музиці були …
НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ
оновлення засобів композиторської мови в європейській музиці першої третини ХХ ст. шляхом опори нафольклор (Б.Барток, З.Кодай, Б.Лятошинський, …
НЕПОВНИЙ ТАКТ
перший або останній такт музичного твору або його самостійної частини, де сума тривалостей звуків і паузменша за тактовий розмір.
НЕПОВНИЙ ХОР
мішаний хор без однієї або двох різнорідних партій.
НЕСИМЕТРИЧНІ ТАКТИ
складні такти, утворені з кількох простих тактів різного розміру, інакше - мішані такти. Н.т. можуть бути: а) двочастинні, які мають два акценти - …
НЕСКІНЧЕНИЙ КАНОН
канон, який може повторюватись без перерви, тому що закінчення його мелодії переходить в її початок, а також сполучається з ним в одночасному …
НЕСПРАВЖНЯ РЕПРИЗА
музична побудова, яка передує репризі, викладаючи її початок в іншій тональності.
НЕСТІЙКІ СТУПЕНІ ЛАДУ
звуки ладу, які тяжіють до стійких ступенів ладу. В ладах мажоро - мінорної системи Н.с.л. є ІІ, IV, VI, VII ступені, які не входять до складу …
НЕУСТОЇ
основні загальні логічні категорії ладових елементів звуків, співзвуч). У. втілює прагнення, рух, тяжіння, напруження, підпорядкування головному …
НИЖНІЙ ВВІДНИЙ ТОН
VII ступінь. Див. Ввідний тон.
НИЖНІЙ ГОЛОС
найнижчий голос музики багатоголосного складу, інакше - бас.
НИЖНІЙ ТЕТРАХОРД
див. Тетрахорд.
НИЖНЯ ДОМІНАНТА
див. Субдомінанта.
НИЖНЯ МЕДІАНТА
див. Медіанта (2).

1 2 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.