Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру П (217)

< 1 2 3 4 5 > >>
ПАСІОН
(від лат. passio - страждання) - див. Страсті.
ПАСАЖ
(фр. passage - прохід, перехід) - висхідна або низхідна швидка послідовність звуків (гамоподібна, акордова або мішана) у віртуозних п’єсах (напр., …
ПАСАКАЛЬЯ
(від ісп. pasar - проходити і calle - вулиця) - 1. Старовинний тридольний танець іспанського походження, який виконується в повільному темпі. 2. …
ПАСАМЕЦО
(іт. passamezzo) - старовинний італійській танець, за музичним стилем близькій павані.
ПАСП’Є
(фр. passe-pied) - старовинний французький танець бретонського походження, який виконували на волинці з співом. Музичний розмір 3/4 або 3/8, …
ПАСТУРЕЛЬ
(фр. pastourtlle - пастуший) - відомий з ХІ ст. різновид любовної пісні трубадурів і труверів, побудованої у вигляді діалогулицаря і чарівної …
ПАТАРАГ
музичний супровід літургії у вірменській церкві.
ПАУЕР-МЕТАЛ
(англ. power - сила, міць і metasl - метал) – потужний рок - метал, популяризований варіант снід - металу, що характеризується гіпертрофованою силою …
ПАУЗА
(від гр. pausis - перерва, зупинка) - 1. Тимчасова перерва в звучанні одного, кількох або всіх голосів музичного твору на заздалегідь визначений час. …
ПАХТА-УН
узбецький народний жіночий танець, який відтворює процес вирощування і збирання хлопку. Виконується в супроводі дойри.
ПЕАН
в античній музичній практиці - хоровий гімн, звернений до Аполлона і Артеміди на знак подяки за звільнення від лиха, хвороб, голоду, нещастя тощо.
ПЕДАГОГ
(від гр. paidagogos - вихователь) - 1. Фахівець, який здійснює навчально-виховну роботу з дітьми та молоддю в певній галузі знань (напр., …
ПЕДАГОГІКА
(від гр. paidagogike - виховування) - наука про закономірності виховання, навчання і освіту людини, спільну діяльність учня і викладача на ґрунті …
ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ
психічні риси особистості, необхідні для ефективного здійснення педагогічної діяльності. П.з. передбачають відповідну світоглядну і моральну …
ПЕДАЛІЗАЦІЯ
1. Мистецтво володіння педаллю, уміння використовувати різні способи застосування педалей під час гри на фортепіано. Способи П. визначаються стилем …
ПЕДАЛЬ
(від лат. pedalis - ножний) - 1. Важіль для ніг, який застосовується з метою досягнення спеціальних ефектів у клавесині, органі, фортепіано, …
ПЕДАЛЬНА ТАРІЛКА
= чарльстон = хай-хет ударний інструмент з родини ідіофонів, пристрій з двох горизонтальних тарілок на триніжку, де нижня тарілка є нерухомою, а …
ПЕЛОГ
одна з двох поширених в індонезійській музиці звукорядних систем (див. Слендро), яка передбачає поділ октави на сім нерівних інтервалів без …
ПЕНТАКОРД
(від гр. pente - поять і акорд) - акорд, що утворюють звуки ангіметонної пентатоніки (напр., H - d - e - fis - a).
ПЕНТАТОНІКА
= пентатонний звукоряд (від гр. pente - поять і тон) - лад, де звукоряд в межах октави не має півтонів і тритону та характеризується відсутністю …
ПЕНТАХОРД
(від гр. pente - поять і chorde - струна) - 1. П’ятиступеневий звукоряд діатонічного ладу в межах чистої квінти. 2. Гамоподібна послідовність п’яти …
ПЕРІОД
(гр. periodos - проміжок часу) - найменша музична побудова, де викладено відносно закінчену музичну думку. П. звичайно складається з двох подібних за …
ПЕРЕДУВАННЯ
спосіб звуковидобування різних за висотою звуків на духових музичних інструментах без використання вентилів,клапанів, отворів, за рахунок зміни …
ПЕРЕЖИВАННЯ
психофізіологічний стан, коли виявляться зацікавленість особи до певної людини або явища. П. має велике значення в мистецькій діяльності музиканта, …
ПЕРЕКЛАД
в давньоруській співацьких рукописах - позначення неканонічних варіантів піснеспівів під час викладу двох і більше розспівів одного тексту.
ПЕРЕКЛАДЕННЯ
обробка музичного твору для виконання іншими голосами або інструментами; інакше - аранжування.
ПЕРЕКРЕСЛЕНИЙ МОРДЕНТ
вид мелізму, послідовне виконання трьох нот: основної (тієї, що написана), допоміжної (на секунду нижчої основної) і знову основної.
ПЕРЕПЛЯС
російській парний народний танець-змагання. Музичний розмір - 2/4; темп - жвавий, швидкий.
ПЕРЕЧИННЯ
= заперечування 1. Суперечність між звуком натурального ступеня в одному голосі та його альтерованою зміною в іншому голосі (часто в іншій октаві), …
ПЕРКАШН
див. Перкусія.
ПЕРКУСІЯ
(англ. percussion - удар) - загальна назва інструментів, які не входять до ударної установки - бонгі, бубон, гуipo. кабаца, камесо, конго, …
ПЕРМУТАЦІЯ
(від лат. permutatio - зміна, змінювання) - 1. В системі сольмізації одночасна зміна модальної функції (fa - mi) та висоти (бемоль - бекар). 2. Вид …
ПЕРСЕВЕРАЦІЯ
(від лат. persevero - продовжую, наполягаю) - багаторазове мимовільне повторення певної дії, промовляння тих самих слів, тих самих звуків, образів, …
ПЕРХУЛІ
= перхіса = перхісулі давній грузинський танець, який виконується в супроводі хору. Культові П. - тридольні, з синкопованим ритмічним малюнком …
ПЕРЦЕПЦІЯ
(від лат. perceptio - пізнавання, сприймання) - див. Сприйняття, Сприймання.
ПЕРША ГАРМОНІЯ
перший розділ навчального курсу гармонії, який вивчає гармонічні закономірності в межах однієї тональності(без модуляції).
ПЕРША ОКТАВА
частина музичного звукоряду. Звуки П.о. позначаються: 1) в скрипковому ключі - від ноти до на першій додатковій лінійці знизу до ноти сі на третій …
ПИПА
китайській струнний щипковий музичний інструмент грушоподібної форми з 4 - 5 струнами, подібний до лютні. Діапазон до 3 октав, звукоряд хроматичний. …
ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ
найменша музична побудова, яка завершується половинним кадансом; найчастіше є першим реченням в періоді.
ПИЩАЛЬ
давньоруська назва високих за звучанням духових інструментів (сопелі, свирілі, зурни тощо).
ПИЩИК
комишева пластинка-трость у гобоя, зурни, фагота та інших духових язичкових інструментів.
ПЛАГІАТ
(від лат. plagio - викрадати) - використання як власного запозиченого музичного тексту або літературної інформації без зазначення справжніх джерел.
ПЛАГАЛЬНИЙ КАДАНС
= каденція (від гр. plagios - побічний та cadenza - закінчення) - завершення музичної побудови за допомогою акордів субдомінантової і тонічної …
ПЛАЧ
див. Ламенто, Причитання.
ПЛЕКТР
(гр. plektron, від plesso - вдарити) - дерев’яна, кісткова, металева або пластмасова пластинка, за допомогою якої видобувають звук на щипкових …
ПЛЯСКА
вид народного танцю з елементами імпровізаційності.
ПОБІЧНІ ДОМІНАНТИ
акорди домінантової функції стосовно всіх ступнів тональності, крім першого. Введення П.д.- спосіб утворення відхилення.
ПОБІЧНІ СТУПІНІ
ІІ, ІІІ, VI, VII ступені в мажорі та мінорі.
ПОБІЧНА ПАРТІЯ
розділ експозиції або репризи сонатної форми, де викладається друга основна музична тема (думка). Записується в побічній тональності (в репризі - …
ПОБІЧНА ТЕМА
1. див. Побічна партія. 2. Тема побічної партії.

< 1 2 3 4 5 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.