Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру П (217)

< 1 2 3 4 5 > >>
ПОБІЧНА ТОНАЛЬНІСТЬ
тональність, до якої здійснюється відхилення з основної тональності.
ПОБІЧНИЙ ТОН
звук, що не входить до терцевої структури акорду, доданий до неї (Див. Неакордові звуки, Неакордові тони).
ПОБУДОВА
термін, що означає будь-який розділ музичної форми, об’єднаний певними закономірностями музичних якостей. П. Звичайно звуться нерегламентовані …
ПОВНИЙ КАДАНС
закінчення гармонічного руху на тонічному тризвуку з основним тоном у басі.
ПОГЛАСИЦЯ
1. В давньоруській музиці - мелодична формула для читання текстів Євангелія, молитов тощо. 2. Лейтмотиви, які були інтонаційним матеріалом для …
ПОГОЛОСНИКИ
1. В партесній музиці - окремі нотні книги або зошити, де записували хорові партії певного голосу (дисканта, альта, тенора, баса). 2. Сторінки, на …
ПОДВІЙНА КРАПКА
знаки (дві крапки), що ставляться праворуч ноти і означають збільшення її тривалості на 2/3 основної.
ПОДВІЙНА НОТА
позначення двох звуків, що одночасно видобуваються на одному інструменті.
ПОДВІЙНА ФУГА
фуга, побудована на двох простих (одноголосних) темах, які розвиваються за допомогою подвійного контрапункту. П.ф. розподіляються на: 1). П.ф. з …
ПОДВІЙНИЙ БЕМОЛЬ
див. Дубль-бемоль.
ПОДВІЙНИЙ ДІЄЗ
див. Дубль-дієз.
ПОДВІЙНИЙ ЗВОРОТНИЙ МОРДЕНТ
назва мелізму, послідовне виконання п’яти нот: головної (зазначеної в нотному запису), нижньої допоміжної (на секунду нижче головної), головної, …
ПОДВІЙНИЙ КОНТРАПУНКТ
– поліфонічне поєднання двох голосів, яке дозволяє при повторенні одночасно вертикально пеpeміщувати їх. Інша назва - вертикально-рухливий …
ПОДВІЙНИЙ МОРДЕНТ
– назва мелізму, послідовне виконання п’яти нот: головної (зазначеної в нотному запису), верхньої допоміжної (на секунду вище головної), головної, …
ПОДВІЙНИЙ ХОР
хор, поділений на дві частини (два окремі хори). Кожна частина П.х. включає всі партії самостійного хору (сопрано, альти, тенори, баси), їх поєднання …
ПОЗААКОРДОВІ ТОНИ
звуки будь-якого голосу багатоголосної музики, які не входять до складу акорду, утвореного іншими голосами, і порушують його терцеву побудову. До …
ПОЗИТИВ
(від лат. positivus - поставлений) - невеликий орган без самостійної педальної клавіатури з одним мануалом, 2 - 7 регістрами, лабіальними трубами, на …
ПОЗИЦІЯ
(від лат. positio - положення) - 1. Стійка усвідомленість ставлень людини до інших людей та до самої себе, що виявляється через систему установок і …
ПОКЛИКАННЯ
життєве призначення і спрямування людини, яке надає доцільності, осмисленості та перспективності її діяльності. Основа П. - головна мета, яка …
ПОЛ
(англ. poll - анкета) - опитування, яке проводять джазові журнали з метою визначення кращих виконавців року.
ПОЛІАКОРД
(від гр. poly - багато і акорд) - комплексний за структурою акорд, кожну частину якого можна розглядати як самостійний акорд (див. Субакорд).
ПОЛІГІМНІЯ
= полімнія (від гр. Polymnia - багатопісенна) - в давньогрецькій міфології муза гімнів, співів, гри на китарі, пантоміми.
ПОЛІГАРМОНІЯ
(від гр. poly - багато і гармонія) - складна звукова структура, яка об’єднує прості структури (акорди, ладові звукоряди тощо). Види П.: поліакорд, …
ПОЛІЛАДОВІСТЬ
(від гр. poly - багато і лад) - поєднання в одночассі двох або більше ладових звукорядів з спільною тонікою, одна з форм ладозвукорядної структури в …
ПОЛІМЕТРІЯ
(від гр. poly - багато і metron - міра, розмір) - поєднання в одночассі двох або трьох метрів, одна з поширених формполіритмії, для якої характерним …
ПОЛІМОДАЛЬНІСТЬ
(від гр. poly - багато і лат. modus - міра, спосіб, правило) - вид поліладовості, де суміщуються два і більше симетричних лади.
ПОЛІРИТМІЯ
(від гр. poly - багато і ритм) - поєднання в одночассі двох і більше ритмічних рисунків, що не співпадають, необхідна умова поліфонії.
ПОЛІСТИЛІСТИКА
(від гр. poly - багато і стиль) - зумисне поєднання в одному творі несумисних, або надзвичайно відмінних, різнорідних стилістичних елементів. Основні …
ПОЛІТЕМАТИЗМ
(від гр. poly - багато і thema - основа) - композиційний прийом, який полягає в побудові твору на протиставленні або співставленні двох або кількох …
ПОЛІТЕМПОВІСТЬ
(від гр. poly - багато і темп) - одночасне поєднання голосів у різних темпах.
ПОЛІТОНАЛЬНІСТЬ
(від гр. poly - багато і тональність) - комплексна тональна система, де окремо взяті частини можуть поза контекстом вважатись тональностями, що …
ПОЛІФОНІЧНІ ВАРІАЦІЇ
різновид варіаційної форми, де застосовуються різноманітні поліфонічні засоби (контрапункт, складний контрапункт, імітація та імітаційні форми, …
ПОЛІФОНІЯ
(від гр. poly - багато і phone - звук) - 1. Вид багатоголосся, у якому окремі мелодії або групи мелодій мають самостійне значення і самостійний …
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
(від гр. poly - багато і функція)- поєднання різних функцій в одному співзвуччі, частіше як суперечністьміж нижніми і верхніми голосами гармонії. П. …
ПОЛІХОРД
(від гр. poly - багато і chordos - струна) - 1) Назва інструменту типу монохорда, але з 2 - 3 струнами. 2. Узагальнена назва звукорядів з різною …
ПОЛІХРОННІСТЬ
(від гр. poly - багато і chronos - час) - поєднання голосів з різними одиницями виміру часу.
ПОЛКА
(швед. polkka - полька) - шведський і фінський танець, подібний до чеської польки. Музичний розмір 2/4, 3/4, а також мішаний 2/4 і 3/8.
ПОЛОВИННА НОТА
нота. яка за тривалістю в два рази коротша за цілу. Позначається овалом з штилем (див. Додаток ІІІ).
ПОЛОВИННА ПАУЗА
пауза, яка за тривалістю дорівнює половинній ноті (див. Додаток ІV).
ПОЛОВИННИЙ КАДАНС
закінчення гармонічного руху на домінантовому або субдомінантовому акорді.
ПОЛОНЕЗ
(фр. polonaise - польський) - старовинний польський тридольний бальний танець - хода урочистого характеру, яким відкривались урочисті танцювальні …
ПОЛСКА
(швед. polska - польська) - шведський та фінський народний танець польського походження, подібний до мазурки, в тридольному або дводольному метрі. …
ПОЛЬКА
(від чеськ. pulka - половина) - 1. Чеський народний танець, який виконується в швидкому русі. Музичний розмір 2/4 2. Бальний танець, який походить …
ПОЛЬОТНІСТЬ
здатність співацького голосу поширюватись на значну відстань, виділятись на фоні оркестру або хору. П. зумовлюється наявністю в спектрі звуку високих …
ПОМІТИ
= заремби буквені позначення висоти звуків в знаменній нотації. П. - літери Слов’янської абетки - кирилиці, які позначали ступені обіходного …
ПОМЕР
див. Бомбарда.
ПОНЯТТЯ
форма абстрактного мислення, в якій у вигляді цілісної сукупності ознак відображаються істотні властивості предметів та явищ об’єктивної дійсності і …
ПОПУРІ
(фр. pot-pourri - суміш з м’яса і зелені) - музичний твір, складений з різноманітних уривків (напр., П. з творів Й.Штрауса, П. з творів українських …
ПОРІЖОК
деталь смичкових або щипкових музичних інструментів, розташована вгорі біля грифу і призначена для підняття струн над грифом.
ПОРТАМЕНТО
(іт. portamento - перенесення) - спосіб виконання мелодії на смичкових інструментах за допомогою легкого повільного ковзання пальця струною від …

< 1 2 3 4 5 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.