Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру П (217)

< 1 2 3 4 5 > >>
ПОРТАТИВ
(від лат. porto - переношу) - в ХІІІ - ХVI ст. невеликий переносний орган з одним мануалом та 24 клавішами, діапазон 1 - 2 октави. Виконавець грав …
ПОСПІВКА
в системі осьмигласія постійний мелодичний зворот, інтонація, що належить до певного гласу. Виникла в практиці церковного співу з Руси з давніх …
ПОСТ-ПАНК
(від лат. post - після і англ. punk - покидьок) - сукупність музичних форм музики року - після 1980 р., де застосовувалисьпринципи мінімалізму і …
ПОСТАВА
Положення корпусу, рук, ніг, пальців, голови, необхідне для ефективної навчальної та виконавської діяльності музиканта (диригента, співака, …
ПОСТАНОВКА
1. Творчий процес створення вистави, кінофільму та ін. 2. Формування такого положення корпусу, рук і пальців, яке може забезпечити функціональну …
ПОСТЛЮДІЯ
(від лат. post - після і ludo - граю) - додатковий розділ музичного твору, звичайно - інструментальне закінчення після співу.
ПОХІДНІ ЛАДИ
лади, утворені зміщенням устою з 1 ступеня ладу(мажора, мінору) на інший ступінь. До П.л. належить і домінантовий лад.
ПОХІДНИЙ МАРШ
різновид військового стройового маршу, що виконується під час пересування військ похідним кроком (110 - 120кроків за хвилину).
ПОЧУТТЯ
психічні стани і процеси, які відображають емоційний бік духовного життя людини, суб’єктивне переживання подій та емоційного ставлення до …
ПОШЕТ
= пошета (від фр. pocheter - носити в кишені) - маленький (200 - 350 мм) струнний смичковий інструмент з 3 - 4 струнами, з квінтовим строєм, на …
ПОШУК
творчий - система прийомів та заходів, спрямованих на здобуття високих мистецьких результатів у створенні яскравих музичних творів та їх непересічної …
ПРАЗНИКИ
староруська співацька книга, яка частково дублювала Стихирир та Ірмологій. В ній піснеспіви розміщено в порядку Великих свят, починаючи з вересня. …
ПРЕДЙОМ
поява окремого акордового звуку раніше всього акорду, яка виникає на слабкій долі такту, дисонуючи з попереднім акордом. Звичайно П. одноголосний, …
ПРЕЛЮД
= прелюдія (від лат. praeludo - роблю вступ) - 1. Невеликий вступ імпровізаційного характеру перед основним викладом музичного твору - фуги чи …
ПРЕМІЇ
(від лат. praemium - нагорода) - нагороди за видатні творчі досягнення в галузі музичного мистецтва, які часто носять імена славетних діячів культури …
ПРЕМ’ЄРА
(фр. premiere - перша) - перше прилюдне виконання твору - опери, балету, оперети, симфонії, концерту, мюзиклу, пісні тощо.
ПРЕСТО
(іт. presto - швидко) - дуже швидкий темп (184 - 200 за шкалою І.Мельцеля) – див. Додаток ХІ.
ПРИЗНАКИ
тушові чорні позначки висоти звуків в знаменній нотації, розроблені в 60-х рр. XVII ст. замість кіноварних поміт зметою забезпечення можливості …
ПРИКРИТТЯ ЗВУКУ
захисний механізм голосових складок, що автоматично спрацьовує в процесі фонації під час переходу від нижнього (“грудного”) до верхнього …
ПРИМА
(лат. prima - перша) - 1. Інтервал, утворений двома звуками одного ступеня. Позначається цифрою 1. Чиста П. - інтервал, який не має тонового …
ПРИМАДОННА
(іт. prima donna - перша дама) - співачка, яка виконує перші партії в опері або опереті. Термін виник наприкінці ХVII ст. в Італії, де виконавців …
ПРИНЦИПАЛ
(від лат. principalis - найперший, найважливіший) - головний регістр органу; його труби розташовано на лицьовій стороні.
ПРИНЦИПИ
(від лат. principium - основа, начало) - 1. Вихідні положення певного вчення, в яких фіксується його предмет, теорія і методи. В галузі музичного …
ПРИСПІВ
1. В хорових піснях друга половина куплету, яку після заспіву виконує хор. 2. В куплетній формі частина куплета з незміненим текстом, яка …
ПРИЧИТАННЯ
вид фольклору слов’янських народів. П. виконуються у зв’язку з наступною розлукою - під час весілля, проводів до війська, хвороби, але переважно під …
ПРОВЕДЕННЯ
1. Частина фуги, де тема повністю проходить в будь-якому з голосів. 2. Розділ фуги, який містить виклад теми і відповідь в усіх голосах. 3. В музиці …
ПРОГРАМА
(іт. programma - пояснення) - 1. Послідовність номерів концерту, естрадної вистави, радіо або телевізійної передачі. 2. Літературний виклад змісту …
ПРОГРЕСИВ-ДЖАЗ
(англ. progressive - прогресивний і джаз) - напрямок в музиці сучасного джазу, який виник на початку 1940 р.на основі традицій класичного бопу і …
ПРОГРЕСИВ-РОК
(англ. progressive - прогресивний і рок) - загальний напрямок в музиці року, який набув особливої популярностіу Великобританії 1960 р. і …
ПРОДЮСЕР
(англ. producer - виробник) - особа, відповідальна за якість концерту або запису, кількість музичних творів, їх порядок, оформлення тощо. Від …
ПРОМОУТЕР
(англ. promoter - покровитель) - особа, що відповідає за організацію музичних концертів, фестивалів, конкурсів тощо.
ПРОПОСТА
(іт. proposta - пропозиція) - провідний перший голос в імітаційно-поліфонічних творах, який викладає тему (див. Вождь).Складається з кількох …
ПРОПРІЙ
(від лат. proprius - власний, відмінний, особливий) - розділи католицької меси, текст яких змінюється протягом року залежно від церковного свята.
ПРОСТІ ІНТЕРВАЛИ
інтервали, які за обсягом не перебільшують октави. До П.і. належать: прима, секунда, терція, кварта,квінта, секста, септима, октава (крім збільшеної).
ПРОСТІ ТАКТИ
такти, у складі яких є лише одна сильна доля.
ПРОСТІ ФОРМИ
музичні форми з двох або трьох частин (з можливими повтореннями), яких кожна не складніше періоду, інша назва - Пісенні форми. Застосовуються у …
ПРОСТА ФУГА
фуга на одну тему, написана в простому контрапункті.
ПРОСТОРОВА МУЗИКА
музика, яка використовує просторово-звукові ефекти - розміщення джерел звуку в різних місцях залу, за сценою з різних боків стосовно слухача, рух …
ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ ХОРАЛ
духовний піснеспів німецькою мовою, запроваджений в епоху Реформації на противагу григоріанському хоралу. Мелодії П.х. прості, доступні для виконання …
ПРОТИЛЕЖНЕ ГОЛОСОВЕДЕННЯ
одночасний рух двох голосів у різних напрямках.
ПРОТИРУХ
1. В поліфонічній музиці - повторення теми або мотиву з протилежним напрямком інтервалів. 2. Одночасне звучання мелодії в прямому голосоведенні та …
ПРОТИСКЛАДЕННЯ
1. Контрапункт до першої відповіді у фузі та інших імітаційних формах, що звучить після закінчення теми в тому ж голосі. 2. Контрапункт до будь-якого …
ПРОХІДНИЙ ЗВУК
неакордовий звук, який з’являється між двома акордовими звуками під час поступеневого руху вгору або вниз.
ПРУЖИНА
деталь смичкових та деяких щипкових інструментів, яка підсилює опір деки і рівномірно розподіляє звукові коливання.
ПРЯМЕ ГОЛОСОВЕДЕННЯ
одночасний рух голосів в одному напрямку.
ПРЯМИЙ РУХ
1. Див. Пряме голосоведення. 2. Виклад мелодії (мотиву, поліфонічної теми, серії та ін.) в основному, не перетвореному вигляді. П.р. визначає …
ПСАЛМИ
(гр. psalmos - прославна пісня з супроводом) - давньозавітні релігійні гімни і молитви на тексти з Біблії. На тексти П. створено багато хвалебних, …
ПСАЛТЕРІЙ
= псалтеріум (від гр. psallo - перебирати струнами) - багатострунний щипковий музичний інструмент з трикутним або чотирикутним корпусом. Звук …
ПСАЛТИР
збірка давньоіудейських псалмів, створення яких приписується царю Давиду. Загальна кількість псалмів - 150. Тексти П.набули поширення в грецькому …
ПСЕВДОНІМ
(від гр. pseoudonos -той, хто використовує вигадане ім’я) - 1. Автор музичного твору або роботи на музичну тему, а також виконавець, що використовує …

< 1 2 3 4 5 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.