Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Р (110)

< 1 2 3 > >>
РЕФЛЕКСІЯ
(від лат. reflexio - вигін, відображення) - осмислення людиною передумов, закономірностей і механізмів діяльності, мети, завдань, цінностей, вимог, …
РЕФРЕН
(фр. refren - приспів) - 1. В формах рондо і рондо-сонати - розділ, який чергується декілька разів з основною темою 2. В музиці ХІІІ - ХV ст. - …
РЕЦЕПТОРИ
(від лат. receptor - той, що сприймає) - специфічні нервові утворення, кінці чутливих нервових волокон, які сприймають подразнення як із зовнішнього, …
РИВАЙВЛ
(англ. revival - відродження) - спроба відродження новоорлеанського джазу та диксиленду в США 1930 років. Р. мав на меті відродження автентичних форм …
РИГОДОН
(фр. rigodon) - французький танець провансальського походження. Музичний розмір 2/4 або alla breve. Характер танцю - жвавий, веселий, темпераментний. …
РИЛ
(англ. reel - вихор) - народний хороводний танець, поширений в Ірландії та Шотландії. Музичний розмір 4/4, темп швидкий.
РИМЕЙК
(англ. remake - перевидання) - нова версія відомого твору мистецтва; в музиці - нова редакція, аранжування, інструментовка відомого твору.
РИНДЗІВКИ
– великодні хвально-вітальні пісні, відомі в Галичині та Гродненській області Бєларусі. Р. – аналогічне колядуванню величання дівчат хлопцями.
РИСПОСТА
(іт. risposta - заперечення, відповідь) - другий і наступні голоси в імітаційно-поліфонічних творах (канон, фуга), які імітують пропосту. В Р. …
РИСТУ-КОНДРА
карельський народний танець (хрест-навхрест), також поширений в Фінляндії. Музичний розмір 3/4, іноді мішаний, темп помірний, рівний.
РИСТУ-ПЯРЕ
карельський народний танець-гра (палички навхрест). Музичний розмір 2/4, темп помірний.
РИТАРДАНДО
(іт. ritardando - затримуючи) - поступове уповільнення темпу.
РИТМ
(гр. rhitmos - розміреність) - 1. Рівномірне чергування мовних, звукових, зображальних елементів у їх відповідній послідовності, періодичним …
РИТМ-ЕНД-БЛЮЗ
(англ.) - урбанізована модифікація блюзу, яка розвинулась на межі 1930-1940-х років в негритянських гетто великих промислових центрів - Детройту, …
РИТМІКА
1. Теорія ритму, один з основних розділів античної теорії музики. 2. Сукупність виявів ритму в музиці. 3. Система вправ, навчальний предмет, який має …
РИТМІЧНА ГРУПА
група музикантів, які виконують в ансамблі чи оркестрі функцію ритмічного супроводу. До джазової Р.г. входять фортепіано, гітари, контрабас і ударні …
РИТМІЧНЕ ВИХОВАННЯ
система художнього виховання, запропонована Ж.Е.Далькрозом, яка застосовується для виховання музичного слуху, пам’яті, почуття ритму, пластичності, …
РИТМІЧНИЙ ПОДІЛ
поділ ритмічної одиниці на дві або більше рівних частин. Основний вид Р.п. - на дві тривалості; цілої ноти - на дві половинні; половинної - на дві …
РИТМІЧНИЙ РИСУНОК
певний порядок групування долей такту або самих тактів, послідовність тривалостей звуків, відокремлена від їх висоти (на відміну від мелодичного …
РИТОРИКА МУЗИЧНА
система музичних прийомів, яка виходить з давньогрецької науки про ораторське мистецтво та художню прозу. Р.м. пов’язана з поглядом на музику як на …
РИТУРНЕЛЬ
(від іт. ritorno - повернення) - 1. У вокальній музиці - інструментальний епізод, який виконується на початку та в кінці кожної строфи пісні, …
РИФФ
(англ. riff) - мелодична техніка джазу, яка ґрунтується на багаторазовому повторенні короткої одноманітної фрази, що легко запам’ятовується, з …
РИЧЕРКАР
(іт. ricercare - шукати) - твір поліфонічного складу, що складається з кількох розділів, які без перерви переходять один у другий. В кожному розділі …
РИЧЕРКАТА
(іт. ricercata - пошук) - різновид фуги з особливо складними прийомами композиційної техніки - збільшенням і оберненням тем, розробленням стрети тощо.
РОГОВИЙ ОРКЕСТР
оркестр, до складу якого входять удосконалені мисливські роги. Створений в 1975 р. в Росії віртуозом - валторнистом Я.Марешем. До складу Р.о. входило …
РОДИ ІНТЕРВАЛЬНІ
інтервальні структури звукової системи, до якої входять 7 типів Р.і.: пентатоніка, діатоніка, геміоліка, міксодіатоніка, хроматика, мікрохроматика, …
РОДИНА ІНСТРУМЕНТІВ
група інструментів, подібних за конструкцією, матеріалом і способом звуковидобування, але різних за розміром. Найбільш відомі Р.і. - віоли, смичкові, …
РОЗВОД
розшифровка зашифрованих особливими значками скорочення записів ділянок мелодії знаменного розспіву за допомогою звичайної нотації. Р. допомагав …
РОЗВ’ЯЗАННЯ
1. Перехід нестійкого звука ладу у стійкий або відносно стійкий на основі ладового тяжіння. 2. Перехід інтервалу,що дисонує, у той, який консонує. 3. …
РОЗЕТКА
(фр. rosette - розочка) - прикраса (інкрустація, мозаїка, інтарсія тощо) у струнних інструментів, яка розміщувалась навколо резонаторного отвору, не …
РОЗМІР
кількісна характеристика тактового метру, яка показує число ритмічних долей в такті. Позначається як дріб без риски між чисельником та знаменником на …
РОЗРОБКА
1. Середній розділ сонатної форми, розташований після експозиції та передує репризі: тонально нестійка частина, де розробляються музичні теми …
РОЗСПІВ
система співів православної церкви, об’єднана певними принципами побудови мелодії. Ознаками Р. є: тип поспівок, теситура, мелодичний склад, ритмічна …
РОЗСПІВУВАННЯ
= розспівка виконання спеціальних вокально-технічних і слухових вправ з метою підготовки голосового апарату і слуху співака перед початком занять …
РОЗСУДОК
спосіб інтелектуальної діяльності за раніше створеними схемами або шаблонами. Виконавець, який спирається на Р., не зможе досягти високих творчих …
РОЗТАШУВАННЯ АКОРДУ
положення акорду терцевої побудови (або септакорду) та його обернень стосовно октавного звукоряду. Р.а. у чотириголосному викладі може бути: 1) …
РОЗТРУБ
частина трубки духових музичних інструментів, яка розширюється, утворюючи вихідний отвір.
РОЗУМ
вища форма інтелектуальної діяльності, що полягає в усвідомленому оперуванні поняттями та розкритті їхньої природи і змісту. Р. висуває нові ідеї, …
РОЗШИРЕНА ЕКСПОЗИЦІЯ
експозиція фуги, яка містить додаткове проведення теми в головній або домінантовій тональностіодним або кількома голосами, що вступили раніше.
РОК
(англ. rock) - соціокультурний феномен, який зосереджується в сфері розважального шоу. В сценічному Р.-шоу поєднуються музичний компонент рок- шоу, …
РОК ЕНД РОЛ
(rock` n` roll - крутись і гойдайся) - модний танець, який виник в США на початку 1950-х років на гранті ритм енд блюзу і хілбілі. Назву танця …
РОКАБІЛІ
(англ. rockabilly) - одна з ранніх форм рок-н-ролу, поширена серед білих виконавців, у якій поєднувались елементи ритм-енд-блюзу та …
РОКОКО
(фр. rococo - шматки каміння) - стиль європейського мистецтва, який в музиці знайшов відображення у творах французьких клавесиністів (Л.Дакен, …
РОМАНЕСКА
(іт. romanesca - римська) - 1. Італійський народний танець. Музичний розмір 2/4 або 2/2. Темп жвавий, веселий. 2. Поширений в країнах Західної Європи …
РОНДЕНЬЯ
(ісп. rondena) - див. Малагенья.
РОНДИНО
(іт. rondino - маленьке рондо) - невелика п’єса, написана у формі рондо.
РОНДО
(іт. rondo - коло) - 1. Музична форма, де проведення головної теми - рефрену неодноразово (не менше 3) чергується з іншими, відмінними від рефрену …
РОНДО-СОНАТА
музична форма, яка поєднує ознаки сонатної форми і рондо (1). Від сонатної форми запозичений тональний план, принцип співставлення і експозиції двох …
РОНДОНЬЯ
див. Фанданго.
РОСІЙСЬКИЙ ЛІРИЧНИЙ
бальний танець, заснований на рухах російського хороводу. Музичний розмір 4/4. Виконується в помірному темпі.

< 1 2 3 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.