Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру С (234)

< 1 2 3 4 5 > >>
СКЛАДНИЙ КОНТРАПУНКТ
поліфонічне поєднання двох або кількох голосів, коли дозволено їх вертикальне або горизонтальнепереміщення. Сучасна теорія виділяє також особливі …
СКЛАДОВІ НАЗВИ ЗВУКІВ
позначення звуків за допомогою складів. С.н. виникли в ХІ ст. і застосовуються поряд з буквеними: c, d, e, f, g, a, h - до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. …
СКЛЯНА ГАРМОНІКА
фрикційний інструмент, що складається з комплекту скляних стаканів, налитих водою до певного рівня, чи скляних півкуль, які змонтовані на …
СКОМОРОХ
мандрівні народні музиканти, співаки, акробати часів Руси, які виступали на базарах. площах і т.д. Виступи С. відбувались в супроводі волинки, гудка, …
СКОРДАТУРА
(від іт. scordarе - розстроювати) - тимчасова зміназагальновживаного настроювання струнних музичних інструментів.Застосування С. полегшує виконання …
СКОЧНА
(від чеськ. skociti - стрибати) - чеський народний парний танець. Музичний розмір 6/8, інколи 2/4 або 3/4. Темп швидкий.
СКРИПКОВИЙ КЛЮЧ
один з ключів групи соль; означає, що нота соль першої октави (g1) знаходиться на другій лінійці нотного стану (див. Ключ. Додаток ІІ).
СКУДУЧЯЙ
(лит.) - литовська багатоствольна флейта, подібна дофлейти Пана, що складається з двох дерев’яних або тростиннихстволів різної довжини та діаметру. …
СЛАБКА ДОЛЯ
доля такту, на яку не припадає акцент (напр., 2 в дводольному, 2 і 3 в тридольному, 2 і 4 в чотиридольному). Підкреслює сильну та відносно сильну …
СЛЕНДРО
(індонез.) - одна з найбільш поширених в індонезійськіймузиці звукорядних систем (див. пелог). Утворений шляхом поділу октави на 5 однакових …
СЛОВНИКИ МУЗИЧНІ
див. Лексикографія музична.
СЛОУФОКС
(англ. slow- повільний і fox - фокстрот) - повільний фокстрот.
СЛУХ
cкладна анатомо-фізіологічна система організму, його здатність сприймати і розрізняти звукові коливання за допомогою органу слуху. Людина здатна …
СМИК
1. Давньоруська назва смичкового музичного інструменту, яка згадується в пам’ятках письменності до XVI ст. 2. Старовиннаназва смичка в Руси.
СМИЧКОВІ ІНСТРУМЕНТИ
музичні інструменти, на яких звук видобувають смичком. До С.і. належали віоли, ребек, фідель таінші, найяскравішими представниками С.і. є інструменти …
СМИЧОК
(від старосл. смикати) - пристрій для звуковидобуванняна струнних інструментах, тонка вигнута дерев’яна тростина з натягненим пучком волосся. …
СОІНАРІ
грузинський духовий музичний інструмент, подібний дофлейти Пана. Складається з 6 трубок, розташованих за довжиною від центру до країв і настроєних за …
СОЛІСТ
(від лат. solus - один, єдиний) - 1. Виконавець музичного твору для одного голосу або інструменту. 2. Співак - виконавець самостійної партії в опері, …
СОЛЕЯ
в грецькій церкві місце, де знаходились півчі, в церквах стародавньої Руси була ліквідована і від неї залишились крилоси.
СОЛО
(іт. solo, від лат. solus - один, єдиний) - 1. Музичний твір дляодного виконавця з супроводом або без нього. 2. В симфонічних, хорових та інших …
СОЛЬ
(sol) - 1. Одна з складових назв звуків, те саме, що G або g.2. Стрій транспонуючих інструментів (in G), який звучить на 2 1/2тони нижче, ніж …
СОЛЬ МІНОР
мінорна тональність, тонікою якої є нота соль(те саме, що g-moll). Має два бемолі біля ключа (сі-, мі-бемоль).
СОЛЬ МАЖОР
мажорна тональність, тонікою якої є нота соль(те саме, що G-dur). Має один дієз біля ключа (фа-дієз).
СОЛЬ-БЕМОЛЬ МАЖОР
мажорна тональність, тонікою якої єсоль-бемоль (те саме, що Ges-dur). Має шість бемолів біля ключа(сі-, мі-, ля-, ре-, соль-, до-бемоль). …
СОЛЬ-ДІЄЗ МІНОР
мінорна тональність, тонікою якої є соль-дієз (те саме, що gis-moll). Має 5 дієзів біля ключа (фа-, до-, соль-,ре-, ля-дієз).
СОЛЬМІЗАЦІЯ
(іт. solmisazione, від назв соль і мі) - перехід з одного умовного звукоряду в інший. 1. Система складових назв звуків, запропонована в ХІ ст. Гвідо …
СОЛЬФЕДЖІО
(іт. solfeggio - від назв нот соль і фа) - 1. Навчальна вокально-хорова дисципліна, спрямована на розвиток музичного слуху. Курс С. складається з …
СОН
(ісп. son) - 1. Загальна назва різних ритміко - мелодичних формул народної музики в країнах Центральної Америки та Карибського басейну. 2. Кубинська …
СОНА
= со на = хайді = лаба китайський духовий язичковий інструмент з конічним стволом, 8 ігровими отворами та конічним розтрубом. Різновиди С. - …
СОНАТА
(іт. sonate, від sonare - звучати) - один з основних жанрів інструментальної музики. 1. З XVI ст. С. - твір, призначений для інструментального …
СОНАТИНА
(іт. sonatina - невелика соната) - жанр інструментальної музики, похідний від сонати. Виникла наприкінці XVIII ст. як навчальний жанр (М.Клементі, …
СОНАТНА ФОРМА
= сонатне алегро музична форма, що ґрунтується на розвитку двох контрастних тем у різних тональностях. С.ф властиві безперервність та інтенсивність …
СОНАТНЕ АЛЕГРО
перша частина сонатного циклу, яка виконується в темпі алегро (див. Сонатна форма).
СОНАТНИЙ ЦИКЛ
= сонатна циклічна форма така форма музичного твору, яка складається з трьох або чотирьох частин, деперша викладається в сонатній формі. …
СОНГ
= зонг (англ. song - пісня) - 1. Злободенна сатирична пісня чи балада в англійських або німецьких комічних операх (Б.Брехт, К.Вейль), оглядах, …
СОНОР
(від лат. sonorus - дзвінкий, звучний, шумний) - основна категорія гармонічної вертикалі в соноризмі, сполучення звуків, яке сприймається як єдине …
СОПІЛКА
народний духовий інструмент типу поздовжньої флейти, виготовлений з деревини. На стволі довжиною 360-400 мм розташовано 5 - 6 ігрових отворів. …
СОПА
(від іт. Zoppa - кульгавий) - 1. Народний італійський танець з характерним синкопованим ритмом, що нагадує ритм жиги. 2. Позначення синкопованого …
СОПРАНІСТИ
1. Співаки - кастрати, які входили до складу хорів католицької церкви (XVI - XVIII ст.), де виконували партії сопрано.2. Співаки-кастрати, виконавці …
СОПРАНО
(іт. soprano - верхній, вищий) - 1.Найвищий жіночий голос.Діапазон від с1 до с3 (інколи до b3). Ноти записуються в скрипковому ключі. Існують …
СОПРАНОВИЙ КЛЮЧ
один з ключів групи до, який означає, що нота до першої октави (с1) знаходиться на першій лінійці нотного стану (див. Ключ).
СОРТСИКО
(баск. zortzico) - баскський народний танець-пісня в розмірі 5/8 з незмінною послідовністю 3+2. Ритми С. використовували І.Альбеніс, П.Сарасате, …
СОСТЕНУТО
(іт. sostenuto - витриманий, стриманий, зосереджений)- виконавське позначення, яке означає витримування звуків на одному рівні гучності за помірного …
СОТІЄ
(від фр. sautiller - підстрибувати) - штрих гри на смичковихінструментах, який виконується дрібними рухами одним місцем смичка (близько його …
СОУЛ
(англ. soul - душа) - вокальна джазова форма, що розвинулась з культової музики американських негрів (госпел), запозичивши багато елементів ритм енд …
СОУЛ-ДЖАЗ
(англ. soul - душа і jazz - джаз) - диференційована форма хард-бопу, яка започаткована наприкінці 1950-х років від виконавського стилю фанки та …
СОУЛ-РОК
(англ. soul - душа і rock - рок) - напрямок рок - музики, сплав блюзу і біту. Ритм С.р. джазово акцентований, з сильним африканським впливом. У С.р. …
СОУСЄДКА
(чеськ. sousedska - сусідка) - чеський народний танець - коло. Музичний розмір 3/4, темп помірний.
СОФТ-РОК
(англ. soft - м’який, ніжний і rock - рок) - узагальнений термін, пов’язаний з мелодичними і ліричними піснями в музиці року, антипод хард-року. …
СОЦІОЛОГІЯ МУЗИКИ
= музична соціологія (від лат. societa-суспільство, гр. logos - слово і музика) - наука про взаємозв’язок, взаємовплив та взаємодію суспільства і …

< 1 2 3 4 5 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.